Wiki

Cách mạng khoa học công nghệ là gì? Đặc điểm và ý nghĩa?

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Tại sao gọi là cách mạng khoa học công nghệ dành cho bạn.

Khoa học công nghệ là các lĩnh vực có tốc độ phát triển vượt bậc qua từng giai đoạn của thế giới. Sự phát triển khoa học, công nghệ luôn đi cùng sự phát triển của con người. Trong lịch sử phát triển, nhân loại đã trải qua các cuộc cách mạng khoa học công nghệ khác nhau, mỗi cuộc cách mạng có tác động to lớn, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế- xã hội của cả thế giới. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cáp thông tin về cách mạng khoa học công nghệ.

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Cách mạng khoa học công nghệ là gì?

Cách mạng khoa học và công nghệ đang làm thay đổi toàn bộ diện mạo của nền sản xuất xã hội cũng như điều kiện, tính chất và nội dung lao động, thành phần lực lượng sản xuất, phân công lao động xã hội và cơ cấu ngành nghề của xã hội. Nó cũng dẫn đến việc tăng nhanh năng suất lao động, tác động đến mọi mặt của xã hội (bao gồm cả văn hóa, đời sống hàng ngày, tâm lý con người và mối quan hệ giữa xã hội và tự nhiên) và dẫn đến sự tăng tốc mạnh mẽ của tiến bộ khoa học và công nghệ. .

Cách mạng khoa học và công nghệ là một giai đoạn tự nhiên trong lịch sử, có tính chất đặc trưng của thời đại chuyển từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa cộng sản. Nó là một hiện tượng toàn thế giới, nhưng các hình thức biểu hiện của nó, cũng như diễn biến và hậu quả của nó, về cơ bản là khác nhau ở các nước xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.

Cách mạng khoa học và công nghệ là một quá trình kéo dài có hai điều kiện tiên quyết chính là khoa học – công nghệ và xã hội. Những tiến bộ của khoa học tự nhiên vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 đóng vai trò quan trọng nhất trong việc mở đường cho cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, dẫn đến một cuộc cách mạng cơ bản trong quan điểm về vật chất và hình thành một bức tranh mới về thế giới.

Nó bắt đầu với việc phát hiện ra electron và radium, sự chuyển đổi của các nguyên tố hóa học, nguồn gốc của thuyết tương đối và thuyết lượng tử, và nó đánh dấu một bước đột phá khoa học trong các lĩnh vực vi mô và vận tốc cao. Cơ sở lý thuyết của hóa học đã trải qua những thay đổi đáng kể trong những năm 1920 do những tiến bộ trong vật lý học. Thuyết lượng tử giải thích bản chất của liên kết hóa học; đến lượt nó, điều này đã mở ra cho khoa học và ngành công nghiệp những khả năng rộng lớn về sự biến đổi hóa học của vật chất. Có được hiểu biết sâu sắc về cơ chế di truyền, phát triển di truyền và lý thuyết nhiễm sắc thể hình thành.

Ngoài ra còn có một bước tiến mang tính cách mạng trong công nghệ, chủ yếu là kết quả của việc sử dụng điện trong công nghiệp và giao thông vận tải. Đài phát thanh được phát minh và trở nên phổ biến rộng rãi. Hàng không nổi lên.

Xem thêm:: Fax, máy fax, số fax, gửi fax là gì? Cách gửi fax đơn giản –

Vào những năm 1940, khoa học đã giải quyết được vấn đề tách hạt nhân nguyên tử. Nhân loại làm chủ được năng lượng nguyên tử. Sự phát triển của điều khiển học có tầm quan trọng lớn. Nghiên cứu phát triển lò phản ứng nguyên tử và bom nguyên tử buộc các nước tư bản lần đầu tiên phải tổ chức phối hợp tương tác khoa học và công nghiệp trong khuôn khổ một kế hoạch khoa học kỹ thuật quy mô lớn của quốc gia. Điều này cung cấp kinh nghiệm cho việc triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia tiếp theo.

Các cơ quan nhà nước về lập kế hoạch và quản lý hoạt động khoa học được thành lập ở hầu hết các quốc gia vào cuối những năm 1950 dưới ảnh hưởng của những tiến bộ của Liên Xô trong nghiên cứu về không gian vũ trụ, cũng như kinh nghiệm của Liên Xô trong việc tổ chức và lập kế hoạch khoa học. Tăng cường liên hệ trực tiếp giữa các dự án phát triển khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh việc sử dụng các thành tựu khoa học trong công nghiệp. Máy tính điện tử, đã trở thành biểu tượng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, được phát triển vào những năm 1950 và được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và công nghiệp, sau đó là quản lý.

Sự xuất hiện của máy tính báo trước sự khởi đầu của việc chuyển dần các chức năng logic của con người sang máy móc và về lâu dài, là sự chuyển đổi sang tự động hóa tích hợp trong sản xuất và quản lý. Máy tính điện tử là một loại công nghệ mới về cơ bản làm thay đổi vị trí và vai trò của con người trong quá trình sản xuất.

Xem thêm: Khoa học công nghệ là gì? Vai trò của khoa học và công nghệ trong cuộc sống?

Trong những năm 1940 và 1950, có những thay đổi cơ bản trong cấu trúc của hầu hết các ngành khoa học và trong hoạt động khoa học do kết quả của những khám phá khoa học và kỹ thuật lớn. Sự tương tác của khoa học với công nghệ và sản xuất tăng lên. Vì vậy, trong những năm 1940 và 1950, nhân loại bước vào thời kỳ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ.

2. Đặc điểm của cách mạng khoa học và công nghệ:

(1) Việc chuyển đổi khoa học thành lực lượng sản xuất trực tiếp thông qua sự kết hợp của các cuộc cách mạng khoa học, công nghệ và công nghiệp; sự tăng cường của sự tương tác giữa ba lĩnh vực này; và giảm khoảng thời gian từ khi ra đời một ý tưởng khoa học mới đến khi nó được triển khai trên thực tế.

(2) Một giai đoạn mới trong quá trình phân công lao động xã hội, gắn liền với việc chuyển khoa học thành lĩnh vực hàng đầu của hoạt động kinh tế và xã hội – một lĩnh vực đang trở nên phổ biến trong tự nhiên.

Xem thêm:: Tư bản là gì? Bản chất và các hình thái của chủ nghĩa tư bản?

(3) Sự biến đổi về chất của tất cả các yếu tố của lực lượng sản xuất (đối tượng lao động, công cụ sản xuất và bản thân người lao động), toàn bộ quá trình sản xuất ngày càng tăng lên do tổ chức khoa học và kỹ thuật sản xuất, giảm tiêu dùng cụ thể của ngành về nguyên vật liệu, vốn và lao động: tri thức mới mà xã hội thu nhận được theo cách “thay thế” chi phí cho nguyên vật liệu, thiết bị và nhân lực, hoàn trả nhiều lần các khoản chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật.

(4) Sự thay đổi về bản chất, nội dung lao động và sự lớn mạnh của vai trò các yếu tố sáng tạo; sự chuyển đổi quá trình sản xuất “từ quá trình lao động giản đơn thành một quá trình khoa học”

(5) Trên cơ sở này, xuất hiện những điều kiện tiên quyết về vật chất và kỹ thuật để khắc phục sự tương phản và khác biệt đáng kể giữa lao động trí óc và thể chất, giữa thành thị và nông thôn, giữa khu vực sản xuất và phi sản xuất.

(6) Sự phát triển của các nguồn năng lượng mới, có tiềm năng vô hạn và các vật liệu tổng hợp có đặc tính quy định.

(7) Sự gia tăng vô cùng to lớn về ý nghĩa kinh tế và xã hội của dịch vụ thông tin như một phương tiện cung cấp sự quản lý và kiểm soát một cách khoa học đối với nền sản xuất xã hội và sự phát triển tương ứng của các phương tiện thông tin đại chúng.

Xem thêm: Chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ

(8) Sự tăng trưởng về trình độ văn hóa và giáo dục phổ thông, chuyên biệt của người lao động; sự gia tăng thời gian rảnh rỗi.

Xem thêm:: 8/5 là ngày gì? Ý nghĩa? Sự kiện đặc biệt diễn ra ngày của Mẹ

(9) Sự phát triển tương tác của các khoa học, nghiên cứu toàn diện các vấn đề phức tạp, và vai trò của khoa học xã hội và đấu tranh tư tưởng.

(10) Sự tăng tốc mạnh mẽ của tiến bộ xã hội, quốc tế hóa hơn nữa tất cả các hoạt động của con người trên toàn hành tinh, sự gia tăng của “các vấn đề sinh thái” và sự cần thiết liên quan của sự điều tiết khoa học của hệ thống tự nhiên-xã hội.

3. Ý nghĩa của cách mạng khoa học công nghệ:

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tạo tiền đề cho sự ra đời của một hệ thống thống nhất cho các lĩnh vực nỗ lực quan trọng nhất của con người: nắm vững lý thuyết về các quy luật tự nhiên và xã hội (khoa học), cơ sở vật chất kỹ thuật và tri thức dùng để cải tạo tự nhiên ( công nghệ), quá trình tạo ra của cải vật chất (sản xuất) và các phương pháp được sử dụng để đạt được mối liên hệ hợp lý giữa các hành động thực tiễn trong quá trình sản xuất (quản lý).

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang làm thay đổi cơ bản nền sản xuất nông nghiệp bằng cách chuyển lao động nông nghiệp thành một loại hình lao động công nghiệp. Đồng thời, lối sống nông thôn ngày càng giống lối sống thành thị. Sự phát triển của khoa học, công nghệ và công nghiệp thúc đẩy quá trình đô thị hóa theo chiều sâu, và sự phát triển của các phương tiện thông tin đại chúng và giao thông hiện đại góp phần quốc tế hóa đời sống văn hóa.

Sự thay đổi hàm lượng lao động đang diễn ra dần dần trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã làm thay đổi rất nhiều nhu cầu đặt ra về nguồn lao động. Bên cạnh sự gia tăng khối lượng giáo dục phổ thông bắt buộc, vấn đề đào tạo nghề nâng cao cho người lao động và khả năng đào tạo lại định kỳ, đặc biệt là trong các lĩnh vực lao động đang phát triển mạnh nhất đang nảy sinh.

Quy mô và tốc độ thay đổi của sản xuất và đời sống công cộng đi kèm với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đòi hỏi ở mức độ chưa từng có dự đoán kịp thời và đầy đủ nhất có thể về tổng thể các hệ quả của chúng, cả về kinh tế và xã hội, cũng như ảnh hưởng của chúng. về xã hội, con người và thiên nhiên.

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang tạo tiền đề cho sự thay đổi cơ bản về tính chất sản xuất và chức năng của lực lượng sản xuất chủ yếu là người lao động. Nó đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về kiến ​​thức, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng tổ chức và trình độ văn hóa và trí tuệ chung của người lao động, đồng thời cũng làm tăng vai trò của động cơ đạo đức và trách nhiệm cá nhân trong lao động. Nội dung của lao động dần dần sẽ bao gồm quản lý và điều khiển sản xuất; sự khám phá và sử dụng các quy luật tự nhiên; sự phát triển và giới thiệu các kỹ thuật sản xuất tiên tiến, vật liệu mới và các dạng năng lượng, các dụng cụ và công cụ lao động; và sự biến đổi điều kiện sống của người dân. Điều kiện cần thiết cho quá trình này là giải phóng xã hội cho người lao động và phát triển nhân tố con người trong cuộc cách mạng khoa học và công nghệ – nâng cao trình độ văn hoá và văn hoá chung của mọi thành viên trong xã hội và tạo ra dư địa không giới hạn cho sự phát triển hài hoà. của cá nhân, chỉ có thể hoàn thành trong quá trình xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

Xem thêm: Điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức khoa học công nghệ

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button