Lời giải

Giải Bài Tập Vật Lí 10 – Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Giải bài tập vật lý 10 bài 23 trang 127 dành cho bạn.

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 10: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 10
  • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 10
  • Giải Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao
  • Sách giáo khoa vật lý 10 nâng cao
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10
  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 10 Nâng Cao

Giải Bài Tập Vật Lí 10 – Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

C1 (trang 123 sgk Vật Lý 10): Chứng minh rằng đơn vị động lượng cũng có thể tính ra Niu-tơn giây (N.s).

Trả lời:

Công thức định luật II Niu – tơn: F = ma ⇒ 1 N = 1 kg m/s2.

Công thức tính động lượng: p = m.v, đơn vị: kg.m/s

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 23 C 1 Trang 123 Sgk Ly 10

C2 (trang 123 sgk Vật Lý 10): Một lực 50 N tác dụng vào một vật có khối lượng m = 0,1 kg ban đầu nằm yên; thời gian tác dụng là 0,01 s. Xác định vận tốc của vật.

Trả lời:

Áp dụng công thức: F.Δt = Δp = mv – 0

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 23 C 2 Trang 123 Sgk Ly 10

C3 (trang 126 sgk Vật Lý 10): Giải thích hiện tượng súng giật khi bắn.

Trả lời:

Xét hệ súng – viên đạn:

+ Động lượng của hệ trước khi súng nổ: bằng 0 (súng và đạn đứng yên).

+ Động lượng của hệ khi súng nổ:

Xem thêm:: Giải Toán lớp 6 trang 12 Tập 1 Kết nối tri thức – VietJack.com

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 23 C 3 Trang 126 Sgk Ly 10

+ Vì nội lực (lực nổ – đẩy viên đạn) rất lớn so với ngoại lực (trọng lực viên đạn…) nên hệ được coi là hệ kín.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 23 C 3 Trang 126 Sgk Ly 10 1

Dấu trừ chỉ chuyển động của súng là giật lùi so với hướng của viên đạn.

Bài 1 (trang 126 SGK Vật Lý 10) : Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng.

Lời giải:

+ Định nghĩa động lượng:

Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v là đại lượng được xác định bởi công thức:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 1 Trang 126 Sgk Vat Ly 10

+ Ý nghĩa của động lượng: nói lên mối liên hệ giữa khối lượng và vận tốc của một vật trong quá trình truyền tương tác cơ học. Do đó, động lượng đặc trưng cho trạng thái động lực của vật.

Bài 2 (trang 126 SGK Vật Lý 10) : Khi nào động lượng của một vật biến thiên?

Lời giải:

Khi lực đủ mạnh tác dụng lên một vật trong một khoảng thời gian hữu hạn thì có thể gây ra biến thiên động lượng của vật.

Bài 3 (trang 126 SGK Vật Lý 10) : Hệ cô lập là gì?

Lời giải:

Hệ cô lập là hệ chỉ có các vật trong hệ tương tác với nhau (gọi là nội lực) các nội lực trực đối nhau từng đôi một. Trong hệ cô lập không có các ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc có ngoại lực thì các ngoại lực ấy cân bằng nhau.

Bài 4 (trang 126 SGK Vật Lý 10) : Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. Chứng tỏ rằng định luật đó tương đương với định luật III Niu – tơn .

Lời giải:

+ Phát biểu định luật: Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng bảo toàn

Xem thêm:: Giải đáp bài 9 trang 15 sgk vật lý 10 – Chi tiết và chính xác – Kiến Guru

+ Định luật bảo toàn động lượng:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 4 Trang 126 Sgk Ly 10 Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 4 Trang 126 Sgk Ly 10 1

Mặc dù định luật bảo toàn động lượng được thành lập xuất phát từ các định luật Niu – tơn nhưng phạm vi áp dụng của định luật bảo toàn động lượng thì rộng hơn rất nhiều (có tính khái quát cao hơn) các định luật Niu – tơn.

Bài 5 (trang 126 SGK Vật Lý 10) : Động lượng được tính bằng

A. N/s

B. N.s

C. N.m

D. N.m/s

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 5 Trang 126 Sgk Ly 10

Bài 6 (trang 126 SGK Vật Lý 10) : Một quả bóng đang bay ngang với động lượng p thì đập vuông góc vào một bức tường thẳng đứng, bay ngược trở lại với phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:

Chọn đáp án đúng.

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 6 Trang 126 Sgk Ly 10

Lời giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của quả bóng.

Độ biến thiên động lượng của quả bóng là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 6 Trang 126 Sgk Ly 10 1

Bài 7 (trang 127 SGK Vật Lý 10) : Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống một đường dốc thẳng nhẵn tại một thời điểm xác định có vận tốc 3 m/s, sau đó 4 s có vận tốc 7 m/s tiếp ngay sau đó 3 s vật có động lượng (kg.m/s) là:

A. 6 ; B. 10

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 115 sgk Vật Lí 12

C. 20 ; D. 28

Lời giải:

– Chọn C.

– Gia tốc của vật là:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 7 Trang 127 Sgk Ly 10

Sau 7 s kể từ lúc vật có vận tốc vo = 3 m/s, vật đạt được vận tốc là:

V = vo + at = 3 + 1.7 = 10 m/s.

Động lượng của vật là : P = mv = 2.10 = 20 kg m/s.

Bài 8 (trang 127 SGK Vật Lý 10) : Xe A có khối lượng 1000 kg và vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg và vận tốc 30 km/h . So sánh động lượng của chúng.

Lời giải:

Động lượng xe A là: pA = mA. vA

Động lượng xe B là: pB = mB. vB

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 8 Trang 127 Sgk Ly 10

Vậy hai xe có động lượng bằng nhau.

Bài 9 (trang 127 SGK Vật Lý 10) : Một máy bay có khối lượng 160000 kg, bay với vận tốc 870 km/h. Tính động lượng của máy bay.

Lời giải:

Ta có v = 870 km/h = 725/3 m/s

Động lượng của máy bay:

Giải bài tập Vật Lý 10 | Để học tốt Vật Lý 10 Bai 9 Trang 127 Sgk Ly 10

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button