Đề thi

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 1) – VietJack.com

Đánh giá bài viết

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Học sinh đọc kĩ đề bài và khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.

Câu 1 Truyện nào sau đây không là truyền thuyết?

A. Thánh Gióng B. Sơn Tinh, Thủy Tinh

C. Em bé thông minh D. Bánh chưng, bánh giày.

Câu 2 Truyền thuyết “Thánh Gióng” phản ánh ước mơ gì của nhân dân ta?

A. Người anh hùng chống giặc cứu nước. C. Tình làng nghĩa xóm.

B. Tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm. D.Vũ khí hiện đại để giết giặc.

Câu 3 Ý nghĩa nổi bật nhất của hình tượng “cái bọc trăm trứng” là:

A. Giải thích sự ra đời của các dân tộc Việt Nam.

B. Ca ngợi sự hình thành nhà nước Văn Lang.

C. Tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

D. Mọi người, mọi dân tộc Việt Nam phải thương yêu nhau như anh em một nhà. (đồng bào: đồng – cùng, bào-bọc)

Câu 4 Thạch Sanh thuộc kiểu nhân vật nào?

A. Dũng sĩ có tài năng kì lạ. B. Ngốc nghếch C. Bất hạnh D. Động vật

Câu 5 Câu thơ trên liên quan đến truyền thuyết nào?

“ Hình vuông trong trắng ngoài xanh

Có đậu, có hành có cả thịt heo”

A.Thánh Gióng C. Bánh chưng, bánh giầy

B. Con Rồng cháu Tiên D. Sơn Tinh, Thủy Tinh

Câu 6 Tại sao em bé trong văn bản “Em bé thông minh” được hưởng vinh quang?

A.Nhờ may mắn và tinh ranh C.Nhờ có vua yêu mến

B.Nhờ sự giúp đỡ của thần linh D.Nhờ thông minh , hiểu biết.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 Nêu ý nghĩa của truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh”? .

Câu 2 Truyện “Thạch Sanh” có những chi tiết kì ảo nào? Ý nghĩa của chi tiết “tiếng đàn thần kì” và “chiếc niêu cơm thần” ?

Đáp án và thang điểm

I. Trắc nghiệm (3 điểm – mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ )

Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án C A D A C D

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1(3 điểm )

– Ý nghĩa của truyện “Sơn Tinh,Thủy Tinh” là :

+ Giải thích nguyên nhân cũa hiện tượng lũ lụt hàng năm xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ nước ta. (0,75đ)

+ Thể hiện sức mạnh và ước mơ chiến thắng thiên nhiên của người Việt cổ. (0,75đ)

+ Suy tôn ca ngợi công lao dựng nước của các vua Hùng. (0,75đ)

+ Xây dựng được những hình tượng nghệ thuật kì ảo mang ý nghĩa tượng trưng và khái quát cao. (0,75đ)

Câu 2(4 điểm )

– Những chi tiết kì ảo trong truyện “Thạch Sanh” là: (2đ)

+ Ngọc Hoàng sai thái tử xuống làm con nuôi cho hai vợ chồng già.

+ Bà vợ mang thai mấy năm mới đẻ.

+ Chằn tinh hiện nguyên hình là con trăn khổng lồ , chết để lại bộ cung tên bằng vàng.

+ Tiếng đàn của Thạch Sanh vang lên trong ngục và lúc ra với quân giặc.

+ Niêu cơm của Thạch Sanh ăn mãi không hết.

– Ý nghĩa của hai chi tiết: (2đ)

+ Tiếng đàn thần kì: là quan niệm và ước mơ về công lí, đại diện cho cái thiện và tinh thần yêu chuộng hòa bình.

+ Niêu cơm thần:thể hiện tấm lòng nhân đạo, tư tưởng yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta.

Các đề kiểm tra Ngữ Văn 6 Học kì 1 có đáp án khác:

  • Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

  • Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

  • Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button