Là gì?

50 Cặp Từ đồng Nghĩa Trong Tiếng Anh Thông Dụng Hiện Nay!

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Từ đồng nghĩa trong tiếng anh là gì dành cho bạn.

Trong đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia luôn có một dạng bài tìm từ đồng nghĩa/ trái nghĩa. Trong đề thi IELTS, từ đồng nghĩa trong tiếng Anh được sử dụng tương đối nhiều để “đánh lạc hướng” thí sinh. Vậy nên, việc nắm vững các từ đồng nghĩa trong tiếng Anh vô cùng quan trọng để bạn chinh phục được điểm số thật cao. Dưới đây và tất tần tật kiến thức về từ đồng nghĩa – Synonyms, cùng PREP.VN tham khảo ngay bài viết bạn nhé!

Từ đồng nghĩa (Synonyms) trong tiếng Anh là gì? Tất tật tật kiến thức về từ đồng nghĩa phải nắm vững
Từ đồng nghĩa (Synonyms) trong tiếng Anh là gì? Tất tật tật kiến thức về từ đồng nghĩa phải nắm vững

I. Tổng quan về từ đồng nghĩa tiếng Anh (Synonyms)

1. Từ đồng nghĩa tiếng Anh là gì?

Từ đồng nghĩa trong tiếng Anh (Synonyms) là từ có ý nghĩa giống hoặc gần giống một từ khác trong ngữ cảnh nhất định nào đó (cách viết, phát âm khác nhau). Từ đồng nghĩa còn được hiểu là quan hệ tồn tại giữa các từ vựng có nghĩa liên quan chặt chẽ với nhau. Tóm lại chúng ta hình dung sơ qua rằng, từ đồng nghĩa tiếng Anh cũng gần như tương tự với từ đồng nghĩa trong tiếng Việt. Ví dụ về từ đồng nghĩa tiếng Anh:

  • Think over = Consider (cân nhắc)
  • Go over = Examine (xem xét)
  • Put down = Write sth down (ghi chép)
  • Clean up = Tidy up (dọn dẹp)
Từ đồng nghĩa trong tiếng Anh là gì?
Từ đồng nghĩa trong tiếng Anh là gì?

2. Một vài ví dụ về từ đồng nghĩa

Start – Begin (2 từ đồng nghĩa trong tiếng Anh) Start Begin Giống nhau

Start – Begin: 2 từ này đều có nghĩa là bắt đầu, hoặc bạn có thể hiểu là khởi đầu một sự vật, sự việc nào đó. Ví dụ:

 • She started as an actor, making her debut as a director in 1990 (Cô bắt đầu với tư cách là một diễn viên, lần đầu tiên trở thành đạo diễn vào năm 1990).
 • The film Batman they want to watch begins at seven (Bộ phim Người dơi mà họ muốn xem bắt đầu lúc bảy giờ).

Khác nhau Trong một số trường hợp khi nói khởi động, khởi hành thì người ta dùng start và không dùng begin ➞ đây là từ đồng nghĩa tương đối Đây là từ đồng nghĩa tương đối

Start - Begin (2 từ đồng nghĩa trong tiếng Anh)
Start – Begin (2 từ đồng nghĩa trong tiếng Anh)

Find – Discover (2 từ đồng nghĩa trong tiếng Anh)

Find Discover Giống nhau

Find – Discover: 2 từ này đều có nghĩa là phát hiện và khám phá thông tin về địa điểm/ đối tượng nào đó. Ví dụ:

 • She couldn’t find her key (Cô ấy không thể tìm thấy chìa khóa của mình).
 • The bodies of the victims were discovered by fisherman (Thi thể các nạn nhân được ngư dân phát hiện).

Khác nhau

 • Find có ý nghĩa là tìm thấy/ phát hiện
 • Find dùng để chỉ kết quả của một cuộc tìm kiếm nào đó
 • Từ Discover được dùng với ý nghĩa trang trọng hơn từ Find
 • Từ Discover có thể thay thế được cho từ Find

3. Phân loại chi tiết các từ đồng nghĩa trong tiếng Anh

Xem thêm:: [Thuật ngữ chuyên ngành] Collar worker là gì? – Viec.Co

Dưới đây là phân loại các từ đồng nghĩa trong tiếng Anh, cụ thể:

Phân loại Đặc điểm Từ đồng nghĩa tuyệt đối

Từ đồng nghĩa tuyệt đối là những từ vựng mang ý nghĩa cũng như những đặc điểm tu từ giống hệt nhau, chúng dễ dàng thay thế cho nhau trong mọi ngữ cảnh.

Từ đồng nghĩa tuyệt đối này rất hiếm trong tiếng Anh, có một vài ví dụ như: noun/ substantive, functional/ affix, flexion/ inflexion, semantics/ semasiology,…

Từ đồng nghĩa tương đối Từ đồng nghĩa tương đối là những từ vựng khác nhau về biểu thái cũng như ý nghĩa. Các từ vựng này có thể thay thế cho nhau hoặc có thể không (tùy thuộc vào từng hoàn cảnh nhất định). Ví dụ: gaze = glance = look = stare. Từ đồng nghĩa khác biểu thái Từ đồng nghĩa khác biểu thái là những từ vựng có chung ý nghĩa với nhau nhưng các biểu đạt các từ này sẽ khác nhau. Ví dụ: father = dad, mother = mom. Từ đồng nghĩa tu từ Từ đồng nghĩa tu từ là những cụm từ/ từ vựng khác nhau về ý nghĩa và tu từ nghĩa bóng. Ví dụ: to fire = to sack = to dismiss Từ đồng nghĩa lãnh thổ

Từ đồng nghĩa lãnh thổ là những từ/ cụm từ có cùng ý nghĩa với nhau, nhưng ở từng vùng khác nhau thì sử dụng từ khác nhau. Ví dụ:

 • Mỹ gọi vỉa hè là “sidewalk”.
 • Các nước lân cận gọi vỉa hè là “pavement”.

Uyển ngữ, mỹ từ Uyển ngữ, mỹ từ là những từ vựng/ cụm từ được dùng để nói giảm nói tránh, mang ý nghĩa nhẹ nhàng, giảm sự bối rối, khó chịu,… Ví dụ: the underprivileged = the poor.

Tham khảo thêm bài viết:

Xem thêm:: Nội động từ là gì? Hiểu và dùng từ loại đúng cách trong tiếng Anh

Cách làm dạng bài tìm từ đồng nghĩa/ trái nghĩa tiếng Anh trong kỳ thi THPTQG

II. 50 cặp từ đồng nghĩa tiếng Anh thông dụng

Tổng hợp các từ đồng nghĩa trong tiếng Anh thông dụng nhất. Bỏ túi ngay những từ này để trau dồi vốn từ vựng hiệu quả bạn nhé!

1. Từ đồng nghĩa trong tiếng Anh: Danh từ

Từ vựng Từ đồng nghĩa Nghĩa Transportation Vehicles Phương tiện Law Regulation, Rule, Principle Luật Chance Opportunity Cơ hội Route Road, Track Tuyển dụng Shipment Delivery Sự giao hàng Improvement Innovation, Development Sự cải tiến Downtown City center Trung tâm thành phố Applicant Candidate Ứng viên Energy Power Năng lượng Brochure Booklet, Leaflet Tờ rơi quảng cáo People Citizens, Inhabitants Cư dân Signature Autograph Chữ ký Traveler Commuters Người đi lại Employee Staff Nhân viên

Luyện thi THPT quốc gia cùng Prep ngay !

2. Từ đồng nghĩa trong tiếng Anh: Động từ

Từ vựng Từ đồng nghĩa Nghĩa Like Enjoy Yêu thích Visit Come round to Ghé thăm Confirm Bear out Xác nhận Suggest Put forward, Get across Đề nghị Delay Postpone Trì hoãn Supply Provide Cung cấp Distribute Give out Phân bổ Remember Look back on Nhớ lại Continue Carry out Tiếp tục Announce Inform, Notify Thông báo Figure out Work out, Find out Tìm ra Arrive Reach, Show up Đến nơi Happen Come about Xảy ra Discuss Talk over Thảo luận Raise Bring up Nuôi nấng Decrease Cut, Reduce Cắt giảm Extinguish Put out Dập tắt Tidy Clean, Clear Up Dọn dẹp Execute Carry out Tiến hành Cancel Abort, Call off Hủy lịch Buy Purchase Mua Book Reserve Đặt trước Require Ask for, Need Cần, đòi hỏi Refuse Turn down Từ chối Seek Look for, Search for Tìm kiếm Omit Leave out Bỏ

3. Từ đồng nghĩa trong tiếng Anh: Tính từ

Từ vựng Từ đồng nghĩa Nghĩa tiếng Việt Pretty Rather Tương đối Effective Efficient Hiệu quả Rich Wealthy Giàu có Quiet Silence, Mute Im lặng Bad Terrible Tệ hại Shy Embarrassed, Awkward Ngại ngùng, xấu hổ Defective Error, Faulty, Malfunctional Lỗi Damaged Broken, Out of order Hỏng hóc Hard Difficult, Stiff Khó khăn Famous Well-known, Widely-known Nổi tiếng Fragile Vulnerable, Breakable Mỏng manh, dễ vỡ Lucky Fortunate May mắn

III. Bài tập từ đồng nghĩa tiếng Anh

Dưới đây là một số bài tập từ đồng nghĩa tiếng Anh:

Question 1: I just want to stay at home and watch TV and take it easy. A. sleep B. sit down C. eat D. relax

Question 2: The meteorologist says on TV that it is supposed to rain all day tomorrow. A. astronomer B. TV anchor C. TV weatherman D. fortune teller

Xem thêm:: Ý Nghĩa Bài Hát Soledad – Thành ngữ tiếng anh

Question 3: In the end, her neighbor decided to speak his mind. A. say exactly what he thought B. say a few words C. have a chat D. are given the right to

Question 4: When I mentioned the party, he was all ears. A. partially deaf B. listening attentively C. listening neglectfully D. deaf

Question 5: The notice should be put in the most conspicuous place so that all students can be well-informed.

A. easily seen B. suspicious C. popular D. beautiful

Đáp án bài tập từ đồng nghĩa tiếng Anh được PREP.VN tổng hợp trong bài viết 450+ bài tập từ đồng nghĩa tiếng Anh. Tham khảo ngay để kiểm tra đáp án của bạn nhé.

Trên đây là kiến thức cơ bản về từ đồng nghĩa trong tiếng Anh. PREP chúc bạn học luyện thi hiệu quả, chinh phục được mục tiêu phía trước đã đề ra nhé!

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button