Lời giải

Giải Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 8: Giao thoa sóng

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Bài 8 trang 45 sgk vật lý 12 dành cho bạn.

Video Bài 8 trang 45 sgk vật lý 12

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 12 nâng cao
  • Sách Giáo Khoa Vật Lý 12
  • Giải Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao
  • Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 12
  • Sách Giáo Viên Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12
  • Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao

Giải Bài Tập Vật Lí 12 – Bài 8: Giao thoa sóng giúp HS giải bài tập, nâng cao khả năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành các khái niệm và định luật vật lí:

C1 trang 42 SGK: Những điểm nào trên hình 8.3 SGK biểu diễn chỗ hai sóng gặp nhau triệt tiêu nhau? Tăng cường nhau?

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Tra Loi Cau Hoi Sgk Vat Ly 12 Bai 8 1

Trả lời:

Trên hình 8.3, các vòng tròn nét liền biểu diễn các gợn lồi, các vòng tròn nét đứt biểu diễn các gợn lõm.

Chỗ gợn lồi gặp gợn lồi hay gợn lõm gặp gợn lõm là những điểm dao động biên độ cực đại (tăng cường nhau).

Chỗ ở đó gợn lồi gặp gợn lõm thì dao động có biên độ cực tiểu (triệt tiêu nhau).

C2 trang 44 SGK: Các công thức (8.2 SGK) và (8.3 SGK) chỉ đúng trong trường hợp nào?

Trả lời:

+ Công thức (8.2): d2 – d1 = k.λ trong đó k = 0, ± 1, ± 2, …

Đúng cho trường hợp vị trí các cực đại giao thoa của hai nguồn đồng pha với nhau.

Xem thêm:: Giải Toán lớp 9 trang 24, 25, 26, 27 SGK Tập 1 (Chính xác nhất)

+ Công thức (8.3): d2 – d1 = (k + λ/2) trong đó k = 0, ± 1, ± 2, …

Đúng cho trường hợp vị trí các cực tiểu giao thoa của hai nguồn dao động đồng pha nhau.

Bài 1 (trang 45 SGK Vật Lý 12): Hiện tượng giao thoa của hai sóng là gì?

Lời giải:

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn luôn tăng cường lẫn nhau; có những điểm ở đó chúng luôn luôn triết tiêu nhau.

Bài 2 (trang 45 SGK Vật Lý 12): Nêu công thức xác định vị trí các cực đại giao thoa.

Lời giải:

Công thức vị trí các cực đại giao thoa: d2- d1 = kλ (k = 0, ± 1,±2,…)

Bài 3 (trang 45 SGK Vật Lý 12): Nêu công thức xác định vị trí các cực tiểu giao thoa.

Lời giải:

Công thức vị trí các cực tiểu giao thoa:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 3 Trang 45 Sgk Vat Ly 12

Bài 4 (trang 45 SGK Vật Lý 12): Nêu điều kiện giao thoa.

Lời giải:

Điều kiện giao thoa là hai nguồn sóng phải:

Dao động cùng phương, cùng tần số góc

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 9 Sách giáo khoa Vật lí 11

Có hiệu số pha không đổi theo thời gian

Bài 5 (trang 45 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng

Hiện tượng giao thoa là hiện tượng

A. giao thoa của hai sóng tại một điểm của môi trường.

B. tổng hợp của hai dao động

C. tạo thành các gợn lồi, lõm

D. hai sóng, khi gặp nhau có những điểm chúng luôn luôn tăng cường nhau, có những điểm chúng luôn luôn triệt tiêu nhau.

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 6 (trang 45 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng.

Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có

A. cùng biên độ

B. cùng tần số

C. cùng pha ban đầu

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 133 sgk Vật Lí 11

D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bài 7 (trang 45 SGK Vật Lý 12): Trong thí nghiệm ở hình 8.1, vận tốc truyền sóng là 0,5 m/s, cần rung có tần số 40Hz. Tính khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S1S2.

Lời giải:

Giải bài tập Vật Lý 12 | Giải Lý 12 Bai 7 Trang 45 Sgk Vat Ly 12

Bước sóng dùng trong thí nghiệm là: λ = v/f = 0,5/ 40 = 0,0125m = 1,25cm

Khoảng cách giữa hai điểm cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S1S2 bằng nửa bước sóng.

Ta có: d = λ/2 = 1,25/2 = 0,625cm

Bài 8 (trang 45 SGK Vật Lý 12): Trong thí nghiệm ở hình 8.1, khoảng cách giữa hai điểm S1, S2 là d = 11 cm. Cho cần rung, ta thấy hai điểm S1, S2 gần như đứng yên và giữa chúng còn 10 điểm đứng yên không dao động. Biết tần số của cần rung là 26 Hz, hãy tính tốc độ truyền của sóng.

Lời giải:

Khoảng cách giữa hai điểm đứng yên liên tiếp bằng λ/2,

S1, S2 là hai nút, khoảng giữa S1S2 có 10 nút → có 12 nút → trên đoạn S1S2 có 11 đoạn có độ dài λ/2.

→ 11λ/2 = S1S2 = 11cm → λ = 2cm

Tốc độ truyền của sóng: v = λ.f = 2.26 = 52 cm/s

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button