Lời giải

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Vật lý lớp 10 – Giaibaitap.me

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Bài 2 trang 106 lý 10 dành cho bạn.

Video Bài 2 trang 106 lý 10

Bài 1 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều ?

Xem thêm:: Giải toán lớp 6 SGK tập 2 trang 28, 29, 30, 31 đầy đủ nhất

Hướng dẫn giải:

a) Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực ấy.

b) Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

(eqalign{ & overrightarrow F = overrightarrow {{F_1}} + overrightarrow {{F_2}} cr & {{{F_1}} over {{F_2}}} = {{{d_1}} over {{d_2}}} cr} )

Bài 2 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Một người gánh một thùng gạo nặng 300N và một thùng gỗ nặng 200N. Đòn gánh dài 1m.Hỏi vai người đó phải đặt ở điểm nào, chịu một lực bằng bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh?

Xem thêm:: Giải toán lớp 6 SGK tập 2 trang 28, 29, 30, 31 đầy đủ nhất

Hướng dẫn giải:

Gọi O là điểm đặt của vai.

Áp dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều ta có:

Ta có: P= P1 + P2 = 300+ 200 = 500N

P1. OA = P2. OB => (frac{P_{1}}{P_{2}}) = (frac{OB}{OA}) = (frac{300}{200}) = (frac{3}{2})

Xem thêm:: Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 213 214 sgk Vật Lí 10

=> (frac{OB}{OA}) = (frac{3}{2}) (1)

Mặt khác: AB = OA +OB (2)

(1) & (2) => OA = 40cm và OB = 60cm

Bài 3 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máycách vai người đi trước 60cm và cách vai người đi sau 40cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy, hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

Xem thêm:: Giải toán lớp 6 SGK tập 2 trang 28, 29, 30, 31 đầy đủ nhất

Hướng dẫn giải:

Áp dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều.

Ta có: P= PA + PB = 1000N (1)

Mặt khác: PA. OA = PB. OB

=> (frac{P_{A}}{P_{B}}) = (frac{OB}{OA}) = (frac{40}{60}) = (frac{2}{3}) (2)

(1) & (2) => PA = 600N và PB= 400N

Xem thêm:: Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của

Bài 4 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Một tấm ván nặng 240 N được bắc qua một con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4m. và cách điểm tựa B 1,2m. Hỏi lực mà tấm ván tác dụng lên điểm tựa A bằng bao nhiêu?

A. 160N; B. 80N;

C. 120N; D. 60N.

Xem thêm:: Giải toán lớp 6 SGK tập 2 trang 28, 29, 30, 31 đầy đủ nhất

Hướng dẫn giải:

Tương tự bài 3. P = PA + PB = 240 (1)

PA. GA = PB.GB

=> PB = PA. (frac{GA}{GB})= 2 PA (2)

(1) và (2) => P = 3 PA => PA =(frac{P}{3})= 80N

Chọn B

Bài 5 trang 106 sgk Vật lý lớp 10

Hãy xác định trọng tâm của một bản phẳng mỏng, đồng chất, hình chữ nhật dài 12cm, rộng 6 cm, bị cắt mất một phần hình vuông có cạnh 3 cm ở một góc (Hình 19.7)

Xem thêm:: Giải toán lớp 6 SGK tập 2 trang 28, 29, 30, 31 đầy đủ nhất

Hướng dẫn giải:

Chia bản mỏng thành hai phần.

ABCD và BMNQ. Trọng tâm của 2 phần này là G1 và G2. Nếu gọi trọng tâm của bản lề G thì G sẽ là điểm đặt của hợp lực của các trọng lực P1 và P2 của hai bản nói trên.

Do trọng lượng của mỗi tấm tỉ lệ với diện tích.

Ta có: (frac{P_{1}}{P_{2}}) = (frac{S_{1}}{S_{2}}) = (frac{6.9}{3.3}) = 6

Khi đó G được xác định như sau:

(frac{P_{1}}{P_{2}}) = (frac{GG_{2}}{GG_{1}}) = 6 (1)

Mặt khác ta có: G1G2 = (sqrt{6^{2}+1,5^{2}}) = 6,18 cm

=> GG1 + GG2 = 6,18 (2)

(1)và(2) => GG1 = 0,882 cm

Vậy trọng tâm G nằm trên đường nối G1 và G2; cách G1 một đoạn 0,882cm

Giaibaitap.me

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button