Là gì?

Số 8 tiếng anh là gì? Cách đọc số tám trong tiếng anh như thế nào

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của 8 trong tiếng anh là gì dành cho bạn.

Trong tiếng anh thì số đếm là phần mà các bạn cần phải nhớ cũng như phải học gần như đầu tiên. Tất nhiên, đôi khi bạn lại quên mất cách viết, cách đọc của các số đếm trong tiếng anh. Vậy nên, bài viết này Vuicuoilen sẽ giúp các bạn nhớ lại vài kiến thức về số đếm nhé. Cụ thể bài viết này sẽ giúp các bạn biết số 8 tiếng anh là gì và cách đọc số 8 trong tiếng anh như thế nào.

Số 8 tiếng anh là gì
Số 8 tiếng anh là gì

Số 8 tiếng anh là gì

Eight /eɪt/

https://vuicuoilen.com/wp-content/uploads/2022/06/eight.mp3

Số đếm trong tiếng anh khá dễ đọc nên bạn chỉ cần xem cách phát âm chuẩn của từ eight ở trên rồi đọc theo là được. Nếu bạn muốn đọc từ eight chuẩn hơn nữa thì có thể xem phiên âm của số 8 kết hợp với cách đọc chuẩn để đọc. Cách đọc phiên âm bạn có thể tham khảo bài viết Cách đọc phiên âm tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Lưu ý: Có một lưu ý nhỏ trong cách sử dụng số 8, đây là số đếm nên không dùng khi nói về thứ hạng hay số thứ tự. Khi dùng để chỉ thứ hạng hay thứ tự thì số 8 sẽ có cách viết và cách đọc khác. Các bạn tham khảo thêm bài viết cách đọc số thứ tự trong tiếng anh để hiểu rõ hơn.

Số 8 tiếng anh là gì
Số 8 tiếng anh là gì

Xem thêm các số khác trong tiếng anh

Sau khi đã biết số 8 tiếng anh là gì, bạn có thể tham khảo một vài số đếm khác trong tiếng anh nhé. Biết đâu cũng có số bạn đang muốn tìm thì sao.

 • Thirty-two /ˈθɜː.ti tuː/: số 32
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25
 • Twenty-eight /ˈtwen.ti eɪt/: số 28
 • Three /θriː/: số 3
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Twenty-four /ˈtwen.ti fɔːr/: số 24
 • Two /tuː/: số 2
 • Ninety-one /ˈnaɪn.ti wʌn/: số 91
 • Fifty-two /ˈfɪf.ti tuː/: số 52
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Four /fɔːr/: số 4
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Nine /naɪn/: số 9
 • Sixty-nine /ˈsɪk.sti naɪn/: số 69
 • Forty-six /ˈfɔː.ti sɪks/: số 46
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Seventy-one /ˈsev.ən.ti wʌn/: số 71
 • Eighty-two /ˈeɪ.ti tuː/: số 82
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Seventy-four /ˈsev.ən.ti fɔːr/: số 74
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Fourteen /ˌfɔːˈtiːn/: số 14
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Ninety-six /ˈnaɪn.ti sɪks/: số 96
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Seventy-three /ˈsev.ən.ti θriː/: số 73
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Eighty /ˈeɪ.ti/: số 80
 • Seventy-six /ˈsev.ən.ti sɪks/: số 76
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Eighty-four /ˈeɪ.ti fɔːr/: số 84
 • Six /sɪks/: số 6
 • Ninety-seven /ˈnaɪn.ti ˈsev.ən/: số 97
 • Thirty-five /ˈθɜː.ti faɪv/: số 35
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Eighty-three /ˈeɪ.ti θriː/: số 83
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67

Như vậy, nếu bạn thắc mắc số 8 tiếng anh là gì thì câu trả lời rất đơn giản, số 8 trong tiếng anh viết là eight, phiên âm đọc là /eɪt/. Cách đọc của số này khá đơn giản tuy nhiên về cách sử dụng thì bạn cũng nên lưu ý một chút. Khi nói về thứ hạng hay thứ tự sẽ có cách viết và đọc khác, không dùng là eight hay number eight.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button