Đề thi

Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Trắc nghiệm hóa 11 học kì 2 có đáp án dành cho bạn.

Với bài tập & câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 Hóa học lớp 11 có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng sẽ giúp học sinh ôn trắc nghiệm Hóa học 11.

Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrat. Khí X là

A. NO. B. NO2. C. N2O. D. N2.

Câu 2: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,032. B. 0,048. C. 0,06. D. 0,04.

Xem thêm:: Đáp án môn Lịch sử mã đề 312 thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Câu 3: Cho dãy các chất : Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là

A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư) thu được dung dịch X và 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 38,34. B. 34,08. C. 106,38. D. 97,98.

Câu 5: Cho 7,68 gam Cu vào 200ml dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là

A. 19,76 gam. B. 22,56 gam. C. 20,16 gam. D. 19,20 gam.

Xem thêm:: Đáp án Đuổi hình bắt chữ có hình minh họa … – ThuthuatNhanh.com

Câu 6: Cho từ từ 200ml dung dịch HCl aM vào dung dịch chứa 0,15mol Na2CO3 và 0,1mol NaHCO3 được b lít khí CO2 đktc và dung dịch X. Cho Ca(OH)2 dư vào dung dịch X được 20gam kết tủa. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 2M và 1,12 lít B. 1M và 2,24 lít

C. 1,5M và 1,12 lít D. 1M và 1,12 lít

Câu 7: Cho V lít khí đktc gồm CO và H2 phản ứng với lượng dư hỗn hợp gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn giảm 0,32g. Tìm V :

A. 0,112 lít B. 0,56 lít

Xem thêm:: Tổng hợp đề thi THPT môn Anh MỚI NHẤT 2021-2022 – IELTS Fighter

C. 0,448 lít D. 0,224 lít

Câu 8: Nung nóng hết 27,3gam hỗn hợp X gồm NaNO3 và Cu(NO3)2 rồi hấp thụ toàn bộ khí thu được vào H2O thấy có 1,12 lít khí đktc bay ra. Tìm khối lượng Cu(NO3)2 trong X :

A. 18,8g B. 8,6g

C. 4,4g D. 9,4g

Xem thêm Bài tập & Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án khác:

  • 16 câu trắc nghiệm Andehit có đáp án
  • 16 câu trắc nghiệm Axit cacboxylic có đáp án
  • 15 câu trắc nghiệm Andehit, Axit cacboxylic có đáp án
  • 5 câu trắc nghiệm Tính chất của andehit và axit cacboxylic có đáp án
  • Đề thi Học kì 2 Hóa học 11 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
  • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
  • Kho trắc nghiệm các môn khác
Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button