Lời giải

Địa Lí 7 Bài 4 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Đánh giá bài viết

Trọn bộ soạn, giải Địa Lí lớp 7 Bài 4 của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn giúp học sinh lớp 7 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Địa Lí 7 Bài 4.

Soạn, Giải Địa Lí 7 Bài 4 cả ba sách

Giải Địa Lí 7 Bài 4: Liên minh Châu Âu – Kết nối tri thức

Giải Địa lí lớp 7 trang 107

 • Câu hỏi mở đầu trang 107 Bài 4 Địa Lí lớp 7: Hãy kể tên một số quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu ….

  Xem lời giải

Giải Địa lí lớp 7 trang 108

1. Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)

 • Câu hỏi trang 108 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin trong mục 1 và quan sát hình 1, hãy kể tên các nước ….

  Xem lời giải

2. Liên minh châu Âu – một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới

 • Câu hỏi trang 108 Địa Lí lớp 7: Dựa vào thông tin và bảng số liệu trong mục 2, nêu dẫn chứng để thấy EU ….

  Xem lời giải

Luyện tập & Vận dụng

 • Luyện tập trang 108 Địa Lí lớp 7: Cho biết GDP của thế giới năm 2020 là 84 705 tỉ USD, hãy vẽ biểu đồ tròn ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng trang 108 Địa Lí lớp 7: Thu thập thông tin về mối quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 7 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Á

 • Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

 • Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á

Giải Địa Lí 7 Bài 4: Khái quát về liên minh Châu Âu – Cánh diều

Giải Địa Lí 7 trang 98

 • Câu hỏi mở đầu trang 98 Bài 4 Địa Lí lớp 7: Liên minh châu Âu (EU) được thành lập vào năm 1957 với 6 quốc gia thành viên ban đầu ….

  Xem lời giải

1. Quy mô hàng đầu thế giới

 • Câu hỏi trang 98 Địa Lí lớp 7: Dựa vào bảng 4.1, hãy so sánh GDP của EU với các trung tâm kinh tế lớn khác ….

  Xem lời giải

Giải Địa Lí 7 trang 99

2. Trung tâm thương mại, tài chính lớn của thế giới

 • Câu hỏi trang 99 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin và dựa vào bảng 4.2, hãy chứng minh EU là trung tâm thương mại ….

  Xem lời giải

3. Nhiều sản phẩm công nghiệp nổi tiếng trên thế giới

 • Câu hỏi trang 99 Địa Lí lớp 7: Đọc thông tin, hãy chứng minh EU có nhiều sản phẩm công nghiệp nổi tiếng ….

  Xem lời giải

Luyện tập & Vận dụng

 • Luyện tập 1 trang 99 Địa Lí lớp 7: Hãy cho biết những biểu hiện chứng tỏ EU là một trong bốn trung tâm kinh tế lớn ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 99 Địa Lí lớp 7: Hãy tìm hiểu và kể tên một số sản phẩm của EU ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 7 Cánh diều hay khác:

 • Bài 5: Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhên của Châu Á

 • Bài 6: Đặc điểm dân cư xã hội Châu Á

 • Bài 7: Bản đồ chính trị Châu Á. Các khu vực Châu Á

Giải Địa Lí 7 Bài 4: Liên minh châu Âu – Chân trời sáng tạo

Giải Địa Lí 7 trang 109

 • Câu hỏi mở đầu trang 109 Bài 4 Địa Lí lớp 7: Vậy liên minh châu Âu có vị trí như thế nào trong nền kinh tế thế giới ….

  Xem lời giải

Giải Địa Lí 7 trang 110

1. Khái quát về Liên minh châu Âu

 • Câu hỏi trang 110 Địa Lí lớp 7: Dựa vào hình 4 và thông tin trong bài, em hãy trình bày khái quát ….

  Xem lời giải

2. Trung tâm kinh tế lớn

 • Câu hỏi trang 110 Địa Lí lớp 7: Dựa vào bảng số liệu và thông tin trong bài, em hãy ….

  Xem lời giải

Luyện tập & Vận dụng

 • Luyện tập 1 trang 110 Địa Lí lớp 7: Dựa vào bảng GDP của một số nền kinh tế lớn nhất thế giới ….

  Xem lời giải

 • Vận dụng 2 trang 110 Địa Lí lớp 7: Em hãy lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau: Nhiệm vụ 1: Sưu tầm và giới thiệu với bạn bè ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Địa Lí lớp 7 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Bài 5: Thiên nhiên châu Á

 • Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

 • Bài 7: Bản đó chính trị châu Á, các khu vực của châu Á

Lưu trữ: Giải Địa Lí lớp 7 Bài 4 sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án
Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button