Đề thi

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2021 – 2022 Đề số 3

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của De thi toán lớp 3 học kì 2 năm 2021 dành cho bạn.

Video De thi toán lớp 3 học kì 2 năm 2021

Đề thi Toán lớp 3 học kì 2 năm học 2021 – 2022 Đề số 3 được biên soạn là đề Toán lớp 3 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 3 kì 2 có trong đề thi lớp 3. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 3 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2021 – 2022 Đề số 4

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số liền trước của số 58 921 là:

A. 58 919

B. 58 921

C. 58 922

D. 58 920

Câu 2 (0,5 điểm): Số “Ba mươi hai nghìn bốn trăm sáu mươi bảy” được viết là:

A. 32 467

B. 32 476

C. 32 746

D. 32 764

Câu 3 (0,5 điểm): Số lớn nhất trong các số 38 330, 38 948, 38 928, 38 003 là:

A. 38 003

B. 38 330

C. 38 928

D. 38 948

Câu 4 (0,5 điểm): Giá trị của biểu thức 1000 x 2 : 5 là:

Xem thêm:: Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa năm 2018

A. 1000

B. 2000

C. 500

D. 400

Câu 5 (0,5 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 3

A. 11 giờ 7 phút

B. 11 giờ 35 phút

C. 7 giờ 11 phút

D. 7 giờ 55 phút

Câu 6 (0,5 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 7 giờ 12 phút = … phút là:

A. 432

B. 429

C. 423

D. 409

Câu 7 (1 điểm): Diện tích hình vuông có chu vi bằng 16cm là:

A. 16cm2

B. 25cm2

C. 9cm2

D. 36cm2

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

Xem thêm:: Kỳ thi THPT quốc gia 2018: Đề thi và đáp án môn Ngữ văn – UEF

a) 22564 + 13746

b) 78954 – 8852

c) 9546 x 7

b) 10760 : 8

Câu 9 (2 điểm): Một hình chữ nhật có chiều dài 12m và chiều rộng 6m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Câu 10 (2 điểm): Một đội công nhân trong 5 ngày làm được 125 sản phẩm. Hỏi trong 8 ngày đội công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm (biết năng suất mỗi ngày đều như nhau)?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

A

D

D

B

A

A

II. Phần tự luận

Xem thêm:: 100+ câu bài tập nhận biết từ loại tiếng anh giúp bạn học nhanh

Câu 8:

a) 22564 + 13746 = 36310

b) 78954 – 8852 = 70102

c) 9546 x 7 = 66822

b) 10760 : 8 = 1345

Câu 9:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(12 + 6) x 2 = 36 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

12 x 6 = 72 (m2)

Đáp số: Chu vi: 36m

Diện tích: 72m2

Câu 10:

1 ngày đội công nhân làm được số sản phẩm là:

125 : 5 = 25 (sản phẩm)

Trong 8 ngày đội công nhân làm được số sản phẩm là:

25 x 8 = 200 (sản phẩm)

Đáp số: 200 sản phẩm.

Tham khảo thêm:

  • Bộ đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021
  • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 1
  • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 2
  • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 3
  • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 4
  • Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm học 2020 – 2021 Đề số 5

Ngoài Đề thi Toán lớp 3 kì 2 năm học 2021 – 2022 trên, các em học sinh lớp 3 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3 hay đề thi lớp 2 kì 3 của các môn Toán lớp 3 được GiaiToan biên soạn. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 3 hơn.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button