Đề thi

Đề thi tốt nghiệp THPTQG môn Lịch sử mã đề 313 năm 2021 – Lib24

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đề thi sử thpt quốc gia 2021 mã 313 dành cho bạn.

Video đề thi sử thpt quốc gia 2021 mã 313

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: LỊCH SỬ

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi

313

Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………

Số báo danh: ………………………..

Câu 1: Trong giai đoạn 1969-1973, Mĩ có hành động nào sau đây ở Việt Nam?

A. Lôi kéo tất cả các nước châu Phi tham chiến. B. Rút dần lực lượng quân Mĩ khỏi miền Nam.

C. Vận động các nước Đông Âu tham chiến. D. Lôi kéo tất cả các nước châu Á tham chiến.

Câu 2: Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Xây dựng Quỹ độc lập. B. Bầu Quốc hội khóa I.

C. Xây dựng Hội Liên Việt. D. Bảo vệ biên giới phía Bắc.

Câu 3: Trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia có chính sách ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới là

A. Anh. B. Liên Xô. C. Brunây. D. Mĩ.

Câu 4: Theo quyết định của Hội nghị lanta (tháng 2-1945), quân đội Liên Xô chiếm đóng khu vực nào sau đây?

A. Đông Âu. B. Tây Đức. C. Tây Âu. D. Tây Béclin.

Câu 5: Trong những năm 1945-1973, quốc gia nào sau đây triển khai chiến lược toàn cầu với một trong những mục tiêu là ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội?

A. Mĩ. B. Italia. C. Nhật Bản. D. Đức.

Câu 6: Trong chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam, Mĩ đã

A. đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.

B. thực hiện kế hoạch quân sự Rơve.

C. tăng cường viện trợ cho chính quyền Sài Gòn.

D. thực hiện kế hoạch quân sự Bôlae.

Câu 7: Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã

A. đấu tranh đòi các quyền tự do. B. phát triển dân quân du kích.

C. xây dựng bộ đội địa phương. D. thành lập bộ đội chủ lực.

Câu 8: Một trong những sự kiện diễn ra ở khu vực Đông Nam Á năm 1945 là

A. Liên minh châu Âu (EU) được thành lập.

B. Cộng đồng châu Âu (EC) ra đời.

C. Lào tuyên bố độc lập.

D. Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) ra đời.

Câu 9: Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập trong nửa sau thế kỉ XX là

A. Đại hội dân tộc Phi (ANC).

B. Cộng đồng than – thép châu Âu.

C. Ngân hàng Thế giới (WB).

D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Câu 10: Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (tháng 7-1973) để ra chủ trương nào sau đây?

A. Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế bao cấp.

Xem thêm:: TOP 28 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 (Sách mới)

B. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

C. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

D. Xóa bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung.

Câu 11: Nội dung nào sau đây là nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 của thế kỉ XX?

A. Mĩ thiết lập trật tự đơn cực. B. Trật tự hại cực Ianta sụp đổ.

C. Trật tự đa cực được thiết lập. D. Những đòi hỏi của sản xuất.

Câu 12: Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam bùng nổ sau khi

A. Việt Nam Quốc dân đảng hoàn toàn tan rã.

B. khởi nghĩa Yên Bái hoàn toàn thất bại.

C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập.

D. phái chủ chiến phản công quân Pháp tại Huế thất bại.

Câu 13: Về chính trị, trong những năm 1951-1953, ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây?

A. Quân giải phóng miền Nam ra đời.

B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

C. Chiến dịch giải phóng Huế – Đà Nẵng.

D. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 14: Nội dung nào sau đây thuộc lĩnh vực giáo dục trong cuộc vận động Duy tân ở Việt Nam do Phan Châu Trinh khởi xướng đầu thế kỉ XX?

A. Phổ cập giáo dục trung học. B. Mở rộng diện tích trồng lúa.

C. Mở trường học theo lối mới. D. Tiến hành khai thác mỏ than.

Câu 15: Một trong những biểu hiện của tình hình Việt Nam giai đoạn 1954-1960 là

A. miền Nam được hoàn toàn giải phóng. B. cả nước độc lập, thống nhất.

C. miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. D. cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Câu 16: Một trong những biện pháp về giáo dục nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945-1946 là

A. thành lập Nha Bình dân học vụ. B. đẩy mạnh hội nhập kinh tế khu vực.

C. mở rộng các hoạt động kinh tế đối ngoại. D. cải cách và mở cửa nền kinh tế.

Câu 7: Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp

A. chỉ phát triển công nghiệp hóa chất. B. tập trung vào công nghiệp luyện kim.

C. coi trọng việc khai thác than. D. chi phát triển công nghiệp cơ khí.

Câu 18: Ở Đông Dương, thực dân Pháp đề ra kế hoạch quân sự Nava (1953) trong bối cảnh nào sau đây?

A. Quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.

B. Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dương.

C. Quân Trung Hoa Dân quốc tiến vào Việt Nam.

D. Vùng chiếm đóng của Pháp bị thu hẹp.

Câu 19: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là

A. Trung Quốc. B. Nhật Bản. C. Ấn Độ. D. Ai Cập.

Câu 20: Một trong những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) là

A phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc.

B. phát động tiến công và nổi dậy.

C. mở nhiều lớp huấn luyện cán bộ.

D. xây dựng căn cứ địa ở Cao Bằng.

Câu 21: Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. B. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

C. Hệ thống Vécxai-Oasinhtơn được thiết lập. D. Mĩ thực hiện Kế hoạch Mácsan.

Câu 22: Lực lượng vũ trang được xây dựng ở Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945 là

Xem thêm:: Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 10 học kì 2 có đáp án – Hoatieu.vn

A Trung đội Cứu quốc quân I. B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

C. Việt Nam Quang phục hội. D. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Câu 23: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam?

A. Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava của thực dân Pháp.

B. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương.

C. Hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào”.

D. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.

Câu 24: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?.

A. Tận dụng được nguyên liệu từ các thuộc địa.

B. Không bị Chiến tranh thế giới thứ hai tàn phá.

C. Tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.

D. Chi phí ngân sách cho quốc phòng thấp.

Câu 25: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930? A. Liên hợp quốc được thành lập. B. Quốc tế Cộng sản được thành lập.

C. Hiệp ước an ninh Mĩ – Nhật được kí kết. D. Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện.

Câu 26: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố dẫn đến thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Quần chúng nhân dân tham gia đông đảo.

B. Nhận được viện trợ của tất cả các nước châu Âu.

C. Nhận được viện trợ của các nước Đông Dương.

D. Có sự viện trợ của tất cả các nước Mĩ Latinh.

Câu 27: Trong thời kì 1919-1930, kinh tế Việt Nam

A. phát triển cân đối giữa các vùng, miền. B. có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới.

C. phát triển vượt trội so với kinh tế Pháp. D. phổ biến trong tình trạng nghèo nàn.

Câu 28: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

A. Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn.

B. Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do.

C. Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.

D. Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn.

Câu 29: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945?

A. Liên Xô phỏng thành công vệ tinh nhân tạo. B. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

C. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. D. Nước Cộng hòa Ấn Độ được thành lập.

Câu 30: Thắng lợi của phong trào Đồng khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã

A. buộc Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài ở Đông Dương.

B. làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

C. làm thất bại cuộc tiến công của quân Pháp lên Việt Bắc.

D. đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi hoàn toàn.

Câu 31: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương?

A. Xóa bỏ phương thức sản xuất cũ để xác lập quan hệ sản xuất mới.

B. Hạn chế tối đa các nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân Pháp.

C. Không đầu tư vốn vào các ngành kinh tế có tính chất hiện đại.

D. Không du nhập hoàn chỉnh phương thức sản xuất mới vào thuộc địa.

Câu 32: Tính chất dân chủ của các xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) biểu hiện qua một trong những hoạt động nào sau đây?

A. Thực hiện chính sách bảo đảm quyền lợi về kinh tế cho nhân dân.

B. Xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.

Xem thêm:: Đề thi IELTS mới nhất 2022 được cập nhật liên tục – Anh ngữ Etest

C. Xóa bỏ các giai cấp bóc lột, đưa công nông lên nắm chính quyền.

D. Thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân, do nhân dân bầu ra.

Câu 33: Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) và cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939-1945) ở Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

A. Từ khởi nghĩa từng phần phát triển lên chiến tranh cách mạng.

B. Có sự kết hợp hai địa bàn chiến lược nông thôn và thành thị.

C. Là các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

D. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tiền tuyến.

Câu 34: Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy

A. mặt trận là một khối đoàn kết không có mâu thuẫn và đấu tranh nội bộ.

B. các lực lượng tập hợp trong mặt trận vừa thống nhất vừa có mâu thuẫn.

C. mặt trận được xây dựng thành công là nhờ xóa bỏ các mâu thuẫn giai cấp.

D. các thành viên tự nguyện tham gia mặt trận, do nhà nước trực tiếp quản lí.

Câu 35: Nhận xét nào sau đây là đúng về bản Hiệp định Sơ bộ Việt – Pháp (ngày 6-3-1946)?

A. Công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có quyền dân tộc tự quyết.

B. Biến một hiệp ước hai bên thành thỏa thuận ba bên có lợi cho cách mạng.

C. Là sách lược của Việt Nam để tiếp tục kéo dài thời gian hòa hoãn với Pháp.

D. Chuyển Pháp từ vị trí đối tác trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam.

Câu 36: Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là phong trào cách mạng vì một trong những lí do nào sau đây?

A. Trực tiếp ngăn chặn quân phiệt Nhật Bản tiến vào Đông Dương.

B. Có sự kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

C. Thực hiện mục tiêu trước mắt để hướng tới mục tiêu chiến lược.

D. Bước đầu thành lập được các hội Cứu quốc ở một số địa phương.

Câu 37: Nội dung nào sau đây là một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Xây dựng lí luận giải phóng dân tộc từ lí luận đấu tranh giai cấp.

B. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ngay khi thành lập Đảng.

C. Xây dựng lí luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp.

D. Tập hợp quần chúng thành lập mặt trận chung toàn Đông Dương.

Câu 38: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9-1945 đến cuối tháng 12-1946, nước Việt Nam Dân chủ

Cộng hòa gặp trở ngại nào sau đây?

A. Chỉ có một số nước Đồng minh công khai ủng hộ Việt Nam độc lập.

B. Mĩ biến Việt Nam thành tâm điểm của cục diện hai cực, hai phe.

C. Việt Nam nằm trong khu vực ảnh hưởng của các nước phương Tây.

D. Mĩ viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương.

Câu 39: Trong phong trào dân tộc những năm 20 của thế kỉ XX, lực lượng tiểu tư sản trí thức Việt Nam có vai trò nào sau đây?

A. Là lực lượng nòng cốt của các tổ chức yêu nước, cách mạng.

B. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang để khôi phục nền cộng hòa.

C. Vận động quần chúng tham gia mặt trận dân tộc dân chủ.

D. Châm ngòi cho cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ.

Câu 40: Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

A. Giải quyết nhiệm vụ dân chủ trước khi thực hiện nhiệm vụ dân tộc.

B. Sử dụng bạo lực cách mạng để giành và giữ vững chính quyền.

C. Chỉ phát lệnh tổng khởi nghĩa khi có sự giúp đỡ từ bên ngoài.

D. Không giải quyết quyền lợi giai cấp để tập trung vào vấn đề dân tộc.

– HẾT –

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button