Đề thi

Azota giao và chấm bài trắc nghiệm, tự luận nhanh chóng liên kết

Đánh giá bài viết

Bước 2: Chọn vào Tạo bài tập

Bước 3: Điền thông tin vào biểu mẫu:

– Tên bài tập được giao

– Thời hạn nộp bài, chọn ngày giờ HS cần nộp, nếu HS không nộp đúng hạn sẽ không thể nộp. Giáo viên không lực chọn ở mục này thì ngầm định không giới hạn thời gian.

– Thêm bài tập bằng file văn bản hoặc trình bày trực tiếp vào biểu mẫu.

– Lựa chọn hoặc không lựa chọn yêu cầu học sinh đăng nhập mới được nộp bài.

– Lựa chọn hoặc không lựa chọn cho học sinh xem kết quả

– Lựa chọn lớp muốn giao bài tập.

– Cuối cùng bấm vào nút Lưu

b. Học sinh nộp bài tập lên Azota

Bước 1: Học sinh truy cập vào link do giáo viên gửi. Giao diện hiện ra như sau

Bước 2: Học sinh nộp bài bằng các cách: bằng hình ảnh, bằng file âm thanh, file PDF hoặc file video

Bước 3: Bấm nút Nộp bài để hoàn thành

c. Hướng dẫn cách chấm bài của giáo viên

Bước 1: Chọn vào bài tập và chọn vào một học sinh chưa chấm điểm.

Bước 2: Thực hiện chấm điểm bài tập của học sinh

– Mở bài của học sinh.

– Click chuột trái 1 lần : Đúng (đ); Click 2 lần: Sai (s), có thể cấu hình đúng/sai là kí hiệu khác.

– Cho điểm, nhận xét và cuối cùng bấm nút Lưu dữ liệu.

– Chức năng xuất file điểm và xuất file bài làm của học sinh:

3. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM ONLINE:

Bước 1: Chọn vào Đề thi

Bước 3: Chọn vào Tạo đề:

1. Cách tạo, sửa, xóa đề thi:

  • Tại Màn hình chính của Azota, thầy/cô chọn vào phần “Đề thi”, chọn “Tạo đề”
  • Tải đề thi dạng PDF: chọn vào “Tải lên đề thi PDF”
  • Tải đề thi dạng PDF 2.0: Có đảo câu, đảo đáp án, câu hỏi nhóm, đề tiếng anh

Tải đề thi dạng DOCX: chọn vào “Tải lên đề thi DOCX”

Lưu ý: đề tải lên cần đúng định dạng, đúng cấu trúc đề mẫu. Thầy/cô có thể tải đề mẫu tham khảo sau bước chọn “tải lên đề thi”

Hướng dẫn tạo đề thi hỗn hợp trắc nghiệm + tự luận:

2. Cấu hình cho đề thi:

– Đặt thời gian làm bài cho đề tương ứng.

– Chọn ngày và giờ học sinh vào kiểm tra/thi.

– Có thể đặt mật khẩu hoặc không đặt mật khẩu cho đề thi

– Cho học sinh chỉ kiểm tra/ thi một lần hoặc nhiều lần

– Giám sát tự động: Giám sát bấm tab của học sinh.

– Cho học sinh xem.

– Cho xem điểm.

– Chọn lớp để giao đề kiểm tra/ thi

– Chọn xuất bản

– Sau khi bấm Xuất bản, giáo viên copy link gửi vào nhóm zalo cho lớp học và bấm hoàn thành để lưu đề lại:

3. Có thể xuất bản lại đề: bằng cách click chuột phảiàthực hiện hủy xuất bản và xuất bản lại:

4. Xem danh sách học sinh đã kiểm tra/ thi:

Bước 1: Click phải chọn Xem danh sách đã thi:

Bước 3: Chọn Xuất ra file Excel để lưu file điểm theo từng lớp về máy tính:

5. Cách chèn Powerpoint tương tác:

Thầy cô vui lòng xem video hướng dẫn chi tiết cách chèn Powerpoint tương tác trực tiếp trên Azota.

Hiện tại, tính năng này hỗ trợ trên đề Trắc nghiệm dạng Docx

Tác giả: Trương Thị Ngọc Nhung

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button