Đề thi

Bài tập Toán tính giá trị biểu thức thi học sinh giỏi lớp 5 – Thư viện

Đánh giá bài viết

Bài tập Toán tính giá trị biểu thức nâng cao lớp 5 bao gồm các bài tập tính giá trị biểu thức trong các đề thi học sinh giỏi lớp 5 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập có cách làm bài hiệu quả nhất về dạng bài tập tính giá trị biểu thức ôn thi học sinh giỏi, luyện thi Violympic đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Cách giải dạng Toán Tính giá trị biểu thức

1. Biểu thức không có dấu ngoặc đơn chỉ có phép cộng và phép trừ (hoặc chỉ có phép nhân và phép chia) thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Ví dụ: 542 + 123 – 79 482 x 2 : 4

= 665 – 79 = 964 : 4

= 586 = 241

2. Biểu thức không có dấu ngoặc đơn, có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện các phép tính cộng trừ sau.

Ví dụ: 27 : 3 – 4 x 2

= 9 – 8

= 1

3. Biểu thức có dấu ngoặc đơn thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc đơn trước, các phép tính ngoài dấu ngoặc đơn sau

Ví dụ: 25 x (63 : 3 + 24 x 5)

= 25 x (21 + 120)

=25 x 141

=3525

Bài tập nâng cao Tính giá trị biểu thức lớp 5 có đáp án

Bài tập Toán tính giá trị biểu thức thi HSG lớp 5

Bài tập Toán tính giá trị biểu thức thi HSG lớp 5

Bài tập Toán tính giá trị biểu thức thi HSG lớp 5

Bài tập Toán tính giá trị biểu thức thi HSG lớp 5

Bài tập Toán tính giá trị biểu thức thi HSG lớp 5

Bài tập Toán tính giá trị biểu thức thi HSG lớp 5

Bài tập tự luyện Tính giá trị biểu thức Toán lớp 5

Bài 1: Tính:

a. 70 – 49 : 7 + 3 x 6

b. 4375 x 15 + 489 x 72

c. (25915 + 3550 : 25) : 71

d. 14 x 10 x 32 : (300 + 20)

Bài 2: Tính:

a) (85,05 : 27 + 850,5) x 43 – 150,97

b) 0,51 : 0,17 + 0,57 : 1,9 + 4,8 : 0,16 + 0,72 : 0,9

Bài 3: Viết dãy số có kết quả bằng 100:

a) Với 5 chữ số 1.

b) Với 5 chữ số 5.

Bài 4: Cho dãy tính: 128 : 8 x 16 x 4 + 52 : 4. Hãy thêm dấu ngoặc đơn vào dãy tính đó sao cho:

a) Kết quả là nhỏ nhất có thể?

b) Kết quả là lớn nhất có thể?

Bài 5: Hãy điền thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức sau:

A = 100 – 4 x 20 – 15 + 25 : 5

a) Sao cho A đạt giá trị lớn nhất và giá trị lớn nhất là bao nhiêu?

b) Sao cho A đạt giá trị nhỏ nhất và giá trị nhỏ nhất đó là bao nhiêu?

Bài 6: Tìm giá trị số tự nhiên của a để biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất , giá trị nhỏ nhất đó là bao nhiêu?

A = (a – 30) x (a – 29) x …x (a – 1)

Bài 7: Tìm giá trị của số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị lớn nhất, giá trị lớn nhất đó là bao nhiêu?

A = 2006 + 720 : (a – 6)

Bài 8: Tính giá trị của biểu thức m x 2 + n x 2 + p x 2, biết:

a) m = 2006, n = 2007, p = 2008

b) m + n + p = 2009

Bài 9: Tính giá trị của biểu thức M, với a = 119 và b = 0, biết:

M = b: (119 x a + 2005) + (119 : a – b x 2005)

Bài 10: Tính giá trị biểu thức:

Tính giá trị biểu thức lớp 5

Các bài tập về chuyên đề tính giá trị biểu thức khác:

  • Cách giải bài Toán tính nhanh giá trị của biểu thức
  • Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 5: Biểu thức và phép tính liên quan đến tính giá trị biểu thức

Bài tập Toán tính giá trị biểu thức thi học sinh giỏi lớp 5 là dạng Toán nâng cao trong chương trình phạm vi Toán nâng cao lớp 5 có các dạng bài tập và đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh lớp 4, lớp 5 củng cố kiến thức, mở rộng các dạng Toán từ cơ bản đến nâng cao. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các em học sinh ôn thi học sinh giỏi, ôn thi vào lớp 6 hiệu quả.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button