Lời giải

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 91 Sách giáo khoa Vật lí 12

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Bài tập vật lý 12 trang 91 dành cho bạn.

Bài 1 trang 91 sgk vật lý 12

Máy biến áp là gì ? Nêu cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp.

Bài giải:

Bài 2 trang 91 sgk vật lý 12

Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số (frac{N_{2}}{N_{1}})bằng 3, khi

(U1, I1) = (360 V, 6 A), thì (U2, I2) bằng bao nhiêu ?

A. (1 080 V, 18 A); B. (120 V, 2 A);

C. (1 080 V, 2 A); D. (120 V, 18 A).

Bài giải:

Chọn đáp án C

Bài 3 trang 91 sgk vật lý 12

Máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2 000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng; điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120 V, 0,8 A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

Xem thêm:: Giải bài tập SGK Toán lớp 6 Hình học Chương 2: Đường tròn

A. 6 V, 96 W. B. 240 V, 96 W.

C. 6 V, 4,8 W. D. 120 V, 4,8 W

Bài giải:

Chọn A

Áp dụng hệ thức: (frac{U_{2}}{U_{1}}) = (frac{N_{2}}{N_{1}}) ta tính được: U2 = 6 V

Với máy biến áp lí tưởng, công suất ở cuộn thứ cấp bằng với công suất ở cuộn sơ cấp:

U2I2 = U1I1 = 120 . 0,8 = 96 W.

Bài 4 trang 91 sgk vật lý 12

Một máy biến áp lý tưởng có hai cuộn dây lần lượt có 10 000 vòng và 200 vòng.

a) Muốn tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp ? Nếu đặt vào cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng 220V thì điện áp hiệu dụng ở cuộn thứ cấp bằng bao nhiêu ?

b) Cuộn nào có tiết diện dây lớn hơn ?

Bài giải.

a) Muốn tăng áp thì cuộn có 200 vòng phải là cuộn sơ cấp và cuộn có 10 000 vòng là cuộn thứ cấp.

Áp dụng hệ thức : (frac{U_{2}}{U_{1}}) = (frac{N_{2}}{N_{1}}) ta tính được : U2 = 11 000 V.

Xem thêm:: Giải sách bài tập Toán lớp 6 trọn bộ – VnDoc.com

b) Ta có : (frac{I_{1}}{I_{2}}) = (frac{N_{2}}{N_{1}}) = (frac{10000}{200}) = 50. Như vậy, cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp lớn hơn gấp 50 lần cường độ dòng điện cuộn thứ cấp. Do đó, cuộn sơ cấp sẽ có tiết diện dây lớn hơn cuộn thứ cấp

Bài 5 trang 91 sgk vật lý 12

Máy biến áp lí tưởng cung cấp một dòng điện 30 A dưới một điện áp hiệu dụng 220 V. Điện áp hiệu dụng 220 V. Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là 5 kV.

a) Tính công suất tiêu thụ ở cửa vào và ở cửa ra của biến áp.

b) Tính cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp.

Bài giải:

a) Do máy biến áp là lí tưởng nên công suất tiêu thụ ở cửa ra bằng với công suất tiêu thụ ở cửa vào:

P2 = U2I2 = 220 . 30 = 6600 W = P1.

b) Cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp:

I1 = (frac{P_{1}}{U_{1}}) = (frac{6600}{5000}) = 1,32 A.

Bài 6 trang 91 sgk vật lý 12

Một máy biến áp lí tưởng cung cấp một công suất 4 kW dưới một điện áp hiệu dụng 110 V. Biến áp đó nối với đường dây tải điện có điện trở tổng là 2 Ω.

a) Tính cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện.

b) Tính độ sụt thế trên đường dây tải điện.

Xem thêm:: Giải toán lớp 6 SGK tập 2 trang 46, 47, 48, 49, 50 đầy đủ nhất

c) Tính điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện.

d) Xác định công suất tổn hao trên đường dây đó.

e) Thay biến áp trên đây bằng một biến áp có cùng công suất nhưng điện áp hiệu dụng ở cửa ra là 220 V. Tính toán lại các đại lượng nêu ra ở bốn câu hỏi trên.

Bài giải:a) Cường độ hiệu dụng trên đường dây tải điện:

I2 = (frac{P_{2}}{U_{2}}) = (frac{4000}{110}) = (frac{400}{11}) ≈ 36,4 A.

b) Độ sụt thế trên đường dây tải điện: I2Rdây ≈ 72,8 V

c) Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây tải điện: 110 – 72,8 = 27,2 V

d) Công suất tổn hao trên đường dây tải điện:

Php = (I_{2}^{2}R_{day}) = 2649,4 Ư.

e) Tính tương tự các phần trên:

+ (I_{2}^{‘}) ≈ 18,2 A.

+ Độ sụt thế: (I_{2}^{‘}R_{day}) ≈ 36,4 V

+ Điện áp hiệu dụng ở cuối đường dây: 220 – 36,4 = 183,6 V.

+ P’hp = (I_{2}^{‘2}R_{day}) = 662,5 W.

Giaibaitap.me

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button