Là gì?

Con ong tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Con ong trong tiếng anh đọc là gì dành cho bạn.

Video Con ong trong tiếng anh đọc là gì

Chào các bạn, các bài viết trước Vui cười lên đã giới thiệu về tên gọi của một số con vật như con muỗi, con bọ rùa, con sâu, con ruồi, con dế mèn, con kiến, con bướm, con rệp, con rận, con ve, con thằn lằn, con nhện, con đom đóm, con bọ ngựa, con bọ cạp, con dơi, … Trong bài viết này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một con vật khác cũng rất quen thuộc đó là con ong. Nếu bạn chưa biết con ong tiếng anh là gì thì hãy cùng Vuicuoilen tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Con ong tiếng anh là gì
Con ong tiếng anh là gì

Con ong tiếng anh là gì

Bee /bi:/

https://vuicuoilen.com/wp-content/uploads/2022/08/bee.mp3

Để đọc đúng từ bee rất đơn giản. Bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ bee rồi nói theo là đọc được ngay. Tất nhiên, bạn cũng có thể đọc theo phiên âm /bi:/ sẽ chuẩn hơn vì đọc theo phiên âm bạn sẽ không bị sót âm như khi nghe. Về vấn đề đọc phiên âm của từ bee thế nào bạn có thể xem thêm bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh chuẩn để biết cách đọc cụ thể.

Lưu ý nhỏ: từ bee này để chỉ chung cho con ong. Các bạn muốn chỉ cụ thể về giống ong, loại ong nào thì phải dùng từ vựng riêng để chỉ loài ong đó. Ví dụ như bumblebee là loài ong nghệ, giant hornet là ong bắp cày, honeybee là loài ong mật, wasp là loài ong ruồi, …

Con ong tiếng anh là gì
Con ong tiếng anh là gì

Xem thêm một số con vật khác trong tiếng anh

Ngoài con ong thì vẫn còn có rất nhiều loài động vật khác, bạn có thể tham khảo thêm tên tiếng anh của các con vật khác trong list dưới đây để có vốn từ tiếng anh phong phú hơn khi giao tiếp nhé.

 • Longhorn /ˈlɒŋ.hɔːn/: loài bò với chiếc sừng rất dài
 • Shark /ʃɑːk/: cá mập
 • Zebra /ˈzeb.rə/: con ngựa vằn
 • Squirrel /ˈskwɪr.əl/: con sóc
 • Walrus /ˈwɔːl.rəs/: con voi biển
 • Sea snail /siː sneɪl/: con ốc biển
 • Puppy /ˈpʌp.i/: con chó con
 • Chicken /’t∫ikin/: con gà nói chung
 • Sloth /sləʊθ/: con lười
 • Gnu /nuː/: linh dương đầu bò
 • Otter /ˈɒt.ər/: con rái cá
 • Millipede /ˈmɪl.ɪ.piːd/: con cuốn chiếu
 • Moose /muːs/: con nai sừng tấm ở Bắc Âu, Bắc Mỹ
 • Earthworm /ˈɜːθ.wɜːm/: con giun đất
 • Firefly /ˈfaɪə.flaɪ/: con đom đóm
 • Koala /koʊˈɑl·ə/: gấu túi, gấu kao-la
 • Gazelle /ɡəˈzel/: con linh dương
 • Sheep /ʃiːp/: con cừu
 • Falcon /ˈfɒl.kən/: con chim ưng
 • Jellyfish /ˈʤɛlɪfɪʃ/: con sứa
 • Mule /mjuːl/: con la
 • Minnow /ˈmɪn.əʊ/: con cá tuế
 • Dinosaurs /ˈdaɪ.nə.sɔːr/: con khủng long
 • Stink bug /stɪŋk bʌɡ/: con bọ xít
 • Puma /pjumə/: con báo sống ở Bắc và Nam Mỹ thường có lông màu nâu
 • Fawn /fɔːn/: con nai con
 • Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.ər/: con sâu bướm
 • Pony /ˈpəʊ.ni/: con ngựa con
 • Mussel /ˈmʌs.əl/: con trai
 • Louse /laʊs/: con chấy
 • Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒp.əʳ/: con châu chấu
 • Codfish /´kɔd¸fiʃ/: cá thu
 • Flying squirrel /ˌflaɪ.ɪŋ ˈskwɪr.əl: con sóc bay
 • Dove /dʌv/: con chim bồ câu trắng
 • Shrimp /ʃrɪmp/: con tôm
Con ong tiếng anh là gì
Con ong tiếng anh là gì

Như vậy, nếu bạn thắc mắc con ong tiếng anh là gì thì câu trả lời là bee, phiên âm đọc là /bi:/. Lưu ý là bee để chỉ con ong nói chung chung chứ không chỉ loại ong cụ thể nào cả. Về cách phát âm, từ bee trong tiếng anh phát âm cũng khá dễ, bạn chỉ cần nghe phát âm chuẩn của từ bee rồi đọc theo là có thể phát âm được từ này. Nếu bạn muốn đọc từ bee chuẩn hơn nữa thì hãy xem cách đọc theo phiên âm rồi đọc theo cả phiên âm nữa sẽ chuẩn hơn.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button