Lời giải

Vật Lí 10 Bài 2 Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Bài 2 trang 11 sgk lý 10 dành cho bạn.

Trọn bộ lời giải Vật Lí 10 Bài 2 của cả ba bộ sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Vật Lí 10 Bài 2.

Giải Vật Lí 10 Bài 2 cả ba sách

Giải Vật Lí 10 Bài 2: Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí – Kết nối tri thức

Giải Vật Lí 10 trang 12

I. An toàn khi sử dụng thiết bị thí nghiệm

 • Hoạt động trang 12 Vật Lí 10: Hãy quan sát hai thiết bị chuyển đổi điện áp, tham khảo kí hiệu ở Bảng 2.1 và thảo luận để trả lời các câu hỏi sau: Chức năng của hai thiết bị là gì? Giống nhau và khác nhau như thế nào? ….

  Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

  Xem lời giải

 • Hoạt động trang 12 Vật Lí 10: Hãy quan sát hai thiết bị chuyển đổi điện áp, tham khảo kí hiệu ở Bảng 2.1 và thảo luận để trả lời các câu hỏi sau: Bộ chuyển đổi điện áp (Hình 2.1b) sử dụng hiệu điện thế vào bao nhiêu? ….

  Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

  Xem lời giải

 • Hoạt động trang 12 Vật Lí 10: Hãy quan sát hai thiết bị chuyển đổi điện áp, tham khảo kí hiệu ở Bảng 2.1 và thảo luận để trả lời các câu hỏi sau: Các hiệu điện thế đầu ra như thế nào? ….

  Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

  Xem lời giải

 • Hoạt động trang 12 Vật Lí 10: Hãy quan sát hai thiết bị chuyển đổi điện áp, tham khảo kí hiệu ở Bảng 2.1 và thảo luận để trả lời các câu hỏi sau: Những nguy cơ nào có thể gây mất an toàn hoặc hỏng các thiết bị khi sử dụng thiết bị chuyển đổi điện áp này? ….

  Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2

  Xem lời giải

Giải Vật Lí 10 trang 13

II. Nguy cơ mất an toàn trong sử dụng thiết bị thí nghiệm Vật lí

Giải Vật Lí 10 trang 14

Giải Vật Lí 10 trang 15

III. Quy tắc an toàn trong phòng thực hành

Giải Vật Lí 10 trang 16

Lời giải bài tập Vật Lí lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Bài 3: Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo

 • Bài 4: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

 • Bài 5: Tốc độ và vận tốc

Giải Vật Lí 10 Bài 2: Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian. Độ dịch chuyển tổng hợp và vận tốc tổng hợp – Cánh diều

I. Đồ thị độ dịch chuyển theo thời gian của chuyển động thẳng

II. Độ dịch chuyển tổng hợp

III. Vận tốc tổng hợp

Lời giải bài tập Vật Lí lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Bài 3: Gia tốc và đồ thị vận tốc-thời gian

 • Bài 4: Chuyển động biến đổi

 • Bài tập chủ đề 1 (trang 41, 42)

Giải Vật Lí 10 Bài 2: Vấn đề an toàn trong Vật lí – Chân trời sáng tạo

Giải Vật Lí lớp 10 trang 12

Vấn đề an toàn trong nghiên cứu và học tập vật lí

Giải Vật Lí lớp 10 trang 13

Giải Vật Lí lớp 10 trang 14

Bài tập (trang 14)

Lời giải bài tập Vật Lí lớp 10 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Bài 3: Đơn vị và sai số trong vật lí

 • Bài 4: Chuyển động thẳng

 • Bài 5: Chuyển động tổng hợp

Lưu trữ: Giải Vật Lí lớp 10 Bài 2 sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 có đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 có đáp án chi tiết
 • Gần 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 có đáp án
Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button