Đề thi

Tải Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 có bảng ma trận … – 123doc

Đánh giá bài viết

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>

<b>Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1</b>

<b>MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA </b><b>Môn: Tiếng Việt</b>

<b>CHỦ ĐỀ</b>

<b>Số câu</b><b>và số</b><b>điểm</b>

<b>Mức 1 </b> <b>Mức 2 </b> <b>Mức 3 </b> <b>Mức 4 </b>

Tổng

</div><span class=’text_page_counter’>(2)</span><div class=’page_container’ data-page=2>

<b>1. Đọc hiểu</b><b>văn bản</b>

Số câu 2 2 1 5

Số điểm 1 1 1 3

<b>2. Kiến thức</b><b>tiếng việt</b>

Số câu 1 2 1 3

Số điểm 1,5 1,5 1 3

<b>3. Tổng</b>

Số câu 3 4 2 9

Số điểm

1,5 2 2 6

<b>KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II</b><b>LỚP 1 – NĂM HỌC: …</b>

Mơn: Tiếng Việt

Thời gian: 40 phút

Điểm Lời phê của cô giáo

<b>A / KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm) </b><b>I/ ĐỌC THÀNH TIẾNG (7điểm)</b>

<b> Chú gà trống ưa dậy sớm</b><b> Càng về sáng, tiết trời càng lạnh giá. </b>

</div><span class=’text_page_counter’>(3)</span><div class=’page_container’ data-page=3>

Thế nhưng, mới sớm tinh mơ, chú gà trống đã chạy tót ra giữa sân. Chú vươn mình, dang đơi cánh to, khỏe như hai chiếc quạt,

vỗ cánh phành phạch, rồi gáy vang: ‘’Ò … ó … o … o …’’

<b> Theo sách Tiếng Việt lớp 2 cũ</b>

<b>TRẢ LỜI CÂU HỎI: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:</b><b>Câu 1: Bác mèo mướp nằm ngủ ở đâu? (-0,5 điểm)</b>

A. Bên đống tro ấm B. Trong bếp C. Trong sân D. Ngoài vườn

<b>Câu 2: Mới sớm tinh mơ, con gì đã chạy tót ra giữa sân? (0,5 điểm)</b>

A. Mèo mướp B. Chú gà trống C. Chị gà mái D. Chó xù

<b>Câu3: Chú gà trống chạy tót ra giữa sân để làm gì? (0,5 điểm)</b>

A. Tắm nắng B. Nhảy múa C. Tìm thức ăn D. Gáy vang: Ị…ó…o… o…!

<b>Câu 4: Ý nào diễn tả đôi mắt của bác mèo mướp (0,5 điểm)</b>A. Tròn xoe như hai viên bi B. Lim dim đôi mắtC. Đôi mắt sáng long lanh D. Đôi mắt sáng rực lên

</div><span class=’text_page_counter’>(4)</span><div class=’page_container’ data-page=4>

<b>II. Kiểm tra Nghe – Nói (1 điểm) Giáo viên: Hỏi 1 trong 2 câu sau:</b>1. Em đã bao giờ nhìn thấy con mèo chưa?

2. Hãy kể tên những loại mèo mà em biết?

<b> B. KIỂM TRA VIẾT</b>

<b> I. Viết chính tả (7 điểm)</b>

<b> Hoa mai vàng</b>

Nhà bác khải thật lắm hoa, có vài trăm thứ,rải rác khắp cả khu đất. Các cánh hoa dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình đủ dạng.

</div><span class=’text_page_counter’>(5)</span><div class=’page_container’ data-page=5></div><span class=’text_page_counter’>(6)</span><div class=’page_container’ data-page=6>

<b>Câu 1: Điền vào chỗ trống: (0,5 điểm)</b>

<b>a) Điền g hay gh: . . . à gô . . .ế gỗ</b><b>b) Điền s hay x: hoa . . .en quả … oài </b><b>Câu 2: Nối theo mẫu : (1 điểm).</b>

<b>Câu 3: Điền oang hay oăng: (0,5 điểm). vết dầu l………….</b><b>Câu 4: Hãy kể tên các bộ phận của con gà trống? (1 điểm)</b>

Rửa tay sạch

học môn Tiếng Việt.

Bé rất thích

bán hoa.

Mẹ đi chợ

chưa chín.

</div><span class=’text_page_counter’>(7)</span><div class=’page_container’ data-page=7></div><!-links->

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button