Lời giải

Vật Lí 10 Bài 12 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo – VietJack.com

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Vật lý 10 bài 12 trang 74 dành cho bạn.

Trọn bộ lời giải Vật Lí 10 Bài 12 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Vật Lí 10 Bài 12.

Giải Vật Lí 10 Bài 12 sách mới

(Kết nối tri thức) Giải Vật Lí 10 Bài 12: Chuyển động ném

Giải Vật Lí 10 trang 49

I. Chuyển động ném ngang

Giải Vật Lí 10 trang 50

Giải Vật Lí 10 trang 51

II. Chuyển động ném xiên

Giải Vật Lí 10 trang 53

 • Câu hỏi trang 53 Vật Lí 10: Người ta bắn một viên bi với vận tốc ban đầu 4 m/s hướng lên theo phương xiên 45° so với phương nằm ngang. Coi sức cản của không khí là không đáng kể. Tính vận tốc của viên bi theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng tại các thời điểm: bắt đầu bắn, sau 0,1 s và sau 0,2 s ….

  Xem thêm:: 15 trang 22 Sách giáo khoa Lý 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 53 Vật Lí 10: Người ta bắn một viên bi với vận tốc ban đầu 4 m/s hướng lên theo phương xiên 45° so với phương nằm ngang. Coi sức cản của không khí là không đáng kể. a) Viên bi đạt tầm cao H vào lúc nào? ….

  Xem thêm:: 15 trang 22 Sách giáo khoa Lý 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 53 Vật Lí 10: Người ta bắn một viên bi với vận tốc ban đầu 4 m/s hướng lên theo phương xiên 45° so với phương nằm ngang. Coi sức cản của không khí là không đáng kể. a) Vận tốc của viên bi có độ lớn cực tiểu ở vị trí nào? ….

  Xem thêm:: 15 trang 22 Sách giáo khoa Lý 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều

  Xem lời giải

 • Câu hỏi trang 53 Vật Lí 10: Người ta bắn một viên bi với vận tốc ban đầu 4 m/s hướng lên theo phương xiên 45° so với phương nằm ngang. Coi sức cản của không khí là không đáng kể. a) Khi nào viên bi chạm sàn? ….

  Xem thêm:: 15 trang 22 Sách giáo khoa Lý 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều

  Xem lời giải

Giải Vật Lí 10 trang 54

Lời giải bài tập Vật Lí lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Bài 13: Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực

 • Bài 14: Định luật 1 Newton

 • Bài 15: Định luật 2 Newton

(Chân trời sáng tạo) Giải Vật Lí 10 Bài 12: Chuyển động của vật trong chất lưu

Giải Vật Lí 10 trang 74

1. Chuyển động rơi của vật

Giải Vật Lí 10 trang 75

Giải Vật Lí 10 trang 76

2. Sự phụ thuộc của lực cản không khí vào hình dạng vật

Giải Vật Lí 10 trang 77

Bài tập (trang 77)

Lời giải bài tập Vật Lí lớp 10 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Vật Lí 10 Bài 13: Tổng hợp lực – Phân tích lực

 • Vật Lí 10 Bài 14: Moment. Điều kiện cân bằng của vật

 • Vật Lí 10 Bài 15: Năng lượng và công

Lưu trữ: Giải Vật Lí lớp 10 Bài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button