Lời giải

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 25 Sách giáo khoa Vật lí 11

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Bài tập 7 trang 25 vật lý 11 dành cho bạn.

Video Bài tập 7 trang 25 vật lý 11

Bài 1 – Trang 25 – SGK Vật lí 11

Viết công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều.

Trả lời :

Công thức tính công của lực điện trong sự di chuyển của một điện tích trong điện trường đều: A­MN = qEd.

Bài 2 – Trang 25 – SGK Vật lí 11

Nêu đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong điện trường.

Xem thêm:: Hướng dẫn giải bài 7 trang 166 sgk vật lý 10 – Chính xác và Ngắn gọn

Trả lời.

Đặc điểm của công của lực điện tác dụng lên điện tích thử q khi cho q di chuyển trong điện trường : Công của lực điện trong sự di chuyển

của điện tích trong điện trường không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của đường đi.

Bài 3 – Trang 25 – SGK Vật lí 11

Thế năng của điện tích q trong một điện trường phụ thuộc vào q như thế nào ?

Xem thêm:: Hướng dẫn giải bài 7 trang 166 sgk vật lý 10 – Chính xác và Ngắn gọn

Trả lời.

Thế năng của điện tích điểm q tại 1 điểm trong điện trường tỉ lệ thuận với giá trị điện tích q: WtM=VM.q”>WtM=VM.q với VM”>VM là hệ số tỉ lệ

Bài 4 – Trang 25 – SGK Vật lí 11

Cho điện tích thử q di chuyển trong một điện trường đều dọc theo hai đoạn thẳng MN và NP. Biết rằng lực điện sinh công dương và MN dài hơn NP. Hỏi kết quả nào sau đây là đúng, khi so sánh các công AMN và ANP của lực điện ?

A. AMN > ANP.

B. AMN < ANP.

c. AMN = ANP.

D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có thể xảy ra.

Bài làm.

Công của lực điện A = Fscosα, tuy MN dài hơn NP nghĩa là s1 > s2, nhưng nếu với góc α khác nhau thì có thể xảy ra AMN > ANP, AMN < ANP, AMN = ANP. Vậy chọn đáp án D.

Bài 5 – Trang 25 – SGK Vật lí 11

Một electron di chuyển được đoạn đường 1 cm, dọc theo một đường sức điện, dưới tác dụng của một lực điện trong một điện trường đều có cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào sau đây ?

Xem thêm:: Giải đáp bài 8 trang 15 sgk vật lý 10 – Chi tiết và chính xác – Kiến Guru

A. -1,6.10-16 J.

B. +1,6.10-16­ J.

C. -1,6.10-18 J.

D. +1,6.10-18 J.

Xem thêm:: Hướng dẫn giải bài 7 trang 166 sgk vật lý 10 – Chính xác và Ngắn gọn

Trả lời.

Đáp án D.

Bài 6 – Trang 25 – SGK Vật lí 11

Cho một điện tích di chuyển trong điện trường dọc theo một đường cong kín xuất phát từ điểm M rồi trở lại điểm M. Công của lực điện bằng bao nhiêu ?

Giải.

Gọi M và N là hai điểm bất kì trong điện trường. Khi di chuyển điện tích q từ M đến N thì lực điện sinh công

AMN. Khi di chuyển điện tích q từ N trở lại M thì lực điện sinh công ANM. Công tổng cộng mà lực điện sinh ra sẽ là : A = AMN + ANM. Vì công của lực điện chỉ phụ thuộc vào vị trí của điểm M và N nên AMN = – ANM.

Do đó A = 0.

Xem thêm:: Giải Toán 6 trang 81, 82 – Chân trời sáng tạo tập 2 – Giaibaitap.me

Bài 7 – Trang 25 – SGK Vật lí 11

Một electron được thả không vận tốc ban đầu ở sát bàn âm, trong điện trường đều ở giữa hai bàn kim loại phẳng, điện tích trái dấu. Cường độ điện trường giữa hai bản là 1000V/m. Khoảng cách giữa hai bản là 1 cm. Tính động năng của electron khi nó đến đập vào bản dương.

Giải.

Electron bị bản âm đẩy và bản dương hút nên bay từ bản âm về bản dương và lực điện sinh công dương. Điện trường giữa hai bản là điện trường đều E = 1000 V/m. Công của lực điện bằng độ tang động năng của electron :

Wđ – 0 = qEd = -1,6.10-19.1000.(-1.10-2)

Wđ = 1,6.10-18J.

Động năng của electron khi nó đập đến bản dương là Wđ = 1,6.10-18J.

Bài 8 – Trang 25 – SGK Vật lí 11

Cho một điện tích dương Q đặt tại điểm O. Đặt một điện tích âm q tại điểm M. Chứng minh rằng thế năng của q ở M có giá trị âm.

Giải.

Ta có:Thế năng là khả năng sinh công của điện trường: A=qEd=WM”>A=qEd=WM.Nếu ta chọn mốc thế năng ở vô cực thì: WM=AM∞=q.VM”>WM=AM∞=q.VMDo thế năng phụ thuộc vào điện tích q, nên tại M qWM=−q.VM<0″>WM=−q.VM<0.

Giaibaitap.me

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button