Wiki

Năng suất sinh học là gì? Phân biệt năng suất sinh học với năng

Đánh giá bài viết

Năng suất sinh học là gì là câu hỏi trong môn Sinh học 11 Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng. Đây cũng là dạng câu hỏi trắc nghiệm xuất hiện khá nhiều trong các bài thi. Để nắm chắc kiến thức bài học, mời các em cùng thầy cô trường THPT Sóc Trăng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Năng suất sinh học là gì?

Theo lý thuyết:

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Năng suất kinh tế là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ…) có giá trị kinh tế đối với con người.

Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng, 5 – 10% là các chất dinh dưỡng khoáng.

Hệ số kinh tế là tỉ lệ % giữa năng suất kinh tế và năng suất sinh học.

Ví dụ, ở các loài cây trồng họ Hòa thảo, phần vật chất khô của hạt trong tổng khối lượng khô của cơ quan trên mặt đất vào thời điểm thu hoạch biến động trong giới hạn từ 25% (các giống ngô, lúa mì đen) đến 50% (cây lúa), ở cây họ Đậu: khoảng từ 30% (cây đậu tương) đến 60% (đậu cô ve).

Năng suất sinh học là gì?

Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1. Năng suất sinh học là gì?

A. Tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

B. Tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

C. Tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

D. Tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

Đáp án đúng: C

Câu 2. Năng suất sinh học là gì?

A. Là phần chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế

B. Là phần chất khô trong toàn bộ cơ thể thực vật

C. Là phần chất khô tích lũy trong thân

D. Là phần chất khô tích lũy trong hạt

Đáp án đúng: A

Câu 3. Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được trong?

A. Mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

B. Mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

C. Mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

D. Mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Đáp án đúng: D

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suối thời gian sinh trưởng.

Năng suất kinh tế chỉ là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế như hạt, củ. quả. lá… tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồng.

Lời giải chi tiết

Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô của toàn bộ cây. Năng suất kinh tế chỉ tính năng suất chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế như hạt, củ, quả, lá,… tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồng.

Những loài cây được con người sử dụng toàn bộ sinh khối thì năng suất sinh học cũng chính là năng suất kinh tế.

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế

Kiến thức Sinh học 11 Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

I. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng

Quang hợp quyết định khoảng 90 – 95% năng suất cây trồng, phần còn lại là các chất dinh dưỡng khoáng.

Một số khái niệm liên quan đến năng suất cây trồng

– Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

– Năng suất kinh tế là một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan (hạt, củ, quả, lá…) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

II. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp

Năng suất cây trồng phụ thuộc vào quá trình quang hợp. Do đó, thông qua sự điều tiết các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp, người ta có thể nâng cao năng suất cây trồng.

1. Tăng diện tích lá

– Tăng diện tích lá giúp lá hấp thụ được nhiều ánh sáng, tăng cường độ quang hợp làm tăng các sản phẩm quang hợp dẫn đến tăng năng suất cây trồng.

– Có thể điều khiển diện tích lá nhờ các biện pháp nông sinh như bón phân, tưới nước hợp lí, thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp với loài và giống cây trồng.

2. Tăng cường độ quang hợp

– Cường độ quang hợp là chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp (lá)

– Tăng cường độ quang hợp bằng cách thực hiện các biện pháp kĩ thuật như cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

– Trong tuyển chọn và tạo mới các giống cây trồng, người ta chọn giống cây có cường độ quang hợp cao.

3. Tăng hệ số kinh tế

Để tăng hệ số kinh tế cần thực hiện các công việc sau :

– Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, quả, củ…) với tỉ lệ cao, do đó sẽ tăng hệ số kinh tế của cây trồng.

– Các biện pháp nông sinh như bón phân hợp lí, ví dụ như bón đủ phân kali giúp cây vận chuyển sản phẩm quang hợp vào hạt, củ, quả.

Bài tập vận dụng Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài tập tự luận Quang hợp và năng suất cây trồng

Câu 1. Tại sao tăng diện tích lá làm tăng năng suất cây trồng?

Lời giải chi tiết

Lá là cơ quan quang hợp. Trong lá có lục lạp với hệ sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đã được hấp thụ đến pha tối cố định CO2 tạo vật chất hữu cơ cho cây. Do vậy, tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn dến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây, tăng năng suất cây trồng.

Câu 2. Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất thực vật?

Lời giải chi tiết

Vì 90 – 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp. Do vậy quang hợp ảnh hưởng quyết định tới năng suất thực vật

Câu 3. Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp?

Lời giải chi tiết

Các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển của quang hợp:

– Tăng diện tích lá (tăng diện tích tiếp nhận ánh sáng): bón phân tưới nước hợp lí, sử dụng kĩ thuật chăm sóc phù hợp cho từng loại cây trồng.

– Tăng cường độ quang hợp: cung cấp nước, bón phân, chăm sóc hợp lí tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

– Tăng hệ số kinh tế:

  • Chọn giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, củ,…) với tỉ lệ cao.
  • Bón phân hợp lí.

Bài tập trắc nghiệm Quang hợp và năng suất cây trồng

Câu 1: Quang hợp quyết định khoảng

A. 90 – 95% năng suất của cây trồng.

B. 80 – 85% năng suất của cây trồng.

C. 60 – 65% năng suất của cây trồng

D. 70 – 75% năng suất của cây trồng.

Lời giải:

Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Năng suất cây trồng tỉ lệ thuận với

A.Cường độ quang hợp

B. Cường độ hô hấp sáng

C. Điểm bù ánh sáng

D. Điểm bù CO2

Lời giải:

Quang hợp quyết định năng suất cây trồng nên cường độ quang hợp tỷ lệ thuận với năng suất cây trồng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 3: Năng suất cây trồng phụ thuộc vào

A. Khả năng quang hợp của giống cây trồng, khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế.

B. Nhịp điệu sinh trưởng của bô máy quang hợp

C. Thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp.

D. Cả A, B và C đúng.

Lời giải:

Năng suất cây trồng phụ thuộc vào khả năng quang hợp của giống cây trồng, khả năng tích lũy chất khô vào cơ quan kinh tế.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 4: Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

A. 80 – 85%

B. 85 – 90%

C. 90 – 95%

D. Trên 95%.

Lời giải:

Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Dinh dưỡng khoáng quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

A. 5 – 10%

B. 85 – 90%

C. 90 – 95%

D. Trên 20%

Lời giải:

Các chất dinh dưỡng khoáng quyết định 5 – 10% năng suất cây trồng.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Năng suất kinh tế là

A. Toàn bộ năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

B. 2/3 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

C. 1/2 năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

D. Một phần của năng suất sinh học được tích lũy trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

Lời giải:

Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ…) có giá trị kinh tế đối với con người.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Năng suất kinh tế là gì?

A. Là phần chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế.

B. Là phần chất khô trong toàn bộ cơ thể thực vật

C. Là phần chất khô tích lũy trong thân.

D. Là phần chất khô tích lũy trong hạt.

Lời giải:

Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ…) có giá trị kinh tế đối với con người.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Cây lúa năng suất kinh tế là bộ phận nào?

A. Hạt.

B. Củ.

C. Rễ.

D. Rơm, rạ.

Lời giải:

Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ…) có giá trị kinh tế đối với con người

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Cây thuốc lá năng suất kinh tế là bộ phận nào?

A. Hạt.

B. Củ.

C. Rễ.

D. Lá.

Lời giải:

Cây thuốc lá năng suất kinh tế là ở lá.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 10: Cây khoai môn năng suất kinh tế là bộ phận nào?

A. Hạt

B. Củ

C. Rễ

D. Lá

Lời giải:

Cây khoai môn năng suất kinh tế là ở củ

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được

A. Mỗi giờ trên 1 ha trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

B. Mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

C. Mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

D. Mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Lời giải:

Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Năng suất sinh học là

A. tổng lượng chất tươi tích lũy được mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

B. tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

C. tổng lượng chất tươi tích lũy được mỗi tuần trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

D. tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Lời giải:

Năng suất sinh học là: tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Năng suất sinh học là gì?

A. Là phần chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế

B. Là phần chất khô trong toàn bộ cơ thể thực vật

C. Là phần chất khô tích lũy trong thân

D. Là phần chất khô tích lũy trong hạt

Lời giải:

Năng suất sinh học là: tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14: Sự tích lũy cacbon ở cây hướng dương (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,2; lá: 0,3; thân: 0,6; hoa: 8,8. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây hướng dương bằng bao nhiêu?

A. Năng suất sinh học 8.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

B. Năng suất sinh học 10.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

C. Năng suất sinh học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.8 gam/m2/ngày.

D. Năng suất sinh học 9.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 9.8 gam/m2/ngày

Lời giải:

– Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

– Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ… ) có giá trị kinh tế đối với con người.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: Sự tích lũy cacbon ở một cây lấy thân (g/m2/ngày) như sau: rễ: 0,3; lá: 0,2; thân: 6,6; hoa: 2,1. Năng suất sinh học và năng suất kinh tế của cây này bằng bao nhiêu?

A. Năng suất sinh học 9.2 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 6.6 gam/m2/ngày

B. Năng suất sinh học 8.9 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 6.6 gam/m2/ngày

C. Năng suất sinh học 9.2 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 8.7 gam/m2/ngày

D. Năng suất sinh học 6.6 gam/m2/ngày, Năng suất kinh tế: 9.2 gam/m2/ngày

Lời giải:

Năng suất sinh học = 0,3 + 0,2 + 6,6 + 2,1 = 9,2 gam/m2/ngày

Năng suất kinh tế = năng suất ở hoa = 6.6 gam/m2/ngày

Đáp án cần chọn là: A

Câu 16: Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày thu được 3000kg sinh khối. Trong đó, có 2400 kg quả. Hãy tính năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?

A. 40 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8.

B. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,8.

C. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,9.

D. 50 kg/ngày/ha; 40 kg/ngày/ha; 0,7.

Lời giải:

Năng suất sinh học = 3000 : 60 = 50 kg/ngày/ha

Năng suất kinh tế = 2400 : 60 = 40 kg/ngày/ha

Hệ số kinh tế = 40 : 50 = 0,8

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: Trên 1 ha cà chua, sau 60 ngày thu được 4200kg sinh khối. Trong đó, có 3360 kg quả. Hãy tính năng suất sinh học (kg/ngày/ha), năng suất kinh tế (kg/ngày/ha), hệ số kinh tế?

A. 56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 0,8.

B. 56 kg/ngày/ha; 70 kg/ngày/ha; 1,25.

C. 70 kg/ngày/ha; 56 kg/ngày/ha; 0,8.

D. 70 kg/ngày/ha; 56 kg/ngày/ha; 1,25.

Lời giải:

Năng suất sinh học = 4200 : 60 = 70 kg/ngày/ha

Năng suất kinh tế = 3360 : 60 = 56 kg/ngày/ha

Hệ số kinh tế = 56 : 70 = 0,8

Đáp án cần chọn là: C

Câu 18: Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là:

A. Tăng diện tích lá.

B. Tăng cường độ quang hợp.

C. Tăng hệ số kinh tế

D. Cả ba ý trên

Lời giải:

Cả A, B, C đều là biện pháp tăng năng suất cây trồng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 19: Đâu không phải là cách tăng năng suất cây trồng?

A. Tăng cường độ hô hấp..

B. Tăng cường độ quang hợp.

C. Tăng hệ số kinh tế.

D. Tăng diện tích lá

Lời giải:

Người ta tăng năng suất năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp:

Tăng diện tích lá => tăng cường độ quang hợp→ tăng năng suất cây trồng.

Có thể tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng các biện pháp chọn giống và bón phân.

Ý A sai, tăng cường độ hô hấp => tăng quá trình phân giải các chất => năng suất giảm

Đáp án cần chọn là: A

Câu 20: Cho các biện pháp sau:

(1) Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng cường độ quang hợp dẫn đến tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây trồng.

(2) Điều khiển tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp: bón phân, tưới nước hợp lý, thực hiện kỹ thuật chăm sóc phù hợp đối với mỗi loại và giống cây trồng.

(3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lý, phù hợp đối với mỗi loài và giống cây trồng. Tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách có hiệu quả.

(4) Trồng cây với mật độ dày đặc để lá nhận được nhiều ánh sáng cho quang hợp.

(5) Tuyển chọn, sử dụng các loại cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ,…) → tăng hệ số kinh tế của cây trồng.

(6) Các biện pháp nông sinh, bón phân hợp lý.Những biện pháp nào trên đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp?

A. (1), (2) và (3).

B. (1), (2), (3) và (4).

C. (1), (2), (3), (5) và (6).

D. (3) và (4).

Lời giải:

Những biện pháp được sử dụng để tăng năng suất cây trồng là: (1), (2), (3), (5) và (6).

(4) không được sử dụng, trồng cây với mật độ dày đặc có thể làm giảm năng suất cây trồng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 21: Các biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng?

1. Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao.

2. Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật như bón phân, tưới nước hợp lí.

3. Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kĩ thuật thích hợp.

4. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng dược tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp.

5. Điểu khiển nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp.

6. Điều khiển thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp

A. 1,2, 3, 4.

B. 3, 4. 5, 6.

C. 2, 4, 5, 6.

D. 2, 3, 4, 5.

Lời giải:

Các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng là: 1,2,3,4

Ý 5,6 sai : thời gian hoạt động và nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp phụ thuộc tùy loài, không điều chỉnh được.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 22: Có bao nhiều biện pháp sau đây được sử dụng để tăng năng suất cây trồng?

  1. Bón phân, tưới nước hợp lí.
  2. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.
  3. Trồng cây với mật độ thích hợp.

4. Trồng cây đúng mùa vụ.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Tất cả các biện pháp đều được sử dụng để tăng năng suất cây trồng:

1. Bón phân, tưới nước hợp lí.

2. Chọn giống có cường độ quang hợp cao.

3. Trồng cây với mật độ thích hợp.

4. Trồng cây đủng mùa vụ.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 23: Để nâng cao năng suất cây trồng, người ta không sử dụng biện pháp nào sau đây:

A. Tạo giống mới có cường độ quang hợp cao hơn giống gốc.

B. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm làm gia tăng diện tích lá và chỉ số diện tích lá.

C. Tăng bón phân đạm để phát triển mạnh bộ lá đến mức tối đa.

D. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trường thích hợp, trồng vào mùa vụ phù hợp.

Lời giải:

Người ta thường không tăng bón phân đạm. Vì khi đó bộ lá quá lớn có thể làm che khuất lớp lá dưới, lớp lá dưới quang hợp kém nhưng vẫn hô hấp tiêu phí nguyên liệu làm giảm năng suất kinh tế.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 24: Vì sao tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng?

A. Lá thải ra oxi nhiều hơn từ đó thúc đẩy hô hấp làm cây xanh có nhiều năng lượng hơn nên quang hợp nhiều hơn → tăng năng suất cây trồng.

B. Tán lá rộng sẽ che bớt mặt đất → hạn chế mất nước, tăng độ ẩm → giảm thoái hóa các chất hữu cơ trong đất.

C. Làm tăng cường độ quang hợp → tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → năng suất cây trồng.

D. Nhiều lá thì cây sẽ hút được nhiều nguyên liệu hơn, nhựa được chuyển nhanh hơn cho quang hợp.

Lời giải:

Tăng diện tích lá cây lại làm tăng năng suất cây trồng là vì:

+ Lá là cơ quan quang hợp của cây

+ Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng

Làm tăng cường độ quang hợp → tăng tích lũy chất hữu cơ trong cây → năng suất cây trồng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 25: Vì sao tạo giống mới lại làm tăng năng suất cây trồng?

A. Giống mới có khả năng chống chịu tốt và cường độ quang hợp cao hơn.

B. Giống mới không bị nhờn đất như giống cũ, do đó quang hợp hiệu quả hơn.

C. Giống mới khiến sâu bệnh không tấn công được.

D. Giống mới thường được trồng cách li và được chăm sóc tốt hơn.

Lời giải:

Giống mới lại làm tăng năng suất cây trồng vì giống mới có khả năng chống chịu tốt và cường độ quang hợp cao hơn.

Đáp án cần chọn là: A

*********************

Trên đây là nội dung bài Bài 11 Sinh học 11: Quang hợp và năng suất cây trồng. Hy vọng sau khi học xong, các em sẽ nắm được Năng suất sinh học là gì? Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế. Thầy cô chúc các em ôn bài thật kỹ, học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo Dục

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button