Lời giải

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 157 Sách giáo khoa Vật lí 11

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Bài 6 trang 157 vật lý 11 dành cho bạn.

Bài 1 trang 157 sgk vật lí 11

Trong những trường hợp nào có hiên tượng tự cảm?

Hướng dẫn:

Hiện tượng tự cảm xuất hiện trong một mạch kín có dòng điện xoay chiều chạy qua, hoặc trong một mạch điện một chiều khi ta đóng mạch hay ngắt mạch

Bài 2 trang 157 sgk vật lí 11

Phát biểu định nghĩa từ thông riêng, độ tự cảm của một mạch kín.

Hướng dẫn:

Giả sử có một mạch kín C, trong đó có dòng điện cượng đọ i. Dòng điện i gây ra một từ trường, từ trường này gây ra một từ thông Φ qua C được gọi là từ thông riêng của mạch.L là một hệ số, chỉ phụ thuộc vào cấu tạo và kích thước của mạch kín C gọi là độ tự cảm của C

Bài 3 trang 157 sgk vật lí 11

Độ lớn của suất điện động tự cảm phụ thuộc các đại lượng nào?

Hướng dẫn:

Suất điện động tự cảm etc = – L (frac{Delta i}{Delta t}).

Xem thêm:: Toán lớp 6 bài 2 Cách ghi số tự nhiên sách Kết nối tri thức

Từ đây ta thấy nó tỉ lệ với độ tự cảm của mạch và tỉ lệ với tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện (frac{Delta i}{Delta t}) trong mạch.

Bài 4 trang 157 sgk vật lí 11

Chọn câu đúng:

Một ống dây có độ tự cảm L; ống dây có số vòng dây tăng gấp đôi và diện tích mỗi vòng dây giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có chiều dài như nhau thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là:

A. L

B. 2L

C. (frac{L}{2})

D. 4L

Trả lời:

Chọn B

Sử dụng công thức L = 4π10-7 iS.(frac{N^{2}}{l}) . Khi N tăng gấp đôi, s giảm một nửa thì l tăng gấp đôi. L’ = 2L

Bài 5 trang 157 sgk vật lí 11

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk Vật Lí 10

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi:

A. Dòng điện tăng nhanh

B. Dòng điện giảm nhanh

C. Dòng điện có giá trị không đổi

D. Dòng điện biến thiên nhanh.

Hướng dẫn:

Chọn C

Dòng điện có giá trị lớn nếu không biến thiên thì suất điện động tự cảm vẫn bằng 0.

Bài 6 trang 157 sgk vật lí 11

Tính độ tự cảm của mỗi ống dây hình trụ có chiều dài 0,5m gồm có 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20cm

Hướng dẫn:

Xem thêm:: Giải sách bài tập Toán lớp 6 trọn bộ – VnDoc.com

L = 4π10-7 .(frac{10^{6}}{0,5}) (π. 0,01) = 0,079H

Bài 7 trang 157 sgk vật lí 11

Suất điện động tự cảm 0,75V xuất hiện trong một cuộn cảm có L = 25mH; tại đó cường độ dòng điện giảm từ ia giá trị xuống 0 trong 0,01s. Tính ia

Hướng dẫn:

etc = – L(frac{Delta Phi }{Delta t}) => (frac{i_{a}}{0,01}) = (frac{0,75}{25.10^{-3}})

=> ia = 0,3A

Bài 8 trang 157 sgk vật lí 11

Trong mạch điện hình 25.5, cuộn cảm L có điện trở bằng không. Dòng điện qua L bằng 1,2A; độ tự cảm L = 0,2 H. Chuyển K sang vị trí b, tính nhiệt lượng tỏa ra trong R.

Hướng dẫn:

Nhiệt tỏa ra bằng năng lượng từ trường của ống dây:

Q = (frac{1}{2}) Li2 = (frac{1}{2}) .0,2. (1,2)2 = 0,144J.

Giaibaitap.me

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button