Là gì?

Sự mua lại (Redemption) trong tài chính là gì? – VietnamBiz

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Redemption là gì dành cho bạn.

Hình minh họa.

Sự mua lại

Khái niệm

Sự mua lại trong tiếng Anh là Redemption.

Thuật ngữ sự mua lại có nhiều ý nghĩa khác nhau trong tài chính và kinh doanh tùy vào ngữ cảnh. Trong tài chính, sự mua lại là thuật ngữ mô tả việc trả tiền để lấy chứng khoán có thu nhập cố định tại thời điểm đáo hạn hoặc trước khi đáo hạn.

Xem thêm:: Công suất là gì? Công thức tính Công suất và bài tập vận dụng – Vật

Nhà đầu tư có thể yêu cầu tổ chức phát hành mua lại một phần hoặc tất cả khoản đầu tư của mình như cổ phần (thường là cổ phiếu ưu đãi), trái phiếu, cổ phần tại quĩ tương hỗ.

Các trường hợp mua lại phổ biến

Chứng khoán có thu nhập cố định

Những người đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định nhận được các khoản lãi cố định được thanh toán định kì. Những công cụ này có thể được mua lại trước hoặc vào ngày đáo hạn. Nếu được thu hồi tại thời điểm đáo hạn, nhà đầu tư nhận được số tiền bằng mới mệnh giá của chứng khoán.

Các công ty phát hành trái phiếu hoặc chứng khoán khác có thể trả cho nhà đầu tư một khoản giá trị thu hồi (redemption value) khi họ mua lại chứng khoán trước ngày đáo hạn. Việc thanh toán lãi thường dừng lại trước khi họ thực hiện việc này. Giá trị thu hồi thường cao hơn mệnh giá của trái phiếu.

Xem thêm:: Tập làm thơ 7 chữ – Tập làm văn 8 – Hoc360.net – Tải tài liệu miễn phí

Quĩ tương hỗ

Một nhà đầu tư đầu tư vào quĩ tương hỗ muốn yêu cầu quĩ mua lại cổ phần thì phải thông báo cho người quản lí quĩ. Người quản lí quĩ phải xử lí yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định theo qui định. Số tiền phải trả nhà đầu tư thường là giá trị thị trường hiện tại của cổ phiếu của họ trừ đi mọi khoản phí và phí khác.

Sự mua lại bằng hiện vật (In-kind Redemption)

Hầu hết các khoản mua lại được thực hiện cho tiền mặt nhưng có những trường hợp các khoản hoàn trả có thể được thực hiện bằng hiện vật.

Xem thêm:: TRỌN BỘ CÁCH DÙNG CẤU TRÚC CAN COULD TRONG TIẾNG

Sự mua lại bằng hiện vật là các khoản thanh toán bằng chứng khoán hoặc các công cụ khác chứ không phải là tiền – như một giao dịch hoán đổi. Các khoản qui đổi bằng hiện vật phổ biến với các quĩ ETF.

Các nhà quản lí quĩ thấy các khoản mua lại sẽ gây thiệt hại cho các nhà đầu tư dài hạn. Do đó, thay vì trả tiền mặt cho những người muốn rút tiền, họ cung cấp cho nhà đầu tư vị thế sở hữu cổ phiếu theo tỉ lệ (pro-rata).

Các quĩ ETF có lợi về thuế hơn so với các quĩ tương hỗ. Bằng cách phát hành cổ phiếu bằng hiện vật, ETF không phải bán chứng khoán để huy động tiền mặt để thanh toán. Điều này cũng cắt giảm nghĩa vụ thuế của nhà đầu tư.

(Nguồn tham khảo: Investopedia)

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button