Lời giải

Giải Bài Tập Vật Lí 11 – Bài 24: Suất điện động cảm ứng

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Giải bài tập vật lý 11 bài 24 trang 152 dành cho bạn.

Video Giải bài tập vật lý 11 bài 24 trang 152

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 11
  • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 11
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 11
  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 11 nâng cao
  • Giải Vật Lí Lớp 11 Nâng Cao
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 11 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 11
  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 11 Nâng Cao

Giải Bài Tập Vật Lí 11 – Bài 24: Suất điện động cảm ứng giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

C1 trang 149 SGK:

a) Nhắc lại định nghĩa suất điện động của một nguồn điện.

b) Trong các sơ đồ mạch điện, nguồn điện lí tưởng một chiều được ký hiệu như hình 24.1a SGK. Ngoài ra nguồn điện còn được ký hiệu như hình 24.1b SGK, trong đó, điểm ngọn của mũi tên chỉ vào cực dương của nguồn; chiều của mũi tên được gọi là chiều của suất điện động. Tính UAB theo sơ đồ hình 24.1c SGK.

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Tra Loi Cau Hoi Sgk Vat Ly 11 Bai 24 1

c) Tính UCD theo sơ đồ hình 24.1d SGK.

d) Tính UAB theo sơ đồ hình 24.1e SGK với một nguồn có r ≠ 0.

e) Nhắc lại biểu thức của điện năng do một nguồn điện sản ra trong một khoảng thời gian Δt.

Trả lời:

a) Suất điện động của nguồn điện:

Là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích q đó.

b) Ta có ε là suất điện động của nguồn điện, nên: UAB = ε – I.r

Vì r = 0 và mạch hở I = 0 ⇒ UAB = ε

c) ε = UDC + i.r. Vì r = 0 → ε = UDC → UCD = – ε

d) ε = i.r + UAB → UAB = ε – i.r

e) Điện năng do một nguồn điện sản ra trong một khoảng thời gian Δt là:

A = ε.i.Δt

Xem thêm:: Soạn Vật lí 7 Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện

C3 trang 151 SGK: Xác định chiều của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín (C) trên hình 24.2 khi nam châm:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Tra Loi Cau Hoi Sgk Vat Ly 11 Bai 24 2

a) Đi xuống.

b) Đi lên.

Trả lời:

a) Khi nam châm đi xuống, từ thông qua (C) tăng, eC < 0 nên suất điện động có chiều ngược chiều dương của mạch (hình 24.3a)

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Tra Loi Cau Hoi Sgk Vat Ly 11 Bai 24 3

b) Khi nam châm đi lên, từ thông qua (C) giảm, eC > 0 nên suất điện động có chiều cùng chiều dương của mạch (hình 24.3b)

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Tra Loi Cau Hoi Sgk Vat Ly 11 Bai 24 4

Bài 1 (trang 152 SGK Vật Lý 11): Phát biểu các định nghĩa:

– Suất điện động cảm ứng.

– Tốc độ biến thiên của từ thông.

Lời giải:

* Suất điện động cảm ứng

– Là suất điện động gây ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

– Suất điện động cảm ứng trong mạch được xác định bằng biểu thức

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 1 Trang 152 Sgk Vat Ly 11

Dấu (-) trong công thức là để phù hợp với định luật Len-xơ, ΔΦ là độ biến thiên từ thông qua mạch (C) trong thời gian Δt.

* Tốc độ biến thiên của từ thông.

Xem thêm:: Giải Toán 6 trang 18 – Chân trời sáng tạo tập 2 – Giaibaitap.me

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 1 Trang 152 Sgk Vat Ly 11 1

Bài 2 (trang 152 SGK Vật Lý 11): Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ.

Lời giải:

Hiện tượng cảm ứng điện từ là cơ sở:

– Chế tạo máy phát điện một chiều, xoay chiều.

– Chế tạo máy biến thế.

– Chế tạo động cơ không đồng bộ 3 pha,…

Bài 3 (trang 152 SGK Vật Lý 11): Phát biều nào dưới đây là đúng?

Khi một mặt kín phẳng, quay xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng chứa mạch trong một từ trường, thì suất điện động cảm ứng đổi chiều 1 lần trong

A.Một vòng quay.

B.2 vòng quay.

C.1/2 vòng quay.

D.1/4 vòng quay.

Lời giải:

Đáp án: C

Giả sử mặt kín đặt trong từ trường như hình vẽ:

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 3 Trang 152 Sgk Vat Ly 11 1

– Lúc đầu từ thông qua mạch bằng không.

– Trong nửa vòng tay đầu, từ thông qua mạch tăng dần đến giá trị cực đại (khi B vuông góc với mặt phẳng của mạch), trong mạch xuất hiện suất điện động eC có chiều cùng chiều (+) của mạch.

– Trong nửa vòng quay cuối, từ thông qua mạch giảm dần từ giá trị cực đại xuống 0, khi này suất điện động trong mạch có chiều ngược chiều của mạch.

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 197 sgk Vật Lí 10

Vậy suất điện động cảm ứng trong mạch sẽ đổi chiều một lần trong 1/2 vòng quay.

Bài 4 (trang 152 SGK Vật Lý 11): Một mạch kín hình vuông cạnh 10cm, đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường, biết cường độ dòng điện cảm ứng i=2A và điện trở của mạch r=5Ω.

Lời giải:

Suất điện động cảm ứng trong mạch: |ec |=ir=10 (V)

Độ biến thiên từ thông qua mạch kín :

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 4 Trang 152 Sgk Vat Ly 11 1

Đáp án: 10-3 T/s

Bài 5 (trang 152 SGK Vật Lý 11): Một khung dây dẫn hình vuông cạnh a=10cm, đặt cố định trong một từ trường đềucó vectơ cảm ứng từ vectơ B vuông góc với mặt khung. Trong khoảng thời gian Δt=0,05s; cho độ lớn của vectơ B tăng từ 0 đến 0,5T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

Lời giải:

Suất điện động cảm ứng trong khung :

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 5 Trang 152 Sgk Vat Ly 11

Đáp án: 0,1(V)

Bài 6 (trang 152 SGK Vật Lý 11): Một mạch kín tròn (C) bán kính R, đặt trong từ trường đều, trong đó vectơ cảm ứng từ B lúc đầu có hướng song song với mặt phẳng chứa (C) (hình 24.4). Cho (C) quay đều xung quanh trục Δ cố định đi qua tâm của (C) và nằm trong mặt phẳng chứa (C); tốc độ quay là ω không đổi. Xác định suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong (C).

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 6 Trang 152 Sgk Vat Ly 11 1

Lời giải:

Suất điện động xuất hiện trong mạch (C)

Giải bài tập Vật Lý 11 | Giải Lý 11 Bai 6 Trang 152 Sgk Vat Ly 11 2

Ta có Φ(t) = B.S.cosα = B.S.cos(ωt + φ)

Φ là góc hợp bởi véctơ pháp tuyến khung dây n và cảm ứng từ B tại thời điểm ban đầu t = 0.

Khi đó eC = – Φ’(t) = N.B.S.ω.sin(ωt + φ)

Suy ra (eC)max = B.S.ω = B.ω.π.R2

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button