Lời giải

Gợi ý giải đáp bài 13 trang 22 SGK Vật Lý 10 Dễ hiểu cho học sinh

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Vật lý 10 bài 13 trang 22 dành cho bạn.

Bài 13 trang 22 SGK Vật Lý 10 có cách giải như thế nào, trình bày ra sao? Những thông tin này sẽ được Kiến Guru hé lộ chi tiết trong bài viết này. Các em học sinh cũng như quý thầy cô muốn tra cứu nội dung chính xác, đừng bỏ qua.

I. Lý thuyết trong giải bài 13 trang 22 SGK Vật Lý 10

Trước khi đi giải chi tiết bài 13 trang 22 SGK Vật Lý 10 các em cần ôn lại kiến thức về chuyển động thẳng biến đổi đều. Nội dung này gồm những phần quan trọng sau đây:

1. Vận tốc tức thời

Vận tốc tức thời cho ta biết vật đó đang di chuyển nhanh hay chậm.

2. Véc tơ vận tốc

Véc tơ vận tốc của vật tại một điểm chính là một đại lượng véc tơ có:

 • Gốc nằm tại vật chuyển động.
 • Phương và chiều chính là phương, chiều của chuyển động đó.
 • Độ dài sẽ biểu diễn độ lớn của vận tốc theo một tỉ lệ xích nào đó.

Ngoài ra, véc tơ vận tốc thể hiện đặc trưng về sự nhanh, chậm, phương và chiều. Khi có nhiều vật chuyển động trên một đường thẳng theo hai chiều ngược nhau ta phải chọn một chiều dương. Hơn hết, ta có những quy ước như sau:

 • v lớn hơn 0 là khi vật chuyển động theo chiều dương.
 • v nhỏ hơn 0 là khi vật chuyển động ngược với chiều dương.

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Chuyển động thẳng biến đổi đều được hiểu là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng. Đồng thời, chuyển động này có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.

 • Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng tăng đều theo thời gian gọi là chuyển động nhanh dần đều.
 • Vận tốc tức thời của chuyển động thẳng giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động giảm dần đều.

II. Cụ thể lời giải môn vật lý 10 bài 13 trang 22 SGK

Bài 13 trang 22 SGK Vật Lý 10 cho biết một ô tô đang chạy thẳng đều với vận tốc là 40km/h nhưng bỗng tăng gia chuyển động nhanh dần đều. Hãy tính gia tốc của xe biết rằng sau khi chạy được khoảng 1km thì ô tô đó đạt tốc độ là 60km/h.

Lời giải:

Ta chọn gốc tọa độ và gốc của thời gian lúc ô tô bắt đầu tăng ga. Đồng thời, chiều dương chính là chiều của chuyển động, thực hiện quy đổi đơn vị ta được:

word image 30780 3

III. Hỗ trợ giải các bài tập trang 22 SGK Vật Lý 10

Vật Lý 10 bài 13 trang 22 đã được giải chi tiết trên đây. Nội dung về chuyển động thẳng biến đổi đều còn có nhiều bài tập liên quan khác. Các em muốn cập nhật chi tiết đừng bỏ qua tổng hợp dưới đây:

1. Bài 15 sách giáo khoa trang 22 Vật Lý 10

Cho biết một xe máy đi với tốc độ là 36km/h. Bỗng nhiên người lái xé thấy một cái hố trước mặt cách cái xe 20m nên phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại. Yêu cầu:

 1. Hãy tính gia tốc của xe.
 2. Tính thời gian hãm phanh.

Lời giải:

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 3 4 Bài 14 trang 55 sgk Địa lí 9

word image 30780 4

2. Bài 14 sách giáo khoa trang 22 Vật Lý 10

Một đoàn tàu đang di chuyển với tốc độ 40km/h thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm đều để vào ga. Sau 2 phút thì tàu đã dừng lại ở sân ga. Yêu cầu:

 1. Hãy tính gia tốc của đoàn tàu.
 2. Tính quãng đường tàu đi được trong thời gian hãm.

Lời giải:

word image 30780 5

3. Bài 12 sách giáo khoa trang 22 Vật Lý 10

Một đoàn tàu khi rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút đoàn tàu đạt tốc độ 40km/h. Yêu cầu:

 1. Gia tốc của đoàn tàu bằng bao nhiêu?
 2. Tính quãng đường tàu đã đi được trong 1 phút.
 3. Nếu tàu tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu sẽ đạt vận tốc 60km/h?

Lời giải:

word image 30780 6

4. Bài 11 sách giáo khoa trang 22 Vật Lý 10

Trong những công thức dưới đây đâu là công thức liên hệ giữa các đại lượng vận tốc, gia tốc, quãng đường của chuyển động nhanh dần đều?

word image 30780 7

Lời giải:

Ta chọn D là đáp án đúng.

5. Bài 10 sách giáo khoa trang 22 Vật Lý 10

Hãy cho biết trong công thức tính vận tốc chuyển động nhanh dần đều với v = v0 + at thì:

 1. Giá trị v luôn dương.
 2. Giá trị a luôn âm.
 3. Giá trị a và v luôn luôn cùng dấu với nhau.
 4. Giá trị a và v luôn luôn ngược dấu với nhau.

Lời giải:

Ta chọn C là đáp án đúng.

6. Bài 9 sách giáo khoa trang 22 Vật Lý 10

Xem thêm:: Giải toán lớp 6 SGK tập 2 trang 61, 62 đầy đủ và chính xác nhất

Hãy cho biết trong những câu sau đây câu nào đúng?

 1. Gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều.
 2. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều lớn thì vận tốc cũng lớn.
 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều sẽ có gia tốc tăng và giảm theo thời gian.
 4. Gia tốc trong chuyển động thẳng, nhanh dần đều sẽ có phương, chiều cũng như độ lớn không đổi.

Lời giải:

Ta chọn D là đáp án đúng.

7. Bài 8 sách giáo khoa trang 22 Vật Lý 10

Yêu cầu thiết lập phần công thức để tính được gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều thông qua vận tốc của quãng đường đi được.

Lời giải:

word image 30780 8

8. Bài 7 sách giáo khoa trang 22 Vật Lý 10

Hãy viết phương trình của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều.

Lời giải:

Ta có phương trình của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều là:

x = x0 + v0t + 1/2 at2

Trong đó:

 • Đối với chuyển động thẳng nhanh dần đều thì a sẽ cùng dấu với v0.
 • Đối với chuyển động thẳng chậm dần đều thì a sẽ ngược dấu với v0.

9. Bài 6 sách giáo khoa trang 22 Vật Lý 10

Hãy viết công thức tính quãng đường sẽ đi đường của chuyển động nhanh, chậm dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng đã tham gia vào công thức đó. Đặc biệt, quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số dạng gì?

Lời giải:

Xem thêm:: Giải bài 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 80 Sách giáo khoa Vật lí 12

Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động nhanh và chậm dần đều:

s = v0t + 1/2 at2

Trong đó:

 • Đối với chuyển động nhanh dần đều giá trị của a cùng dấu với v0.
 • Đối với chuyển động chậm dần đều giá trị của a ngược dấu với v0.
 • Quãng đường đi được trong chuyển động nhanh dần đều và chuyển động chậm dần đều phụ thuộc vào thời gian theo hàm số bậc hai.

10. Bài 5 sách giáo khoa trang 22 Vật Lý 10

Hãy cho biết chuyển động nhanh dần đều và chuyển động chậm dần đều có gia tốc với đặc điểm gì? Đồng thời, gia tốc được đo bằng đơn vị nào, chiều của véc tơ gia tốc của các chuyển động kể trên có đặc điểm gì?

Lời giải:

 • Chuyển động nhanh dần đều và chuyển động chậm dần đều có gia tốc cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời gian.
 • Gia tốc có đơn vị là m/s2.
 • Ta xét chiều của véc tơ gia tốc:

+ Véc tơ gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều: Chiều và phương trùng với chiều và phương của véc tơ vận tốc.

+ Véc tơ gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều: Ngược chiều với véc tơ vận tốc.

11. Bài 4 sách giáo khoa trang 22 Vật Lý 10

Hãy viết công thức để tính vận tốc của chuyển động nhanh dần đều và chuyển động chậm dần đều. Nói rõ các dấu của đại lượng tham gia vào công thức đó:

Lời giải:

Công thức để tính vận tốc của chuyển động nhanh dần đều và chuyển động chậm dần đều: v = v0 + at.

Trong đó:

 • Đối với chuyển động nhanh dần đều giá trị của a sẽ cùng dấu với v0.
 • Đối với chuyển động chậm dần đều giá trị của a sẽ ngược dấu với v0.

Trên đây là toàn bộ nội dung lý thuyết về Chuyển động thẳng biến đổi đều và hỗ trợ giải chi tiết bài 13 trang 22 SGK Vật Lý 10.

Bạn đọc còn bất cứ thắc mắc nào khác hãy kết nối tới Kiến Guru để được hỗ trợ nhanh nhất.

Chúc các em đạt nhiều thành tích cao trong học tập!

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button