Lời giải

Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 213 214 sgk Vật Lí 10

Đánh giá bài viết

Hướng dẫn giải Bài 39. Độ ẩm của không khí sgk Vật Lí 10. Nội dung bài Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 213 214 sgk Vật Lí 10 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập, đi kèm công thức, định lí, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lý 10, ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

LÍ THUYẾT

I – Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại

Độ ẩm tuyệt đối a của không khí là đại lượng đo bằng khối lượng hơi nước (tính ra gam) chứa trong 1m3 không khí. Độ ẩm cực đại A là độ ẩm tuyệt đối của không khí chứa hơi nước bão hòa, giá trị của nó tăng theo nhiệt độ. Đơn vị đo của các đại lượng này đều là g/m3.

II – Độ ẩm tỉ đối

Độ ẩm tỉ đối f của không khí là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ:

(f = frac{a}{A}) . 100%

hoặc tính gần đúng bằng tỉ số phần trăm giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và áp suất pbh của hơi nước bão hòa trong không khí ở cùng một nhiệt độ:

(f = frac{p}{p_{bh}}) .100%

Không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao.

Có thể đo độ ẩm của không khí bằng các loại ẩm kế.

III – Ảnh hưởng của độ ẩm không khí

– Độ ẩm tỉ đối của không khí càng nhỏ, sự bay hơi qua lớp da càng nhanh, thân người càng dễ bị lạnh.

– Độ ẩm tỉ đối cao hơn 80% tạo điều kiện cho cây cối phát triển nhưng lại dễ làm ẩm mốc, hư hỏng các máy móc, dụng cụ…

– Để chống ẩm người ta phải thực hiện nhiều biện pháp như dùng chất hút ẩm, sấy nóng, thông gió…

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời câu hỏi C1 trang 211 Vật Lý 10

Dựa vào Bảng 39.1, hãy xác định độ ẩm cực đại A của không khí ở 30oC

Áp suất hơi nước bão hào Pbh và khối lượng riêng (rho ) của nó.

T (oC) ({rho _{bh}},,left( {mmHg} right)) P (g/m3) 0 5 10 15 20 23 35 27 28 30 4,58 6,54 9,21 12,79 17,54 21,07 23,76 26,74 28,35 31,82 4,84 6,80 9,40 12,80 17,30 20,60 23,00 25,82 27,20 30,29

Trả lời:

Độ ẩm cực đại của không khí ở 30oC là A = ρ(30oC) = 30,29 g/m3

2. Trả lời câu hỏi C2 trang 212 Vật Lý 10

Với cùng độ ẩm tuyệt đối a, nếu nhiệt độ không khí tăng thì độ ẩm tỉ đối f tăng hay giảm?

Trả lời:

Khi nhiệt độ tăng thì a tăng, A cũng tăng nhưng tăng nhanh hơn. ( frac{a}{A}) giảm, tức độ ẩm tỉ đối giảm.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 213 214 sgk Vật Lí 10 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung chi tiết bài giải (câu trả lời) các câu hỏi và bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài 1 trang 213 Vật Lý 10

Độ ẩm tuyệt đối là gì? Độ ẩm cực đại là gì? Nói rõ đơn vị đo của các đại lượng này.

Trả lời:

– Độ ẩm tuyệt đối của không khí trong khí quyển là đại lượng đo bằng khối lượng m (tính ra gạm) của hơi nước có trong 1m3 không khí. Đơn vị đo của a là g/m3.

– Độ ẩm cực đại:

+ Nếu độ ẩm tuyệt đối của không khí càng cao thì lượng hơi nước có trong 1m3 không khí càng lớn nên áp suất riêng phần p của hơi nước trong không khí càng lớn.

+ Áp suất này không thể lớn hơn áp suất hơi nước bão hòa po ở cùng nhiệt độ cho trước nên độ ẩm độ ẩm tuyệt đối của không khí ở trạng thái bão hòa hơi nước có giá trị cực đại và được gọi là độ ẩm cực đại A.

+ Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/m3.

2. Giải bài 2 trang 213 Vật Lý 10

Độ ẩm tỉ đối là gì? Viết công thức và nêu ý nghĩa của các đại lượng này?

Trả lời:

Độ ẩm tỉ đối f là đại lượng đo bằng tỉ số phần trăm giữa độ ẩm tuyệt đối a và độ ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ cho trước:

$f = {a over A}.100% $

Trong khí tượng học, độ ẩm tỉ đối f được tính gần đúng theo công thức:

$f approx {p over {{p_{bh}}}}.100% $

Ý nghĩa độ ẩm tỉ đối cho ta biết mức độ ẩm của không khí. Không khí càng ẩm thì độ ẩm tỉ đối của nó càng cao.

3. Giải bài 3 trang 213 Vật Lý 10

Viết công thức tính gần đúng của độ ẩm tỉ đối dùng trong khí tượng học?

Trả lời:

Trong khí tượng học, độ ẩm tỉ đối f được tính gần đúng theo công thức:

$f approx {p over {{p_{bh}}}}.100% $

Trong đó:

p: áp suất riêng phần của hơi nước

Pbh: áp suất hơi nước bão hòa trong không khí ở cùng một nhiệt độ

?

1. Giải bài 4 trang 213 Vật Lý 10

Khi nói về độ ẩm tuyệt đối, câu nào dưới đây là đúng?

A. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilôgam) của hơi nước có trong 1 m3 không khí.

B. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam) của hơi nước có trong 1 cm3 không khí.

C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam) của hơi nước có trong 1 m3 không khí.

D. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra kilôgam) của hơi nước có trong 1 cm3 không khí.

Bài giải:

Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng (tính ra gam) của hơi nước có trong 1 m3 không khí.

⇒ Đáp án: C.

2. Giải bài 5 trang 214 Vật Lý 10

Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng?

A. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.

B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại.

C. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.

D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/m3.

Bài giải:

Phát biểu không đúng: Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại.

⇒ Đáp án: A.

3. Giải bài 6 trang 214 Vật Lý 10

Ở cùng một nhiệt độ và áp suất, không khí khô nặng hơn hay không khí ẩm nặng hơn ? Tại sao ? Cho biết khối lượng mol của không khí là μ = 29 g/mol.

A. Không khí khô nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí có khối lượng lớn hơn.

B. Không khí ẩm nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì nước có khối lượng lớn hơn.

C. Không khí khô nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí khô có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí ẩm.

D. Không khí ẩm nặng hơn. Vì cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí ẩm có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí khô.

Bài giải:

Ở cùng một nhiệt độ và áp suất không khí khô nặng hơn không khí ẩm. Vì ở cùng nhiệt độ và áp suất thì không khí khô có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của không khí ẩm.

⇒ Đáp án: C.

4. Giải bài 7 trang 214 Vật Lý 10

Mặt ngoài của một cốc thủy tinh đang đựng nước đá thường có nước đọng thành giọt và làm ướt mặt cốc. Giải thích tại sao ?

Bài giải:

Trong không khí luôn tồn tại hơi nước. Khi nhiệt độ giảm đến một giá trị nào đó thì hơi nước trong lớp không khí ở sát mặt ngoài của cốc thủy tinh đang đựng nước đá trở nên bão hòa và đọng lại thành sương, tạo thành giọt làm ướt mặt ngoài của thành cốc.

5. Giải bài 8 trang 214 Vật Lý 10

Không khí ở 300C có độ ẩm tuyệt đối là 21,53 g/m3. Hãy tính độ ẩm cực đại và suy ra độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C.

Bài giải:

– Ở 300C độ ẩm tuyệt đối của không khí là a = 21,53 g/m3.

– Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hoà tính theo đơn vị g/m3.

Tra bảng 31.9 – trang 211 – SGK Vật Lí 10 ta thấy ở 300C không khí có độ ẩm cực đại là: A = 30,29 g/m3.

– Độ ẩm tỉ đối của không khí ở 300C bằng:

(f = {a over A}.100% = {{21,53} over {30,29}}.100% = 71% )

6. Giải bài 9 trang 214 Vật Lý 10

Buổi sáng, nhiệt độ không khí là 230C và độ ẩm tỉ đối là 80%. Buổi trưa, nhiệt độ không khí là 300C và độ ẩm tỉ đối là 60%. Hỏi vào buổi nào không khí chứa nhiều hơi nước hơn ?

Bài giải:

– Buổi sáng:

+ Nhiệt độ không khí là t1 = 230C, độ ẩm tỉ đối là f1 = 80%.

+ Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hoà tính theo đơn vị g/m3.

Tra bảng 39.1 – trang 211 – SGK Vật Lí 10 ta có độ ẩm cực đại của không khí ở nhiệt độ 230C là: A1= 20,60 g/m3.

⇒ Độ ẩm tuyệt đối của không khí ở 230C là:

({a_1}; = {{{f_1}.{A_1}} over {100}}; = {{80.20,6} over {100}} = 16,48left( {g/{m^3}} right))

⇒ Ở 230C 1m3 không khí có chứa 16,48g hơi nước. (1)

– Buổi trưa:

+ Nhiệt độ không khí là t2 = 300C và độ ẩm tỉ đối f2 = 60%.

+ Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hoà tính theo đơn vị g/m3.

Tra bảng 39.1 – trang 211 – SGK Vật Lí 10 ta có độ ẩm cực đại của không khí ở nhiệt độ 300C là: A2 = 30,29 g/m3.

⇒ Độ ẩm tuyệt đối của không khí ở 300C là:

({a_2}; = {{{f_2}.{A_2}} over {100}}; = {{60.30,29} over {100}} = 18,174left( {g/{m^3}} right))

⇒ Ở 300C 1m3 không khí có chứa 18,174g hơi nước. (2)

Từ (1) và (2) ta thấy 1 m3 không khí buổi sáng chỉ chứa 16,48g hơi nước, còn buổi trưa chứa 18,174g hơi nước. Như vậy không khí buổi trưa chứa nhiều hơi nước hơn so với buổi sáng.

Bài trước:

 • Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 209 210 sgk Vật Lí 10

Bài tiếp theo:

 • Bài 40. Thực hành: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng Vật Lí 10

Xem thêm:

 • Để học tốt môn Toán 10
 • Để học tốt môn Vật Lí 10
 • Để học tốt môn Hóa Học 10
 • Để học tốt môn Sinh Học 10
 • Để học tốt môn Ngữ Văn 10
 • Để học tốt môn Lịch Sử 10
 • Để học tốt môn Địa Lí 10
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 10
 • Để học tốt môn Tiếng Anh 10 (Sách Học Sinh)
 • Để học tốt môn Tin Học 10
 • Để học tốt môn GDCD 10

Trên đây là phần Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 213 214 sgk Vật Lí 10 đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lý 10 tốt nhất!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button