Wiki

Xã hội chủ nghĩa là gì? (Cập nhật 2022) – Luật ACC

Đánh giá bài viết

xã hội chủ nghĩa là gì

Xã hội chủ nghĩa là gì

Tìm hiểu về việc xây dựng và phát triển nhà nước Việt Nam, chắc chắn chúng ta có nghe đến từ xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên chúng ta đã thực sự hiểu về vấn đề này hay chưa? Hãy cùng Công ty Luật ACC theo dõi bài viết sau đây để có thêm những thông tin bổ ích về xã hội chủ nghĩa.

1. Xã hội chủ nghĩa là gì

Hiện nay chưa có định nghĩa rõ ràng về xã hội chủ nghĩa là gì. Đây là một trong những hệ chính trị lớn được hình thành từ lâu, nó bao gồm một loạt các khuynh hướng chính trị từ các phong trào đấu tranh chính trị và các đảng công nhân có tinh thần các mạng, những người muốn lật đổ chủ nghĩa tư bản nhanh chóng và bằng bạo lực cho tới các dòng cải cách chấp nhận.

Hiện nay, xã hội chủ nghĩa trong định hướng của nước ta, “xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”.

Đây có thể xem là mô hình chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, đặc trưng trong mô hình này vừa phản ánh tinh thần của học thuyết Mác – Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa thể hiện tính dân tộc và có tính đến các đặc điểm của thời đại.

2. Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa

Đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đang xây dựng là:

– Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Đặc trưng này thể hiện mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mục tiêu này được xây dựng trên cơ sở kế thừa quan điểm của Mác Lê-nin về chủ nghĩa xã hội, vận dụng quan điểm của tư tưởng Hồ Chí Minh, hướng tới hiện thực hóa đầy đủ, đồng bộ hệ mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh. Đối với nước ta, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thật sự.

– Nhà nước do nhân dân làm chủ

Nhà nước là của dân, do nhân dân xay dựng, do nhân dân làm chủ. Dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mọi cấp, mọi lĩnh vực thông qua hoạt động của Nhà nước do nhân dân bầu ra và các hình thức dân chủ trực tiếp, gián tiếp.

– Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc đòi hỏi chúng ta vừa phải tiếp thu những giá trị của tinh hoa văn hóa nhân loại có chọn lọc, vừa phải kế thừa, phát triển bản sắc văn hóa nước nhà. Việc kết hợp hài hòa những giá trị tiên tiến, văn mình trên thế giới với những giá trị mang đậm bản sắc dân tộc làm chúng ta vừa giữ được nét riêng, nét độc đáo mà vẫn hội nhập, phát triển cùng nhân loại.

– Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển để trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

– Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện

– Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển

Nước ta có 54 dân tộc anh em, từ xa xưa, nhờ sự đoàn kết, đồng thuận mà đã chống lại được âm mưu chống phá, chia rẽ của kẻ thù. Hiện nay, việc đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển sẽ là động lực, là chìa khóa đưa đất nước chúng ta sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

– Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

– Nhà nước có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Nước ta luôn khẳng định quan hệ hữu nghị và hợp tác với các quốc ta trên thế giới. Việt Nam vừa là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế. Chúng ta có chủ trương hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, không phân biệt chế độ chính trị xã hội, việc hợp tác dựa trên những nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế.

Tất cả những nội dung nêu trên mà Công ty Luật ACC cung cấp tới quý khách hàng đã trả lời cho câu hỏi xã hội chủ nghĩa là gì. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau để được hỗ trợ:

  • Hotline: 19003330
  • Zalo: 084 696 7979
  • Gmail: info@accgroup.vn
  • Website: accgroup.vn

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button