Wiki

Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa? A. Lý … – Hoc24

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Tại sao lý thường kiệt lại chủ động giảng hoà dành cho bạn.

Câu 40: Tại sao Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa với quân Tống?

A.Lý Thường Kiệt sợ mất lòng vua Tống.

B. Để bảo toàn lực lượng và tài sản của nhân dân.

C. Để đảm bảo mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước và là truyền thống nhân đạo của dân tộc.

D.Lý Thường Kiệt muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng.

Câu 41: Quan hệ sản xuất chính được thiết lập dưới thời Tần – Hán là gì?

A. Quý tộc với nông dân công xã

B. Địa chủ với nông dân tự canh

C. Lãnh chúa với nông nô

D. Địa chủ với nông dân lĩnh canh

Câu 42: Đặc trưng nổi bật về kinh tế của lãnh địa là

A. Đơn vị kinh tế đóng kín, phát triển mạnh mẽ.

B. Kinh tế khép kín, mang tính chất tự cung, tự cấp.

Xem thêm:: GET BY – WILLINGO

C. Lấy công thương nghiệp làm chính.

D. Người nông dân sản xuất ra mọi hàng hoá.

Câu 43: Nho giáo có vai trò như thế nào đối với xã hội Trung Quốc?

A. Là cơ sở lí luận và tư tưởng của chế độ phong kiến.

B. Là tư tưởng chi phối giáo dục, thi cử.

C. Là công cụ thống trị về mặt tinh thần với nhân dân.

D. Là tư tưởng chi phối đời sống tinh thần.

Câu 44: Đơn vị chính trị, kinh tế cơ bản của chế độ phong kiến ở Tây Âu

A. Công xã nông thôn

B. Lãnh địa phong kiến

C. Trang trại của quý tộc.

D. Xưởng thủ công của lãnh chúa

Câu 45:Dưới Vương triều Ấn Độ Mô-gôn, vua A-cơ-ba đã thực hiện các chính sách?

Xem thêm:: Ai là người sáng lập ra GOOGLE? Câu chuyện rất ít người biết

A. Chiếm đoạt ruộng đất của người Ấn.

B. Xoá bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo, khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá

C. Chia lại ruộng đất cho nhân dân Ấn Độ.

D. Cấm đoán nghiệt ngã đạo Hinđu.

Câu 46: Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?

A. Cùng theo đạo Phật.

B. Cùng theo đạo Hồi

C. Đều là vương triều của người nước ngoài.

D. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.

Câu 47: Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội phong kiến châu Âu?

A. Hình thành sớm, phát triển nhanh, kết thúc sớm, nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản.

B. Hình thành sớm, phát triển muộn, kết thúc chậm.

C. Hình thành muộn, phát triển nhanh, kết thúc muộn.

Xem thêm:: Abc là gì trên Facebook

D. Hình thành muộn, phát triển nhanh, ngắn, kết thúc sớm, nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản

Câu 48: Ý nào sau đây KHÔNG phải nguyên nhân giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn được “12 sứ quân”?

A. Đinh Bộ Lĩnh là người có tài.

B. Được nhà Tống giúp đỡ.

C. Có sự giúp đỡ của nghĩa quân Trần Lãm, Phạm Văn Hổ.

D. Được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Câu 49: Vì sao thời Đinh – Tiền Lê lại cho đúc tiền riêng để sử dụng?

A. Dễ dàng trong việc trao đổi hàng hóa, buôn bán.

B. Thể hiện uy quyền của mình.

C. Chứng minh nghề đúc tiền phát triển.

D. Cho thấy nước ta lúc bấy giờ đã độc lập, tự chủ.

Câu 50: Nguyên nhân chính nhà Tiền Lê thành lập?

A. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh mất, Lê Hoàn tiếm ngôi lập ra nhà Tiền Lê.

B. Vua mới còn nhỏ,nhà Tống lâm le, Lê Hoàn lại là người có tài chỉ huy kháng chiến được suy tôn làm vua thành lập nhà Tiền Lê

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button