Đề thi

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm học 2021 – 2022

Đánh giá bài viết

Đề thi cuối kì 2 môn Toán các lớp Tiểu học bao gồm các đề thi môn Toán các lớp 1, 2, 3, 4, 5 và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập được xây dựng theo chương trình giảng dạy mới. Đây tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 2 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập học kì 2 đạt kết quả cao.

A. Đề thi học kì 2 Toán lớp 1

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án kèm theo được xây dựng bám sát theo chương trình Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, sách Chân trời sáng tạo và sách Cánh Diều giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1.

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức

Tham khảo đề thi tại đây: Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức Đề 1

Tham khảo đề thi tại đây:Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 KNTT Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức Đề 2

Tham khảo đề thi tại đây:Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 KNTT Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức Đề 3

Tham khảo đề thi tại đây:Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 KNTT Đề 3

Sách Cánh Diều

Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Cánh Diều

Tham khảo đề thi tại đây: Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Cánh Diều

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Cánh Diều Đề 1

Tham khảo đề thi tại đây:Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 Cánh Diều Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Cánh Diều Đề 2

Tham khảo đề thi tại đây:Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 Cánh Diều Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Cánh Diều Đề 3

Tham khảo đề thi tại đây:Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 Cánh Diều Đề 3

Sách Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Tham khảo đề thi tại đây: Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo Đề 1

Tham khảo đề thi tại đây:Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo Đề 2

Tham khảo đề thi tại đây:Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo Đề 3

Tham khảo đề thi tại đây:Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo Đề 3

B. Đề thi học kì 2 Toán lớp 2

Bộ đề thi Toán lớp 2 học kì 2 năm học 2021 – 2022 được xây dựng bám sát theo chương trình Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, sách Chân trời sáng tạo và sách Cánh Diều giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 2 kì 2 có trong đề thi lớp 2.

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức

Tham khảo đề thi tại đây: Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức

Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức Đề 1

Tham khảo đề thi tại đây:Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 KNTT Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức Đề 2

Tham khảo đề thi tại đây:Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 KNTT Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức Đề 3

Tham khảo đề thi tại đây:Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 KNTT Đề 3

Sách Cánh Diều

Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Tham khảo đề thi tại đây: Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 2 sách Cánh Diều

Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 sách Cánh Diều Đề 1

Tham khảo đề thi tại đây: Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 Cánh Diều Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 sách Cánh Diều Đề 2

Tham khảo đề thi tại đây: Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 Cánh Diều Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 sách Cánh Diều Đề 3

Tham khảo đề thi tại đây: Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 Cánh Diều Đề 3

Sách Chân trời sáng tạo

Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo

Tham khảo đề thi tại đây: Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo Đề 1

Tham khảo đề thi tại đây: Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo Đề 2

Tham khảo đề thi tại đây: Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo Đề 3

Tham khảo đề thi tại đây: Đề thi học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo Đề 3

C. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3

Bộ đề thi Toán lớp 3 học kì 2 năm học 2021 – 2022 gồm 5 đề thi học kì 2 lớp 3 do đội ngũ giáo viên của GiaiToan.com biên soạn là đề thi học ki 2 Toán lớp 3 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập, tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán và củng cố các dạng bài tập toán lớp 3 kì 2 có trongđề thi lớp .

Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022

Tham khảo: Bộ đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề số 1

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề số 2

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề số 3

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề 3

Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề số 4

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề 4

Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề số 5

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề 5

D. Đề thi học kì 2 Toán lớp 4

Bộ đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2021 – 2022 gồm 5 đề thi học kì 2 lớp 4 do đội ngũ giáo viên của GiaiToan.com biên soạn là đề thi học ki 2 Toán lớp 4 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập, tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán và củng cố các dạng bài tập toán lớp4 kì 2 có trongđề thi lớp .

Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

Tham khảo: Bộ đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề số 1

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề số 2

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề số 3

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 3

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề số 4

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 4

Đề thi học kì 2 Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề số 5

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 5

E. Đề thi học kì 2 Toán lớp 5

Bộ đề thi Toán lớp 5 học kì 2 năm học 2021 – 2022 gồm 5 đề thi học kì 2 lớp 5 do đội ngũ giáo viên của GiaiToan.com biên soạn là đề thi học ki 2 Toán lớp 5 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập, tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán và củng cố các dạng bài tập toán lớp 5 kì 2 có trongđề thi lớp .

Bộ đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2021 – 2022

Tham khảo: Bộ đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2021 – 2022 Đề số 1

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 – 2022 Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2021 – 2022 Đề số 2

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 – 2022 Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2021 – 2022 Đề số 3

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 – 2022 Đề 3

Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2021 – 2022 Đề số 4

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 – 2022 Đề 4

Đề thi học kì 2 Toán lớp 5 năm học 2021 – 2022 Đề số 5

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 năm học 2021 – 2022 Đề 5

Ngoài Đề thi môn Toán học kì 2 các lớp Tiểu học mời các em học sinh tham khảo thêm nhiều tài liệu và đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó tại GiaiToan.com dành cho các bạn học Toán được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button