Đề thi

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 theo Thông tư 27 – Download.vn

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của Ma trận đề kiểm tra lớp 2 dành cho bạn.

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2022 – 2023 theo Thông tư 27 gồm môn Toán, Tiếng Việt cho cả 3 bộ sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 1 cho học sinh của mình.

Với ma trận đề thi học kì 1 lớp 2, thầy cô sẽ chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi chất lượng cuối học kì 1 năm 2022 – 2023 sắp tới đạt kết quả cao. Chi tiết mời thầy cô cùng tải miễn phí bài viết về tham khảo:

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 theo Thông tư 27

  • Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 theo Thông tư 27
  • Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27 (3 sách)
  • Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 theo Thông tư 27 (3 sách)

Ma trận đề kiểm tra kì I môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 2

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Tổng số câu1Số và phép tínhSố câu03020106Câu số1, 2, 34, 7102Hình học và đo lườngSố câu01020104Câu số56, 89Tổng số câu04040210

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra cuối năm học Toán 2

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Tổng số câu1Số và phép tínhSố câu03030107Câu số2Hình học và đo lườngSố câu010102Câu số3Một số yếu tố thống kê và xác suấtSố câu0101Câu sốTổng số câu04040210

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 2 sách Cánh diều

Năng lực, phẩm chấtSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3TổngTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLSố họcSố câu2133155Câu số1(1,2)51 (3, 4); 24, 6, 78Số điểm11240,535,5Đại lượngSố câu110Câu số3Số điểm0,50,50Yếu tố hình họcSố câu101Câu số9Số điểm101TổngSố câu21430266Số điểm112,5401,57,52,5

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 2 sách Chân trời sáng tạo

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Tổng 1Số và phép tínhSố câu03020106Câu số1, 2, 34, 910Số điểm321062Hình học và đo lườngSố câu01020104Câu số75, 68Số điểm12104TổngSố câu04040210

Số điểm

04

04

02

10

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Khối lớp: 2 Năm học: 2022-2023

Mạch KT – KN

Số câu, số điểm, thành tố năng lực

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

2

2

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

4

3

Số điểm

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

2

2

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

4

3

Xem thêm:: TOP 3 Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 năm 2022 – Download.vn

Câu số

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

7

4,5

8,9

6

1,4,5,6

7,8,9

Thành tố năng lực

– TDTH

– GQVĐ

– MHH

– TDTH

– GQVĐ

– GTTH

– TDTH

– GQVĐ

– TDTH

– GQVĐ

– GTTH

– TDTH

– GQVĐ

Đại lượng, đo đại lượng

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

Xem thêm:: TOP 3 Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 năm 2022 – Download.vn

Câu số

2,3

2,2

Thành tố năng lực

– TDTH

– GQVĐ

– MHH

Yếu tố hình học

Số câu

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Số điểm

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: TOP 3 Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 năm 2022 – Download.vn

Câu số

10

10

Thành tố năng lực

– TDTH

– GQVĐ

– GTTH

Tổng cộng

Số câu

3

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

2

2

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

6

4

Số điểm

3

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

2

2

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

6

4

Các thành tố năng lực được kí hiệu trong ma trận đề:

  • Năng lực tư duy và lập luận toán học: Kí hiệu là TDTH
  • Năng lực giải quyết vấn đề: Kí hiệu là GQVĐ
  • Năng lực giao tiếp toán học: Kí hiệu là GTTH
  • Mô hình hóa Toán học: MHH.

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 theo Thông tư 27

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 sách Cánh diều

MA TRẬN MÔN TIẾNG VIỆTNăm học 2022 – 2023

Bài kiểm tra đọc

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3TổngTNTLTNTLTNTL

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Kiến thức

Số câu

02

01

01

04

Xem thêm:: TOP 3 Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 năm 2022 – Download.vn

Câu số

6, 9

7

8

Số điểm

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

3

2

Đọc hiểu văn bản

Số câu

04

01

05

Xem thêm:: TOP 3 Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 năm 2022 – Download.vn

Câu số

1, 2, 3, 4

5

Số điểm

2

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

3

Tổng số câu

04

02

01

02

01

09

Tổng số điểm

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6,0

Bảng ma trận đề KTĐK cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2Năm học 2022 – 2023

Bài kiểm tra viết

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3TổngTNTLTNTLTNTL

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Bài viết 1

Số câu

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

1

Xem thêm:: TOP 3 Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 năm 2022 – Download.vn

Câu số

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Số điểm

4

4

2

Bài viết 2

Số câu

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

1

Xem thêm:: TOP 3 Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 năm 2022 – Download.vn

Câu số

2

Số điểm

6

6

Tổng số câu

1

1

Xem thêm:: Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 9 Học kì 2 có đáp án (4 đề)

2

Tổng số điểm

4

6

10

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 sách Chân trời sáng tạo

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

1

Đọc hiểu văn bản:

– Biết trả lời được một số câu hỏi trong nội dung bài đọc. Liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học.

– Hiểu nội dung bài đọc.

Số câu

03

01

0

04

Xem thêm:: TOP 3 Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 năm 2022 – Download.vn

Câu số

1, 2, 3

4

0

Số điểm

1.5đ

0.5đ

Xem thêm:: Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 9 Học kì 2 có đáp án (4 đề)

2

Kiến thức Tiếng Việt:

– Biết xác định mẫu câu và đặt câu hỏi kiểu câu Để làm gì?

– Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu chấm hỏi.

Số câu

0

01

01

02

Xem thêm:: TOP 3 Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 năm 2022 – Download.vn

Câu số

0

5

6

Số điểm

0.5đ

0.5đ

Tổng

Số câu

03

02

01

06

Số điểm

1.5đ

0.5đ

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Mạch KT – KN

Các thành tố năng lực

Yêu cầu cần đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc hiểu

Năng lực ngôn ngữ.

Năng lực giải quyết vấn đề.

Đọc thầm câu hỏi và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận về nội dung bài đọc.

Số câu

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: TOP 3 Đề thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 năm 2022 – Download.vn

Câu số

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

2

3

4

Số điểm

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Tổng

Số câu

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Xem thêm:: Đề cương Vật lý 9 học kì 2 năm 2021 – 2022 – Download.vn

1

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button