Lời giải

Bài 15 trang 22 SGK Vật Lý 10 – Hướng dẫn ôn tập lý thuyết và giải

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Bài 15 sgk lý 10 trang 22 dành cho bạn.

Video Bài 15 sgk lý 10 trang 22

Bài 15 trang 22 SGK Vật Lý 10 cần trình bày cách giải như thế nào, phương pháp áp dụng ra sao? Các em đang khúc mắc vấn đề này hãy đọc ngay bài viết dưới đây. Tất cả sẽ được Kiến Guru hé lộ chi tiết và mang đến bạn nhiều thông tin hữu ích.

I. Tổng hợp kiến thức trong giải bài 15 trang 22 SGK Vật Lý 10

Bài 15 trang 22 SGK Vật Lý 10 thuộc chương I – Động học chất điểm. Muốn giải được bài tập kể trên các em cần bám sát kiến thức chuyển động thẳng biến đổi đều. Cụ thể như sau:

1. Vận tốc tức thời

Vận tốc tức thời tại một điểm cho ta biết tại điểm đó vật đang chuyển động nhanh hay chậm.

2. Véc tơ vận tốc

Véc tơ vận tốc của vật tại một điểm chính là một đại lượng véc tơ có:

 • Gốc nằm tại vật chuyển động.
 • Phương và chiều chính là phương, chiều của chuyển động đó.
 • Độ dài sẽ biểu diễn độ lớn của vận tốc theo một tỉ lệ xích nào đó.

Bên cạnh đó, véc tơ vận tốc được dùng để thể hiện đặc trưng của chuyển động về sự nhanh, chậm. Đồng thời, các yếu tố về phương, chiều cũng đề cập cụ thể.

Khi có nhiều vật chuyển động trên một đường thẳng theo hai chiều ngược nhau ta phải chọn một chiều dương. Hơn hết, ta có những quy ước như sau:

 • Khi vật chuyển động theo chiều dương sẽ có v > 0.
 • Khi vật chuyển động ngược với chiều dương ta có v < 0.

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Chuyển động thẳng biến đổi đều được hiểu là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng. Đồng thời, chuyển động này có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.

 • Chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian được gọi là chuyển động nhanh dần đều.
 • Chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian được gọi là chuyển động giảm dần đều.

II. Gợi ý giải bài 15 trang 22 SGK vật lý 10

Bài 15 trang 22 SGK Vật Lý 10 cho biết một xe máy đi với tốc độ là 36km/h. Bỗng nhiên người lái xé thấy một cái hố trước mặt cách cái xe 20m nên phanh gấp và xe đến sát miệng hố thì dừng lại. Yêu cầu:

 1. Hãy tính gia tốc của xe.
 2. Tính thời gian hãm phanh.

Lời giải:

word image 30779 3

III. Lời giải và đáp án các bài tập trang 22 SGK Vật Lý 10

Bài 15 trang 22 SGK Vật Lý 10 đã được trình bày lời giải chi tiết. Các em muốn tìm hiểu thêm các bài tập khác đừng bỏ qua những tổng hợp của Kiến Guru sau đây:

1. Bài 1 trang 22 sách giáo khoa Vật Lý 10

Hãy viết công thức tính vận tốc tức thời của một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ đạo. Đồng thời, cho biết yêu cầu về độ lớn các đại lượng trong công thức đó:

Lời giải:

 • Công thức tính vận tốc tức thời:
 • Yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong công thức: Ta phải xét trong khoảng thời gian rất ngắn Δt xe dời được một đoạn đường ngắn Δs bằng bao nhiêu.

2. Bài 2 trang 22 sách giáo khoa Vật Lý 10

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài tập 1 2 Bài 16 trang 51 sgk Địa lí 6

Hãy cho biết véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của chuyển động thẳng sẽ được xác định như thế nào?

Lời giải:

Véc tơ vận tốc của vật tại một điểm chính là một đại lượng véc tơ có:

 • Gốc nằm tại vật chuyển động.
 • Phương và chiều chính là phương, chiều của chuyển động đó.
 • Độ dài sẽ biểu diễn độ lớn của vận tốc theo một tỉ lệ xích nào đó.

Bên cạnh đó, véc tơ vận tốc được dùng để thể hiện đặc trưng của chuyển động về sự nhanh, chậm. Đồng thời, các yếu tố về phương, chiều cũng đề cập cụ thể.

Khi có nhiều vật chuyển động trên một đường thẳng theo hai chiều ngược nhau ta phải chọn một chiều dương. Hơn hết, ta có những quy ước như sau:

 • Khi vật chuyển động theo chiều dương sẽ có v > 0.
 • Khi vật chuyển động ngược với chiều dương ta có v < 0.

3. Bài 3 trang 22 sách giáo khoa Vật Lý 10

Hãy cho biết chuyển động thẳng nhanh dần đều và chậm dần đều là gì?

Lời giải:

 • Chuyển động thẳng nhanh dần đều: Là chuyển động thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời tăng dần theo thời gian.
 • Chuyển động thẳng chậm dần đều: Là chuyển động thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời giảm dần theo thời gian.

4. Bài 4 trang 22 sách giáo khoa Vật Lý 10

Hãy viết công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh và chậm dần đều. Hãy nói rõ dấu của đại lượng tham gia vào công thức đó.

Lời giải:

word image 30779 5

5. Bài 5 trang 22 sách giáo khoa Vật Lý 10

Hãy cho biết gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều và chậm dần đều có đặc điểm gì? Gia tốc có đơn vị đo nào? Chiều của véc tơ gia tốc của các chuyển động này có đặc điểm gì?

Lời giải:

 • Gia tốc của chuyển động sẽ cho ta biết vận tốc biến thiên đang nhanh hay chậm theo thời gian.
 • Đơn vị của gia tốc chính là m/s2.
 • Chiều của véc tơ gia tốc là:

+ Chuyển động thẳng nhanh dần đều: Phương và chiều trung với phương, chiều của véc tơ vận tốc.

Xem thêm:: Vẽ góc cho biết số đo – Tia phân giác của một góc Toán VNEN lớp 6

+ Chuyển động thẳng chậm dần đều: Véc tơ gia tốc ngược chiều với véc tơ vận tốc.

6. Bài 6 trang 22 sách giáo khoa Vật Lý 10

Hãy viết công thức tính quãng đường sẽ đi đường của chuyển động nhanh, chậm dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng đã tham gia vào công thức đó. Đặc biệt, quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số dạng gì?

Lời giải:

word image 30779 6

7. Bài 7 trang 22 sách giáo khoa Vật Lý 10

Hãy viết phương trình chuyển động của hai chuyển động thẳng nhanh và chậm dần đều.

Lời giải:

word image 30779 7

8. Bài 8 trang 22 sách giáo khoa Vật Lý 10

Hãy thiết lập công thức để tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều thông qua vận tốc quãng đường đi được.

Lời giải:

word image 30779 8

9. Bài 9 trang 22 sách giáo khoa Vật Lý 10

Hãy cho biết những câu sau đây câu nào đúng?

 1. Gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều.
 2. Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều lớn thì vận tốc cũng lớn.
 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều sẽ có gia tốc tăng và giảm theo thời gian.
 4. Gia tốc trong chuyển động thẳng, nhanh dần đều sẽ có phương, chiều cũng như độ lớn không đổi.

Lời giải:

Ta chọn D là đáp án đúng.

10. Bài 10 trang 22 sách giáo khoa Vật Lý 10

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 55, 56 SGK Toán 6 Cánh Diều

Hãy cho biết trong công thức tính vận tốc chuyển động nhanh dần đều với v = v0 + at thì:

 1. Giá trị v luôn dương.
 2. Giá trị a luôn âm.
 3. Giá trị a và v luôn luôn cùng dấu với nhau.
 4. Giá trị a và v luôn luôn ngược dấu với nhau.

Lời giải:

Ta chọn C là đáp án đúng.

11. Bài 11 trang 22 sách giáo khoa Vật Lý 10

Hãy cho biết công thức nào dưới đây chính là công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều?

word image 30779 9

Lời giải:

Ta chọn D là đáp án đúng.

12. Bài 12 trang 22 sách giáo khoa Vật Lý 10

Một đoàn tàu khi rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút đoàn tàu đạt tốc độ 40km/h. Yêu cầu:

 1. Hãy tính gia tốc của đoàn tàu.
 2. Tính chính xác quãng đường mà tàu đã đi được trong 1 phút đó.
 3. Nếu ta tiếp tục tăng tốc như vậy thì sau bao lâu đoàn tàu sẽ đạt tốc độ 60km/h?

Lời giải:

word image 30779 10

Như vậy, các em đã được tìm hiểu chi tiết về Chuyển động thẳng biến đổi đều và lời giải bài 15 trang 22 SGK Vật Lý 10 trên đây.

Kiến Guru vẫn tiếp tục đăng tải các thông tin học tập hữu ích, các em hãy tiếp tục theo dõi để cập nhật.

Chúc các em luôn học tập thật tốt!

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button