Lời giải

Giải SGK Địa Lí 7 Bài 2 (Kết nối tri thức): Đặc điểm dân cư, xã hội

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của địa lý lớp 7 bài 2 trang 9 dành cho bạn.

Video địa lý lớp 7 bài 2 trang 9

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 7 Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu sách Kết nối tri thức ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi Địa Lí 7 Bài 2 từ đó học tốt môn Địa Lí 7.

Giải bài tập Địa Lí lớp 7 Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu

Video giải Địa lí 7 Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu – Kết nối tri thức

1. Cơ cấu dân cư

Câu hỏi trang 102 Địa Lí 7: Đọc thông tin và khai thác bảng số liệu 1, 2 trong mục 1, hãy nêu đặc điểm cơ cấu dân cư ở châu Âu.

Đọc thông tin và khai thác bảng số liệu 1, 2 trong mục 1, hãy nêu đặc điểm cơ cấu dân cư ở châu Âu (ảnh 1)

Đọc thông tin và khai thác bảng số liệu 1, 2 trong mục 1, hãy nêu đặc điểm cơ cấu dân cư ở châu Âu (ảnh 2)

Phương pháp giải:

Đọc thông tin ở mục 1 (cơ cấu dân cư) và khai thác số liệu bảng 1, 2.

Trả lời:

Đặc điểm cơ cấu dân cư ở châu Âu:

Xem thêm:: Khai Phá Kho Game Chất Lượng, Độc Quyền Tại Dwin68

– Số dân: 747 triệu người (2020).

– Cơ cấu dân số già:

+ Nhóm tuổi 0 – 14 chiếm tỉ lệ nhỏ, xu hướng giảm (Năm 1990 là 20,5%, năm 2020 là 16,1% => giảm 4,4%).

+ Nhóm tuổi trên 65 tuổi trở lên chiếm tỉ lệ cao, xu hướng tăng (Năm 1990 là 12,6%, năm 2020 là 19,1% => tăng 6,5%).

– Dân cư châu Âu có sự chênh lệch về tỉ lệ giới tính: Năm 2020, tỉ lệ giới tính nam là 48,3%, trong khi tỉ lệ giới tính nữ là 51,7% => Tỉ lệ giới tính nam cao hơn tỉ lệ giới tính nữ 3,4%.

2. Đọc thông tin và khai thác bảng số liệu 1, 2 trong mục 1, hãy nêu đặc điểm cơ cấu dân cư ở Châu Âu.

Câu hỏi 1 trang 103 Địa Lí 7: Đọc thông tin trong mục 2, cho biết các đặc điểm của đô thị hóa ở Châu Âu.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin ở mục 2 (đô thị hóa).

Trả lời:

– Quá trình đô thị hóa ở Châu Âu gắn liền với quá trình công nghiệp hóa.

Xem thêm:: Vật Lí 10 Bài 2 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

– Các đô thị mở rộng và nối liền với nhau tại thành các dải đô thị, cụm đô thị xuyên biên giới.

– Việc phát triển của đô thị đã thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn.

– Tỉ lệ dân đô thị cao 75% (2020).

(ảnh 1)

Phương pháp giải:

Quan sát hình 1 (Chú ý các đô thị từ 5 triệu người trở lên được kí hiệu bằng hình tròn màu hồng và xanh lá).

Các đô thị từ 5 triệu người trở lên ở châu Âu là: Pa-ri, Mát-xcơ-va, Luân Đôn, Ma-đrít, Bác-xê-lô-na, Xanh Pê-téc-bua.

Câu hỏi trang 103 Địa Lí 7: Đọc thông tin trong mục 3, cho biết đặc điểm di cư ở Châu Âu.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin ở mục 3 (Di cư).

Trả lời:

Xem thêm:: Soạn Vật lý 7 Bài 17: Sự nhiễm điện do cọ xát – Tailieu.com

– Dân cư châu Âu phần lớn thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it.

– Châu Âu là khu vực nhập cư lớn. Năm 2019, châu Âu đã tiếp nhận khoảng 82 triệu người di cư quốc tế.

– Việc di cư dân số trong nội bộ châu Âu ngày càng tăng => ảnh hưởng đến dân số của quốc gia.

Luyện tập trang 103 Địa Lí 7: Dựa vào bảng 1 trang 101, vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu năm 1990 và năm 2020. Nêu nhận xét.

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng 1:

– Vẽ biểu đồ hình tròn.

– Nhận xét cơ cấu dân số.

(Lưu ý: Số liệu trong bảng 1 là số liệu tinh (không cần xử lý) – đơn vị: %).

Trả lời:

(ảnh 1)

Biểu đồ cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở châu Âu giai đoạn năm 1990 – 2020 (%)

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button