Đề thi

Đề thi Lịch Sử lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 2) – VietJack.com

Đánh giá bài viết

Đề thi Lịch Sử lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Môn Lịch Sử lớp 6

Thời gian làm bài: 45 phút

(Giới hạn bài 23, 24, 26, 27)

Phần I.Trắc nghiệm ( 5 điểm )

Khoanh tròn vào đáp án đúng

Câu 1: Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem bao nhiêu quân sang đàn áp khởi nghĩa của Mai Hắc Đế?

A. 1 vạn quân.

B. 5 vạn quân.

C. 10 vạn quân.

D. 15 vạn quân.

Câu 2: Quan lang là

A. chức quan đứng đầu phủ đô hộ.

B. con trai vua.

C. người đứng đầu một vùng gồm nhiều bản, làng ở miền núi.

D. người đứng đầu một châu.

Câu 3: Nét nổi bật của quốc gia Lâm Ấp đó là gì?

A. Lực lượng quân sự khá mạnh.

B. Lãnh thổ rộng lớn.

C. Đông dân.

D. Vua anh minh.

Câu 4: Nguồn sống chủ yếu của người Chăm pa là

A. đánh bắt cá.

B. nông nghiệp trồng lúa nước.

C. trông cây ăn quả.

D. trồng lúa mì.

Câu 5: Nhân dân Chăm theo tôn giáo nào?

A. đạo Phật và đạo Bà La Môn.

B. Nho giáo và đạo Bà La Môn.

C. Phật giáo và Nho giáo.

D. Đạo giáo và đạo Bà La Môn.

Câu 6: Sau khi Khúc Thừa Dụ mất, người lên thay là

A. Độc Cô Tổn.

B. Khúc Hạo.

C. Cao Chính Bình.

D. Ngô Quyền.

Câu 7: Sau khi đánh thắng quân của Khúc Thừa Mĩ, nhà Nam Hán đã đặt cơ quan đô hộ ở

A. Tống Bình.

B. Thăng Long.

C. Đường Lâm.

D. Ái Châu.

Câu 8: Để chuẩn bị cho cuộc chống quân xâm lược, Ngô Quyền tấn công vào Đại La bắt giết Kiều Công Tiễn nhằm mục đích gì?

A. Trừ khử kẻ thù sau lưng trước khi quân Nam Hán vào.

B. Tiêu hao quân địch.

C. Chia rẽ lực lượng.

D. Hạn chế sức mạnh kẻ thù.

Câu 9: Lúc quân Nam Hán kéo quân vào Bạch Đằng là thời điểm

A. thủy triều đang xuống.

B. thủy triều đang lên.

C. quân ta chưa đóng xong cọc ngầm.

D. quân ta mới đóng xong một nửa trận địa cọc ngầm.

Câu 10: Những chiếc cọc gỗ ngầm của Ngô Quyền có điểm độc đáo là

A. rất to và nhọn.

B. đầu cọc gỗ được đẽo nhọn và bịt sắt.

C. được lấy từ gỗ cây lim.

D. được lấy từ gỗ cây bạch đàn.

Phần II.Tự luận ( 5 điểm )

Câu 1:(2 điểm) Ý nghĩa cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng và Mai Thúc Loan?

Câu 2:(3 điểm) Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

Đáp án trắc nghiệm

1-C2-C3-A4-B5-A 6-B7-A8-A9-B10-B

Đáp án tự luận

Câu 1:

– Các cuộc khởi nghĩa thể hiện tinh thần yêu dân tộc của người Việt.

– Lòng căm ghét chính quyền đô phương Bắc tàn bạo của nhân dân ta.

– Thể hiện ý chí quật cường, bất khuất, mong muốn tự do độc lập của dân tộc ta.

– Ý thức dân tộc, ý thức độc lập tự chủ không bị đồng hóa của dân tộc Việt.

Câu 2:

* Nguyên nhân thắng lợi

– Sự lãnh đạo tài tình của Ngô Quyền:

+ Huy động, đoàn kết sức mạnh toàn dân

+ Tận dụng được vị trí và địa thế sông Bạch Đằng.

+ Chủ động đưa ra kế hoạch và cách đánh giặc độc đáo.

– Tinh thần yêu nước, đoàn kết quyết chiến của quân dân ta.

* Ý nghĩa lịch sử

– Chấm dứt hơn 1000 năm thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc trên đất nước ta.

– Khẳng định nền độc lập của Tổ quốc; mở ra thời kỳ độc lập lâu dài trên đất nước ta.

Các đề kiểm tra Lịch Sử lớp 6 có đáp án khác:

  • Đề thi Lịch Sử lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)
  • Đề thi Lịch Sử lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)
  • Đề thi Lịch Sử lớp 6 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Lịch Sử lớp 6:

  • Giải bài tập Lịch Sử 6 (ngắn nhất)
  • Giải bài tập Lịch Sử 6 (hay nhất)
  • Lý thuyết & 270 câu Trắc nghiệm Lịch Sử 6 có đáp án
  • Giải Tập bản đồ Lịch Sử 6
  • Giải vở bài tập Lịch Sử 6
  • Giải sách bài tập Lịch Sử 6

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button