Là gì?

Thông Tin Về chữ P Trong Tiếng Anh Đọc Là Gì bạn nên biết

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của P trong tiếng anh là gì dành cho bạn.

Video P trong tiếng anh là gì

Không chỉ đối với những người mới bắt đầu học tiếng anh, mà cả những người đã học tiếng anh nhiều năm vẫn còn nhầm lẫn hoặc không biết khi nào chữ p trong tiếng anh đọc là gì . Tưởng chừng như đơn giản mà lại không. Người ta nói “phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, và bất kì ngôn ngữ nào cũng vậy. Chúng sẽ có những điều đặc biệt.

Bài viết ngày hôm nay của How Yolo sẽ giúp các bạn hiểu rõ p tiếng anh đọc là gì? Và có thể đọc một cách chính xác từ đó, dễ dàng làm các bài phát âm hay hiểu sâu hơn về p trong tiếng anh.

Chữ p trong tiếng anh đọc là gì?

Phân loại chữ p trong tiếng anh đọc là gì

Tiếng anh là ngôn ngữ hòa kết, tức là có sự nối âm, có nhiều trường hợp khác nhau khi kết hợp các chữ, chính vì thế, chỉ với chữ p đã có nhiều loại khác nhau. Giữa chúng có thể phân biệt qua các đặc điểm nhỏ.

Trường hợp 1: Chữ p đọc là /p/

Trường hợp 1: Chữ p đọc là /p/

Đại đa số chữ p sẽ đọc là /p/ trong tiếng anh. Trường hợp này chiếm số lượng lớn. Ví dụ như một vài từ đơn giản chứa p dưới đây.

1, part /pɑːt/

2, happy /ˈhæpi/

3, program /ˈprəʊɡræm/

4, computer /kəmˈpjuːtə(r)/

5, process /ˈprəʊses/

6, repeat /rɪˈpiːt/

7, prepare /prɪˈpeə(r)/

8, police /pəˈliːs/

9, transport /ˈtrænspɔːt/

10, poor /pɔː(r)/

Trường hợp 2: Chữ pp đọc là /p/

Trường hợp 2: Chữ pp đọc là /p/

Trường hợp này thì hai chữ p (pp) gần nhau chắc chắn vẫn được đọc là /p/. Chúng ta dễ dàng nhận ra khi nhìn vào phát âm của những từ dưới đây:

Xem thêm:: 1000 từ Tiếng Anh thông dụng đầy đủ và mới nhất!

1, appear /əˈpɪr/

2, apple /ˈæpl ̩/

3, appal /əˈpɔːl/

4, app /æp/

5, popper /ˈpɒpə(r)/

6, copper /ˈkɒpə(r)/

7, poppy /ˈpɒpi/

8, opporture /ˈɒpətjuːn/

9, opponent /əˈpəʊnənt/

10, hopping /ˈhɒpɪŋ/

Trường hợp 3: Chữ p bị câm

Trường hợp 3: Chữ p bị câm

“Câm” ở đây tức nó không được đọc lên trong từ, không xuất hiện trong phiên âm, khi phát âm ra sẽ không có chữ p này. Đây cũng là một trong những đặc điểm quan trọng để làm bài tập phát âm trong các bài thi.

Vậy thì dấu hiệu nào khi kết hợp lại tạo nên âm p câm

Đó là khi chữ p đứng đầu trong từ và kế nó là các chữ “n,s,t”

Ví dụ như các từ dưới đây

1, psalm /sɑːm/

2, pseud /suːd/

Xem thêm:: Biện pháp tu từ là gì? Ví dụ về biện pháp tu từ – Luật Hoàng Phi

3, psoriasis /səˈraɪəsɪs/

4, pneumatic /njuːˈmætɪk/

5, pneumonia /njuːˈməʊniə/

6, pterodactyl /ˌterəˈdæktɪl/

7, ptarmigan /ˈtɑːmɪɡən/

8, psychiatric /ˌsaɪkiˈætrɪk/

9, psych /saɪk/

10, psychedelia /ˌsaɪkəˈdiːliə/

Trường hợp 4: Chữ P được đọc là /f/

Trường hợp 4: Chữ P được đọc là /f/

Khi chữ p đứng cạnh chữ h sẽ được đọc là /f/. Hai chữ ph thường đứng đầu từ

Một số ví dụ dưới đây chứng minh điều đó

1, phablet /ˈfæblət/

2, phalanx /ˈfælæŋks/

3, phallic /ˈfælɪk/

4, phallus /ˈfæləs/

5, phial /ˈfaɪəl/

Xem thêm:: Em bé tiếng Anh là gì? Các từ vựng tiếng anh liên quan đến em bé

6, phrasal /ˈfreɪzl/

7, phreaker /ˈfriːkə(r)/

8, phobia /ˈfəʊbiə/

9, photobomb /ˈfəʊtəʊbɒm/

10, phylum /ˈfaɪləm/

Phân biệt chữ p và b trong tiếng anh

Một chữ khác nữa rất dễ gây hiểu nhầm trong tiếng anh đó là chữ b. Hai chữ này khác nhau như thế nào?

Về phương thức cấu âm, hai âm p,b đều là âm tắt nổ (plosive). Âm tắt nổ là một âm thanh phụ âm được tạo ra bằng cách ngăn không khí chảy ra khỏi miệng, rồi đột ngột nhả ra.

Về địa điểm cấu âm, tức nơi mà hai âm p,b phát ra được gọi là âm môi (bilabial). Âm môi là (của một âm thanh) được tạo ra bằng cả hai môi. Khi mà ta ngậm hai môi lại rồi bật hơi ra.

Nhưng thanh giọng của hai âm p,b này lại khác nhau hoàn toàn. Âm p thì là âm vô thanh còn âm b là âm hữu thanh.

Đoạn video dưới đây sẽ hỗ trợ mọi người trong việc phân biệt hai âm này nhé:

Một mẹo nhỏ để phân biệt vô thanh, hữu thanh: Bạn đặt một tờ giấy trước miệng rồi lần lượt đọc hai âm. Đúng phải là khi đọc âm p sẽ có luồng hơi đi ra mạnh làm tờ giấy có dao động, còn âm b thì không.

Âm /p/: Mím chặt 2 môi, chặn hơi ở trong khoang miệng. Sau đó, mở nhanh và bật hơi ra ngoài. Vì âm /p/ là âm không rung (âm vô thanh) nên khi phát âm, cổ họng sẽ không có cảm giác rung. Sờ tay vào cổ sẽ không cảm nhận được độ rung.

Còn âm /b/: Mím chặt 2 môi, sau đó, sau đó mở nhanh và bật tiếng (âm /b/) ra ngoài. Vì âm /b/ là âm rung (âm hữu thanh) nên khi đọc ra, cổ họng sẽ có cảm giác rung, rõ thành tiếng.

Kết luận cho p trong tiếng anh đọc là gì

Ngay cả những người học tiếng anh trên trường lớp nhiều năm, cũng có lúc không biết chữ p trong tiếng anh đọc là gì. Việc học một ngôn ngữ mới là việc không đơn giản, cần có sự cố gắng, biết quan sát những chi tiết nhỏ nhặt. Đối với tiếng anh cũng vậy.

Hi vọng qua bài viết của How Yolo các bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về âm p trong tiếng anh đọc là gì. Chúc các bạn học tiếng Anh vui vẻ!

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn Danh mục: Tư vấn

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button