Đề thi

Đáp án Đề minh họa 2022 – Đầy đủ các môn – Download.vn

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đề thi minh họa 2021 của bộ giáo dục dành cho bạn.

Bộ đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2022 có đáp án kèm theo, với đầy đủ các môn Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD. Qua đó, giúp các em học sinh định hướng ôn tập, củng cố kiến thức để chuẩn bị hành trang bước vào kì thi THPT Quốc gia 2022.

Đề thi minh họa 2022 được xây dựng theo các mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Kỳ thi THPT Quốc gia 2022, các thí sinh dự thi sẽ phải làm các bài: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm 3 môn: Vật Lý, Hóa học, Sinh học. Còn bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm 3 môn: Lịch Sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để ôn thi hiệu quả:

Gợi ý đáp án đề minh họa THPT năm 2022

Đáp án đề minh họa 2022 môn Ngữ văn

I. Đọc hiểu

Câu 1. Thể thơ tự do

Câu 2. Sông Hồng đã để lại “bãi mới của sông xanh ngát”, “đất đai lấn dần ra biển”, “tâm hồn đằm thắm phù sa”, “dâng yêu thương đỏ rực đôi bờ” trước khi về với biển.

Câu 3.

– Sông Hồng trở thành hình tượng đẹp đẽ trong văn học, tưới mát tâm hồn con người: “một con sông rì rầm sóng vỗ/trong muôn vàn trang thơ”.

– Sông Hồng góp phần giúp con người duy trì và phát triển sự sống: “làm nên xóm thôn, hoa trái, những ngôi nhà”.

– Sông Hồng trở thành hình ảnh đẹp nuôi dưỡng tâm hồn con người, tạo nên văn hóa đặc trưng của con người Việt: “tạo sắc áo, màu cây, và tiếng Việt”.

=> Sông Hồng có vai trò quan trọng trong đời sống vật chất và tinh thần của con người Việt Nam.

Câu 4.

– Tả thực: Sông Hồng có màu đỏ của phù sa màu mỡ.

– Biểu tượng: Sông Hồng là máu, là nỗi khổ niềm vui bất tận của con người.

=> Trong quá khứ, sông Hồng đã chứng kiến lịch sử chống giặc ngoại xâm vẻ vang của dân tộc, nhưng cũng chứng kiến cả sự hy sinh cao cả của ông cha. Sông Hồng giống như một chứng nhân lịch sử của dân tộc Việt Nam.

II. Làm văn

Câu 1.

a. Giải thích

– Văn hóa là tất cả những yếu tố vật chất tinh thần đặc trưng cho một cộng đồng xã hội, được cộng đồng đó chấp nhận, sử dụng và gìn giữ nó theo thời gian.

– Giữ gìn văn hóa là giữ gìn những giá trị tinh thần tốt đẹp đã được hình thành và lưu truyền từ xa xưa đến ngày nay.

b. Bàn luận vấn đề

– Nếu chúng ta biết giữ gìn văn hóa:

 • Tâm hồn mỗi người sẽ trở nên giàu có, hướng thiện, vốn sống được tăng lên, hiểu rõ hơn về nguồn cội, quê hương và những tri thức mới lạ trên thế giới.
 • Một xã hội giữ gìn được văn hóa sẽ là một xã hội văn minh.

– Nếu chúng ta không biết giữ gìn văn hóa:

 • Tâm hồn mỗi người sẽ trở nên khô khan, vốn kiến thức về cuộc sống sẽ bị hạn hẹp, dẫn tới những nhận thức lệch lạc, không đúng đắn.
 • Một xã hội không giữ gìn được văn hóa, không giữ gìn được những điều tốt đẹp cha ông để lại sẽ là một xã hội trống rỗng, không thể phát triển lâu bền nếu quên mất đi nguồn cội tốt đẹp của mình.

– Làm thế nào để giữ gìn văn hóa dân tộc?

 • Ý thức của mỗi cá nhân.
 • Sự vào cuộc của chính quyền từ trung ương đến địa phương.

– Liên hệ bản thân: Ý thức trách nhiệm giữ gìn văn hóa dân tộc.

Câu 2.

a. Mở bài:

 • Giới thiệu nhà văn Kim Lân, truyện ngắn Vợ nhặt
 • Dẫn dắt, giới thiệu về diễn biến nhân vật bà cụ Tứ.

b. Thân bài

 • Bà ngạc nhiên trước sự đon đả của đứa con trai ngờ nghệch, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người đàn bà lạ.
 • Bà hiểu ra “biết bao nhiêu cơ sự”, “mắt bà nhòa đi”: thương cho con trai phải lấy vợ nhặt, mà trong cảnh đói khát mới lấy được vợ, thương cho người đàn bà khốn khổ cùng đường mới phải lấy con trai bà.
 • Bà cũng thấy hờn tủi cho chính mình, có lỗi với con trai bởi không thể lo được chuyện dựng vợ gả chồng cho con chu đáo.
 • Bà cảm thương cho người đàn bà khốn khổ cùng đường mới phải lấy con trai bà, thương cho cả sự ngờ nghệch của đứa con trai: “Người ta có gặp bước khó khăn, đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình. Mà con mình mới có vợ được …
 • Bà mừng vì con trai đã yên bề gia thất: “các con đã phải duyên … u cũng mừng lòng”, “cái mặt bủng beo u ám của bà rạng rỡ hẳn lên” chấp nhận đứa con dâu vừa được nhặt về.
 • Cách đối xử với con dâu: “Con ngồi đây … đỡ mỏi chân”, nói về tương lai với niềm lạc quan, bảo ban các con làm ăn…, động viên các con: “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời…”.

=> Bà cụ Tứ là người mẹ hiền từ, chất phác, nhân hậu. Bà là nhân vật tiêu biểu cho những phẩm chất tốt đẹp của người mẹ nghèo Việt Nam.

– Tư tưởng nhân đạo của nhà văn Kim Lân:

 • Tạo niềm tin cho nhân vật trong cảnh khốn cùng, mặt khác nhắc lại hiện thực như để nhắc nhớ người trong cuộc phải cố gắng vươn lên.Ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa: giàu đức hi sinh, lòng thương người. Tố cáo tội ác của bọn thực dân, phát xít đã gây ra cho mảnh đất, con người Việt Nam.Thể hiện niềm cảm thương sâu sắc trước những đau đớn, mất mát mà người nông dân nghèo phải đối mặt.Ca ngợi sức sống mãnh liệt, khao khát được yêu thương, được sống hạnh phúc với gia đình nhỏ và niềm tin tưởng vào một tương lai tươi sáng đang chờ đợi họ mặc cho cái chết đang đeo đuổi và có thể đến với họ bất cứ lúc nào.

c. Kết bài

Khẳng định lại giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích.

Đáp án đề minh họa 2022 môn GDCD

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án81B91B101A111A82A92C102C112A83A93C103D113C84C94D104A114C85D95B105A115C86C96A106C116C87A97D107A117A88B98A108D118C89B99B109B119A90A100C110C120B

Đáp án đề minh họa 2022 môn Toán

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án1B11C21D31A41B2A12B22A32A42B3C13C23D33B43C4D14C24B34B44A5C15A25A35A45D6C16A26A36D46D7A17C27A37B47A8C18C28B38D48D9C19C29B39D49D10B20A30A40B50D

Đáp án đề minh họa 2022 môn Lịch sử

CâuĐáp ánCâuĐáp án1C21B2C22D3A23C4D24D5B25D6B26A7D27B8C28B9A29C10D30C11B31D12A32B13A33C14A34C15B35C16B36D17B37C18A38A19A39A20D40C

Đáp án đề minh họa 2022 môn Địa

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án41D51D61A71D42D52D62C72A43B53A63B73A44A54B64D74C45D55D65A75C46B56C66D76C47C57A67B77C48A58C68B78C49D59B69B79C50B60B70C80C

Đáp án đề minh họa 2022 môn Sinh học

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án81C91A101C111A82D92B102D112D83D93B103B113A84D94B104D114B85B95D105A115B86C96B106B116A87D97D107A117B88C98D108A118A89C99A109A119C90D100D110C120A

Đáp án đề minh họa 2022 môn Hóa học

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án1A11D21D31D2B12D22D32B3B13D23B334B14C24B34C5C15B25A35C6A16A26B36D7C17C27C37B8A18C28D38C9C19C2939C10A20A30D40B

Đáp án đề minh họa 2022 môn Vật lí

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án1D11D21B31C2B12C22A32A3A13B23C33B4D14A24D34C5C15B25C35A6B16D26C36A7C17C27B37B8D18D28B38A9D19C29C39A10D20D30C40B

Đáp án đề thi minh họa 2022 môn Tiếng Anh

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án1B11A21B31D41A2D12C22A32D42A3D13B23C33D43B4B14B24A34D44A5D15C25B35C45A6C16B26A36B46C7A17D27D37B47C8D18B28A38C48B9A19A29C39D49A10C20B30A40D50B

Đáp án đề thi minh họa 2022 môn Tiếng Hàn

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án1A11B21D31C41C2C12A22A32B42C3B13A23A33D43A4A14A24B34C44C5B15C25A35B45B6C16B26D36A46A7B17A27C37D47D8C18C28D38B48D9C19D29D39D49D10B20D30B40C50D

Đề minh họa 2022 của Bộ giáo dục

Đề minh họa 2022 Bộ giáo dục môn Lịch sử

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022BÀI THI: KHOA HỌC XÃ HỘIMôn thi thành phần: LỊCH SỬThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. Sau khi Liên Xô tan rã (1991), quốc gia nào sau đây được kế thừa địa vị pháp lí của Liên Xô tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?

A. Hunggari.

B. Anbani.

C. Liên bang Nga.

D. Rumani.

Câu 2. Trong giai đoạn 1939-1945, tổ chức nào sau đây được thành lập ở Việt Nam?

A. An Nam Cộng sản đảng.

B. Đông Dương Cộng sàn liên đoàn.

Xem thêm:: Tiếng Việt Thực Hành (30 Bài Trong Loạt Bài Tiếng Việt Online)

C. Việt Nam Giải phóng quân.

D. Đông Dương Cộng sản đảng.

Câu 3. Năm 1975, quân dân Việt Nam giành được thắng lợi quân sự nào sau đây?

A. Chiến dịch Huế-Đà Nã̃ng.

B. Chiến dịch Việt Bắc.

C. Trận Đông Khê.

D. Trận Điện Biên Phủ trên không.

Câu 4. Một trong những mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) là

A. buộc Mĩ rút khỏi miền Nam Việt Nam.

B. làm thất bại thủ đoạn lập ấp chiến lược của Mĩ.

C. buộc Mĩngừng chiến tranh phá hoại miền Bắc.

D. tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào.

Câu 5. Trong giai đoạn 1973-1991, các nước Tây Âu có hoạt động đối ngoại nào sau đây?

A. Viện trợ cho tất cả các nước châu Phi.

B. Tham gia Định ước Henxinki.

C. Viện trợ cho tất cả các nước MĩLatinh.

D. Liên minh chặt chẽ với Liên Xô.

Câu 6. Một trong những biện pháp về tài chính nhằm xây dựng chế độ mới ở Việt Nam những năm 1945-1946 là

A. thành lập Nha Bình dân học vụ.

B. quyết định cho lưu hành tiền Việt Nam.

C. phổ cập giáo dục tiểu học.

D. mở nhiều ló́p học xóa nạn mù chữ.

Câu 7. Một trong những nội dung của Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2-1951) là

A. đề ra đường lối đổi mới đất nước.

B. quyết định khởi nghĩa vũ trang toàn quốc.

C. đề ra đường lối hiện đại hóa đất nước.

D. thông qua Báo cáo chính trị.

Câu 8. Trong nửa sau những năm 40 của thế kỉ , quốc gia nào sau đây nắm dự trữ vàng của thế giới?

A. Đức.

B. Nhật Bản.

C. Mĩ.

D. Italia.

Câu 9. Sư kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

A. Liên bạng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập.

B. Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

C. Các thế lực phát xít lên cầm quyền ở một số nước châu Âu.

D. Liên Xô và Mĩ thỏa thuận về việc thủ tiêu các tên lửa tầm trung ở châu Âu.

Câu 10. Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ là

A. Bình Giã.

B. Tuyên Quang.

C. Cao Bằng.

D. Thất Khê.

Câu 11. Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh bùng nổ phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam?

Xem thêm:: Bài tập chuyên đề Rút gọn có đáp án – Toán lớp 9 – Toancap2.net

A. Giai cấp công nhân tiến hành nhiều cuộc bãi công, biểu tình.

B. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ̉ chiến tại Huế thất bại.

C. Tiểu tư sản tổ chức các cuộc đấu tranh đòi quyền tự do, dân chủ.

D. Giai cấp tư sản tăng cường đấu tranh chống độc quyền.

Câu 12. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia ở khu vực Mĩ Latinh có phong trào đấu tranh chống chế độ độ̣c tài là

A. Côlômbia.

B. Thái Lan.

C. Philíppin.

D. Xingapo.

Câu 13. Ở miền Nam Việt Nam, phong trào Đồng khởi (1959-1960) bùng nổ trong bối cảnh nào sau đây?

A. Cách mạng gặp muôn vàn khó khăn.

B. Hiệ̣ định Pari về Việt Nam được kí kết.

C. Quân Anh đang tiến vào Đông Dương.

D. Quân Nhật đang tiến vào Đông Dương.

Câu 14. Năm 1929, Việt Nam Quốc dân đảng có hoạt động nào sau đây?

A. Tồ chức ám sát Badanh ở Hà Nội.

B. Xuất bản báo Người nhà quê.

C. Đòi trả tự do cho Phan Bội Châu.

D. Xuất bản báo An Nam trè.

Câu 15. Về kịnh tế, các xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) đã thực hiện chính sách nào sau đây?

A. Xóa bỏ tệ nạn xã hội như mê tín, dị đoan.

B. Chia ruộng đất công cho dân cày nghèo.

C. Thành lập các đội tự vệ đỏ.

D. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ.

Câu 16. Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp tập trung đầu tư vào lĩnh vực nào sau đây?

A. Khoa học máy tính.

B. Khai thác mỏ than.

C. Điện hạt nhân.

D. Công nghệ điện tử.

Câu 17. Trong giai đoạn 1965-1968, Mĩ có hành động nào sau đây ở miền Nam Việt Nam?

A. Mở cuộc tiến công lên Việt Bắc.

B. Mở các cuộc hành quân tìm diệt.

C. Đề ra kế hoạch quân sự Nava.

D. Đề ra kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi.

Câu 18. Quốc gia nào sau đây là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

A. Mianma.

B. Mĩ.

C. Anh.

D. Pháp.

Câu 19. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Mĩ chiếm đóng khu vực nào sau đây?

A. Tây Béclin.

B. Đông Đức.

Xem thêm:: Bộ đề kiểm tra 1 tiết HKI môn tiếng Anh lớp 9 lần 2 – Download.vn

C. Đông Phi.

D. Đông Âu.

Câu 20. Trong khoảng thời gian những năm 1975-1979, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Đánh đổ đế quốc và phong kiến.

B. Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế.

C. Đấu tranh giải phóng dân tộc.

D. Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

Câu 21. Năm 1904, Phan Bội Châu thành lập tổ chức nào sau đây?

A. Đảng Lập hiến.

B. Hội Duy tân.

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. Tần Việt Cách mạng đảng.

Câu 22. Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa (diễn ra từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX) là sự ra đời của

A. Tổ chức Hiệp ước Vácsava.

B. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

C. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).

D. các tổ chức liên kết thương mại quốc tế.

Câu 23. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng mục tiêu của quân dân Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu-đông năm 1950 ?

A. Mở rộng và củng cố căn cứ địa cách mạng Việt Bắc.

B. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực quân Pháp.

C. Làm phá sản chiến lược Chiến tranh cục bộ của Mĩ.

D. Tạo đà thúc đầy cuộc kháng chiến chống Pháp tiến lên.

Câu 24. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á và châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã

A. trực tiếp làm xuất hiện xu thế toàn cầu hóa.

B. góp phần làm sụp đổ trật tự thế giới đơn cực.

C. dẫn đến sự bùng nồ cuộc cách mạng kĩ thuật.

D. góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới.

Câu 25. Trong cuộc chiến đấu chống chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965), quân dân miền Nam Việt Nam đã

A. làm thất bại kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của thực dân Pháp.

B. hoàn thành nhiệm vụ “đánh cho Mĩ cút, đánh cho ngụy nhào”.

C. buộc thực dân Pháp kí Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương.

D. đánh thắng chiến thuật trực thăng vận của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

Câu 26. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929), xã hội Việt Nam có chuyển biến nào sau đây?

A. Giai cấp công nhân phát triển mạnh.

B. Nền kinh tế phát triển cân đối.

C. Giai cấp nông dân hình thành.

D. Giai cấp địa chủ xuất hiện.

Câu 27. Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1939-1945?

A. Nước Cộng hòa Cuba được thành lập.

B. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.

C. Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập.

D. Mĩ thực hiện Kế hoạch Mácsan ở Tây Âu.

………

Đề minh họa 2022 Bộ giáo dục môn Địa lý

Đề minh họa 2022 Bộ giáo dục môn GDCD

Đề minh họa 2022 Bộ giáo dục môn Vật lý

Đề minh họa 2022 Bộ giáo dục môn Ngữ văn

Đề minh họa 2022 Bộ giáo dục môn Sinh học

Đề minh họa 2022 Bộ giáo dục môn Toán

Đề minh họa 2022 Bộ giáo dục môn Hóa học

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh 2022

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Tiếng Hàn 2022

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Tiếng Trung 2022

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Tiếng Pháp 2022

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Tiếng Nhật 2022

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Tiếng Đức 2022

Đề minh họa tốt nghiệp THPT môn Tiếng Nga 2022

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button