Lời giải

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 10 Bài 33 – VietJack.com

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Giải bài tập vật lý 10 bài 33 trang 180 dành cho bạn.

Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Video Trả lời câu hỏi SGK Vật lý 10 Bài 33 – Thầy Lê Xuân Vượng (Giáo viên VietJack)

C1. ( trang 176 sgk Vật Lý 10): Xác định dấu của các đại lượng trong hệ thức của nguyên lí I NĐLH cho các quá trình hệ thu nhiệt lượng để tăng nội năng đồng thời thực hiện công.

Trả lời:

Hệ thức của nguyên lí I: ΔU = A + Q

Với: Q > 0 vì hệ thu nhiệt lượng;

A < 0 vì hệ thực hiện công;

ΔU > 0 vì nội năng của hệ tăng.

C2. ( trang 176 sgk Vật Lý 10): Các hệ thức sau đây diễn tả những quá trình nào?

a) ΔU = Q khi Q > 0 ; khi Q < 0

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 198 sgk Vật Lí 12

b) ΔU = A khi A > 0 ; khi A < 0

c) ΔU = Q + A khi Q > 0 và A < 0

d) ΔU = Q + A khi Q > 0 và A > 0

Trả lời:

a) ΔU = Q khi Q > 0: vật nhận nhiệt để làm tăng nội năng.

Q < 0: vật tỏa nhiệt làm giảm nội năng.

b) ΔU = A khi A > 0: vật nhận công để làm tăng nội năng.

A < 0: vật thực hiện công làm giảm nội năng.

c) ΔU = Q + A khi Q > 0 và A < 0: quá trình truyền nhiệt và thực hiện công : thu nhiệt và sinh công.

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 157 Sách giáo khoa Vật lí 11

d) ΔU = Q + A khi Q > 0 và A > 0: quá trình truyền nhiệt và thực hiện công : thu nhiệt và nhận công.

C3. ( trang 178 sgk Vật Lý 10): Về mùa hè, người ta có thể dùng máy điều hòa nhiệt độ để truyền nhiệt từ trong phòng ra ngoài trời, mặc dù nhiệt độ ngoài trời cao hơn trong phòng. Hỏi điều này có vi phạm nguyên lí II NĐLH không? Tại sao?

Trả lời:

Không, vì nhiệt không tự truyền từ trong phòng ra ngoài trời nóng hơn mà phải nhờ máy.

C4. ( trang 178 sgk Vật Lý 10): Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. Hãy chứng minh rằng, cách phát biểu trên không vi phạm định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Trả lời:

Một phần nhiệt lượng động cơ nhiệt nhận được chuyển hóa thành công cơ học, phần con lại được truyền cho nguồn lạnh. Vì vậy năng lượng vẫn được bảo toàn, không vi phạm định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

Các bài giải bài tập Vật Lí 10 Bài 33 khác:

 • Phần trả lời câu hỏi C SGK Vật Lý 10: C1. Xác định dấu của các đại lượng … C2. Các hệ thứ sau đây diễn tả những quá trình nào? …

 • Xem thêm:: Bài 1,2,3 ,4,5,6 ,7,8,9,10 trang 15 SGK Lý 10: Chuyển động thẳng đều

  Bài 1 (trang 179 SGK Vật Lý 10): Phát biểu và viết hệ thức của nguyên lí …

 • Bài 2 (trang 179 SGK Vật Lý 10): Phát biểu nguyên lí II NĐLH…

 • Bài 3 (trang 179 SGK Vật Lý 10): Trong các hệ thức sau, hệ thức nào diễn tả …

 • Bài 4 (trang 180 SGK Vật Lý 10): Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công….

 • Bài 5 (trang 180 SGK Vật Lý 10): Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình ….

 • Bài 6 (trang 180 SGK Vật Lý 10): Người ta thực hiện công 100 J để nén khí …

 • Bài 7 (trang 180 SGK Vật Lý 10): Người ta truyền cho khí trong xilanh …

 • Bài 8 (trang 180 SGK Vật Lý 10): Khi truyền nhiệt lượng …

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button