Lời giải

Hướng dẫn giải bài 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 trang 45 SGK Vật lý 11

Đánh giá bài viết

Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

A. Lực kế

B. Công tơ điện

C. Nhiệt kế

D. Ampe kế.

Hướng dẫn giải bài 6 trang 45 SGK Vật lý 11

Chọn D. Ampe kế

Bài 7 trang 45 SGK Vật lý 11

Đo cường độ dòng điện bằng đơn vị nào sau đây?

A. Niu tơn (N).

B. Ampe (A).

C. Jun (J).

D. Oắt (w).

Hướng dẫn giải bài 7 trang 45 SGK Vật lý 11

Chọn B. Ampe (A)

Bài 8 trang 45 SGK Vật lý 11

Chọn câu đúng.

Pin điện hóa có

A. hai cực là hai vật dẫn cùng chất.

B. hai cực là hai vật dẫn khác chất.

C. một cực là vật dẫn và cực kia là vật cách điện.

D. hai cực đều là cách điện.

Hướng dẫn giải bài 8 trang 45 SGK Vật lý 11

Chọn B.

Hai cực của pin điện hóa được ngâm chất điện phân là dung dịch nào sau đây?

A. Chỉ là dung dịch muối.

B. Chỉ là dung dịch Axit.

C. Chỉ là dung dịch Bazo.

D. Một trong các dung dịch kể trên.

Hướng dẫn giải bài 9 trang 45 SGK Vật lý 11

Chọn D.

Bài 10 trang 45 SGK Vật lý 11

Trong các pin điện hóa có sự dịch chuyển từ năng lượng nào sau đây thành điện năng?

A. Nhiệt năng.

B. Thế năng đàn hồi.

C. Hóa năng.

D. Cơ năng.

Hướng dẫn giải bài 10 trang 45 SGK Vật lý 11

Chọn D

Bài 11 trang 45 SGK Vật lý 11

Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Culông (C).

B. Vôn (v).

C. Hec (Hz).

D. Ampe (A).

Hướng dẫn giải bài 11 trang 45 SGK Vật lý 11

Chọn B

Tại sao có thể nói Acquy là một pin điện hóa?

Acquy hoạt động như thế nào để có thẻ sử dụng nhiều lần.?

Hướng dẫn giải bài 12 trang 45 SGK Vật lý 11

Acquy gồm 2 bản cực ngâm trong chất điện phân

Ví dụ: Acquy chì : bản cực dương làm bằng chì điôxít và bản cực âm bằng chì, chất điện phân là dung dịch axit sunfuric loãng.

=> Acquy là một pin điện hóa.

Acquy hoạt động theo nguyên tắc phản ứng hóa học thuận nghịch: Nó tích trữ năng lượng lúc nạp điện và giải phóng năng lượng này khi phát điện.

Một acquy có thể sử dụng nhiều lần.

Bài 13 trang 45 SGK Vật lý 11

Một điện lượng 6,0 mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 0,2 s. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Hướng dẫn giải bài 13 trang 45 SGK Vật lý 11

Ta có cường độ dòng điện:

Trong khoảng thời gian hoạt động đóng công tắc để chạy một tủ lạnh thì cường dộ dòng điện trung bình đo được là 6A. Khoảng thời gian dòng công tắc là 0,50 s. Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn nói động cơ của tủ lạnh.

Hướng dẫn giải bài 14 trang 45 SGK Vật lý 11

Điện lượng dịch chuyển: ∆q= I.∆t= 6.0,5 = 3 C

Suất điện động của một pin là 1,5V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích +2 C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện.

Hướng dẫn giải bài 15 trang 45 SGK Vật lý 11

Công của lực lạ khi đó là: A = ξq= 3 J

>> Bài tập trước: Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 44 SGK Vật lý 11

>> Bài tập tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 49 SGK Vật lý 11

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button