Lời giải

Bài 1.1 trang 3 SBT Vật Lí 8 – VietJack.com

Đánh giá bài viết

Bài 1: Chuyển động cơ học

Bài 1.1 (trang 3 Sách bài tập Vật Lí 8): Có một ôtô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng?

A. Ôtô chuyển động so với mặt đường.

B. Ôtô đứng yên so với người lái xe.

C. Ôtô chuyển động so với người lái xe.

D. Ôtô chuyển động so với cây bên đường.

Lời giải:

A. Đúng, vì ô tô đang chạy trên mặt đường nên ô tô chuyển động so với mặt đường.

B. Đúng, vì ô tô đang chạy đứng yên so với người lái xe.

C. Sai, vì ô tô đang chạy đứng yên so với người lái xe.

D. Đúng, vì ô tô đang chạy trên mặt đường nên ô tô chuyển động so với cây bên đường.

Chọn đáp án C

Các bài giải bài tập sách bài tập Vật Lí 8 (SBT Vật Lí 8) khác:

 • Bài 1.1 (trang 3 Sách bài tập Vật Lí 8): Có một ôtô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào…

 • Bài 1.2 (trang 3 Sách bài tập Vật Lí 8): Người lái đò đang ngồi trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Trong các câu mô…

 • Bài 1.3 (trang 3 Sách bài tập Vật Lí 8): Một ôtô trở khách đang chạy trên đường. Hãy chỉ rõ vật làm mốc khi nói…

 • Bài 1.4 (trang 3 Sách bài tập Vật Lí 8): Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời, ta đã chọn vật nào làm mốc…

 • Bài 1.5 (trang 3 Sách bài tập Vật Lí 8): Một đoàn tàu hỏa đang chạy trên đường ray. Người lái tàu ngồi trong buồng…

 • Bài 1.6 (trang 4 Sách bài tập Vật Lí 8): Hãy nêu dạng của quỹ đạo và tên những chuyển động sau đây…

 • Bài 1.7 (trang 4 Sách bài tập Vật Lí 8): Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là không …

 • Bài 1.8 (trang 4 Sách bài tập Vật Lí 8): Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật, thì vật được chọn làm mốc phải…

 • Bài 1.9 (trang 4 Sách bài tập Vật Lí 8): Câu nào sau đây mô tả chuyển động của một vật nặng được thả rơi từ đỉnh…

 • Bài 1.10 (trang 4 Sách bài tập Vật Lí 8): Một máy bay chuyển động trên đường băng để cất cánh. Đối với hành…

 • Bài 1.11 (trang 4 Sách bài tập Vật Lí 8): Khi đứng trên cầu nối giữa hai bờ sông rộng nhìn xuống dòng nước…

 • Bài 1.12 (trang 4 Sách bài tập Vật Lí 8): Minh và Nam đứng quan sát một em bé ngồi trên vòng đu quay ngang…

 • Bài 1.13 (trang 5 Sách bài tập Vật Lí 8): Long và Vân cùng ngồi trong một khoang tàu thủy đang đậu ở bến…

 • Bài 1.14 (trang 5 Sách bài tập Vật Lí 8): Chuyện hai người lái tàu thông minh và quả cam…

 • Bài 1.15 (trang 5 Sách bài tập Vật Lí 8): Hai ôtô chuyển động cùng chiều và nhanh như nhau trên một đường…

 • Bài 1.16 (trang 5 Sách bài tập Vật Lí 8): Chọn câu đúng. Một vật đứng yên khi…

 • Bài 1.17 (trang 5 Sách bài tập Vật Lí 8): Có thể em chưa biết…

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 8 hay khác:

 • Giải bài tập Vật lý 8
 • Giải VBT Vật Lí 8
 • Lý thuyết & 300 Bài tập Vật Lí 8 (có đáp án)
 • Top 36 Đề thi Vật Lí 8 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án
Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button