Lời giải

Giải Bài Tập Vật Lí 7 – Bài 9: Tổng kết chương 1: Quang học

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Vật lý 7 bài 9 trang 25 dành cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 7
  • Đề Kiểm Tra Vật Lí Lớp 7
  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 7
  • Giải Vở Bài Tập Vật Lí Lớp 7
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 7
  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 7

Giải Bài Tập Vật Lí 7 – Bài 9: Tổng kết chương 1: Quang học giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

Bài 1 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi:”Khi nào ta nhìn thấy một vật ?”

A. Khi vật được chiếu sáng;

B. Khi vật phát ra ánh sáng;

C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta;

D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật

Xem thêm:: Vật lí 9 Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ Soạn Lý 9 trang 63, 64

Lời giải:

Chọn C

Bài 2 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật

B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật;

D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật

Xem thêm:: Vật lí 9 Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ Soạn Lý 9 trang 63, 64

Lời giải:

Chọn B

Bài 3 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Định luật truyền của ánh sáng:

Trong môi trường… và…., ánh sáng truyền đi theo…

Xem thêm:: Vật lí 9 Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ Soạn Lý 9 trang 63, 64

Lời giải:

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

Bài 4 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với… và đường…

Xem thêm:: Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Đường tròn

b) Góc phản xạ bằng …

Xem thêm:: Vật lí 9 Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ Soạn Lý 9 trang 63, 64

Lời giải:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.

b) Góc phản xạ bằng góc tới.

Bài 5 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì ? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương ?

Xem thêm:: Vật lí 9 Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ Soạn Lý 9 trang 63, 64

Lời giải:

Ảnh ảo, có độ lớn bằng vật, cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật tới gương.

Bài 6 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?

Xem thêm:: Vật lí 9 Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ Soạn Lý 9 trang 63, 64

Lời giải:

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi giống ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ở tính chất đều là ảnh ảo; khác ở tính chất, ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.

Bài 7 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo ? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

Xem thêm:: Vật lí 9 Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ Soạn Lý 9 trang 63, 64

Lời giải:

Khi một vật ở gần sát gương cầu lõm ảnh của vật này qua gương lớn hơn vật.

Bài 8 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi câu có bốn cụm từ chọn trong bốn cột dưới đây.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai 8 Trang 25 Sgk Vat Ly 7

Xem thêm:: Vật lí 9 Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ Soạn Lý 9 trang 63, 64

Lời giải:

– Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.

– Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật.

– Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

Bài 9 (trang 25 SGK Vật Lý 7): Cho một gương phẳng và một gương cầu lồi cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng một vị trí so với các gương.

Xem thêm:: Vật lí 9 Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ Soạn Lý 9 trang 63, 64

Lời giải:

Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng có cùng kích thước.

Bài C1 (trang 26 SGK Vật Lý 7): Có hai điểm sáng S1, S2 đặt trước gương phẳng hình 9.1.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C1 Trang 26 Sgk Vat Ly 7

Xem thêm:: Vở thực hành Địa lí 7 Bài 4 (Kết nối tri thức): Liên minh châu Âu

a. Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương.

b) Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2, và hai chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.

c) Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương? Gạch chéo vùng đó.

Lời giải:

a) Vẽ ảnh:

Vì ảnh và vật đối xứng nhau qua gương nên ta xác định ảnh của hai điểm sáng S1 và S2 bằng cách sau:

– Xác định ảnh S’1 của S1 bằng cách dựng S1H1 vuông góc với gương, trên tia đối của tia H1S1 lấy điểm S’1 sao cho S’1H1 = S1H1.S’1 là ảnh của S1 qua gương cần vẽ.

– Tương tự ta xác định được ảnh S’2 của S2 qua gương.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C1 Trang 26 Sgk Vat Ly 7 1

b) Từ S1, S2 ta vẽ hai chùm tia sáng sao cho hai tia ngoài cùng đến hai mép IK của gương, khi đó hai tia tới từ S1 và S2 cho chùm tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh của chúng.

c) Để mắt quan sát được cả hai ảnh S’1 và S’2 của hai điểm sáng trong gương thì mắt phải đặt tại vùng giao nhau của vùng nhìn thấy ảnh S’1 (là vùng R1IKR’1) và vùng nhìn thấy ảnh S’2 (là vùng R2IKR’2). Hai vùng này giao nhau tạo thành vùng R2IKR’1 (là vùng gạch chéo), mắt đặt tại vùng này sẽ nhìn thấy đồng thời hai ảnh của hai điểm sáng.

Bài C2 (trang 26 SGK Vật Lý 7): Một người đứng trước ba cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Quan sát ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác nhau.

Xem thêm:: Vật lí 9 Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ Soạn Lý 9 trang 63, 64

Lời giải:

– Giống nhau: Các ảnh nhìn thấy trong ba gương (phẳng, lồi, lõm) đều là ảnh ảo.

– Khác nhau:

+ Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng bằng người đứng trước gương.

+ Ảnh tạo bởi gương cầu lồi bé hơn người đứng trước gương.

+ Ảnh tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn người đứng trước gương.

Bài C3 (trang 26 SGK Vật Lý 7): Có bốn học sinh đứng ở bốn vị trí quanh một cái tủ đứng như trong hình 9.2. Hãy chỉ ra những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C3 Trang 26 Sgk Vat Ly 7

Xem thêm:: Vật lí 9 Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ Soạn Lý 9 trang 63, 64

Lời giải:

Vì tủ chắn sáng, và ánh sáng tuân theo định luật truyền thẳng nên ta chọn được kết quả sau:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C3 Trang 26 Sgk Vat Ly 7 1

Những cặp nhìn thấy nhau:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Bai C3 Trang 26 Sgk Vat Ly 7 2

An – Thanh; An – Hải; Thanh – Hải; Hải – Hà.

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Giai O Chu Bai 9 Trang 26 Sgk Vat Ly 7

Theo hàng ngang:

1. Vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào no.

2. Vật tự nó phát ra ánh sáng.

3. Cái mà ta nhìn thấy trong gương phẳng.

4. Các chấm sáng mà ta nhìn thấy trên trời ban đêm khi không có mây.

5. Đường thẳng vuông góc với mặt gương.

6. Chổ không nhận được ánh sáng trên màn chắn.

7. Dụng cụ để soi ảnh của mình hàng ngày.

Từ hàng dọc là gì?

Xem thêm:: Vật lí 9 Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ Soạn Lý 9 trang 63, 64

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 7 | Để học tốt Vật Lý 7 Giai O Chu Bai 9 Trang 26 Sgk Vat Ly 7 1

Từ hàng dọc là: ÁNH SÁNG

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button