Wiki

Tính chất của cạnh tranh là gì? – Luật Hoàng Phi

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Tính chất của cạnh tranh là gì dành cho bạn.

Cạnh tranh là một yếu tố quen thuộc xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống và đặc biệt là trong kinh doanh. Về mặt tích cực, cạnh tranh là yếu tố rất cần thiết nhằm tạo ra động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Vậy Tính chất của cạnh tranh là gì?

Câu hỏi: Tính chất của cạnh tranh là gì?

A. Giành giật khách hàng

B. Giành quyền lợi về mình

C. Thu được nhiều lợi nhuận

Xem thêm:: Bản mềm là gì? Phân biệt CV bản mềm và bản cứng

D. Ganh đua, đấu tranh

Đáp án: Đáp án đúng là đáp án D. Tính chất của cạnh tranh là Ganh đua, đấu tranh

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng

Cạnh tranh là sự thi đua, đấu tranh giữa các cá nhân với nhau hoặc các cơ quan tổ chức với nhau để có thể đạt được ưu thế hoặc lợi nhuận bằng một số phương thức khác nhau.

Xem thêm:: Thông cáo báo chí là gì

Khái niệm cạnh tranh trong kinh doanh được hiểu là sự thi đua, đấu tranh giữa các nhà kinh doanh về mặt kinh tế để có thể đạt được nhiều lợi nhuận bằng một số phương thức khác nhau. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và kinh tế đi lên thì có cạnh tranh, nhằm mục đích mở rộng thị trường, đây là động lực để thúc đẩy việc kinh doanh tốt hơn.

Tính chất của cạnh tranh là ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể có thể tùy theo những mức độ quyết liệt khác nhau và cũng có thể tích cực hoặc ganh đua, đấu tranh tiêu cực. Tuy nhiên chung quy lại thì tính chất của cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể nhằm tạo lợi thế để thu nhiều lợi nhuận về phần mình.

Cạnh tranh giúp kích thích lực lượng sản xuất, khoa học – kỹ thuật phát triển, năng suất lao động tăng lên; Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Bên cạnh đó cạnh tranh cũng gây nên nhiều tính trạng tiêu cực như Làm cho môi trường, môi sinh mất cân bằng nghiêm trọng; Sử dụng những thủ đoạn phi pháp, bất lương hãm hại triệt tiêu lẫn nhau để có lợi thế về cạnh tranh.

Giải thích nguyên nhân không chọn các phương án còn lại

Các phương án còn lại chưa đúng vì các lý do cụ thể như sau:

Xem thêm:: 160 câu hỏi và trả lời thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp

+ Phương án A: Tính chất của cạnh tranh là Giành giật khách hàng là đáp án chưa đúng. Bởi vì giành giật khách hàng là một biểu hiện của cạnh tranh không phải là tính chất. Nhưng cần lưu ý rằng giành giật khách hàng là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh, tức là cạnh tranh với ý nghĩa tiêu cực, không mang động lực, kích thích sự phát triển.

+ Phương án B: Tính chất của cạnh tranh là Giành quyền lợi về mình là đáp ánn chưa chính xác. Bởi vì Giành quyền lợi về mình là mục đích của cạnh tranh, tức là đích đến là động lực thúc đẩy cạnh tranh không phải là tính chất của cạnh tranh.

+ Phương án B: Tính chất của cạnh tranh là Thu được nhiều lợi nhuận là đáp án chưa đúng bởi vì Thu được nhiều lợi nhuận mình là mục đích của cạnh tranh, không phải là tính chất.

Như vậy, để trả lời cho câu hỏi Tính chất của cạnh tranh là gì? đáp án đúng và đầy đủ nhất là đáp án D. Tính chất của cạnh tranh là Ganh đua, đấu tranh.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button