Đề thi

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 72, 73 đầy đủ nhất – Tailieu.com

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đáp án vở bài tập toán lớp 5 tập 2 dành cho bạn.

Video đáp án vở bài tập toán lớp 5 tập 2

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 73: Luyện tập chung chương 4 bao gồm đáp án hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

Giải bài 1 trang 72 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải

Áp dụng các công thức :

v = s : t;

t = s : v

s = v x t

trong đó s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian.

Đáp án

1 giờ 20 phút = 4/3 giờ

Quãng đường ô trống thứ nhất: s = v ⨯ t = 42 × 4/3 = 56 km

Xem thêm:: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2022 kèm bài mẫu (cập nhật liên tục)

Vận tốc ô trống thứ hai: v = s : t = 95 : 2,5 = 38 km/giờ

Thời gian ô trống thứ ba: t = s : v = 84,7 : 24,2 = 3,5 giờ

1 phút 20 giây = 1,33 phút = 4/3 phút

Vận tốc ô trống thứ tư : v = s : t = 400 : 4/3 = 300 giây

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 73

Một xe máy đi từ C đến B với vận tốc 36 km/giờ. Cùng lúc đó một ô tô đi từ A cách C 45km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ (xem hình vẽ). Tính thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy.

Hướng dẫn giải:

– Tìm hiệu vận tốc của hai xe.

– Tìm thời gian đi để ô tô đuổi kịp xe máy = độ dài quãng đường AB (chính là khoảng cách ban đầu giữa hai xe khi 2 xe cùng xuất phát) : hiệu vận tốc của hai xe.

Xem thêm:: Đáp án môn Toán mã đề 124 thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 lần 1

Bài giải

Sau mỗi giờ ô tô gần xe máy (hay hiệu hai vận tốc):

51 – 36 = 15 (km/giờ)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy:

Xem thêm:: Đáp án môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2022 (24 mã đề) – Bnews.vn

45 : 15 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 73 tập 2

Vận tốc dòng nước là 18 m/phút. Một người bơi xuôi dòng quãng sông dài 800m hết 8 phút. Hỏi người đó bơi ngược dòng quãng sông đó hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn: Vận tốc bơi xuôi dòng bằng tổng vận tốc bơi khi nước lặng và vận tốc dòng nước. Vận tốc bơi ngược dòng bằng hiệu vận tốc bơi khi nước lặng và vận tốc dòng nước.

Hướng dẫn giải:

– Tìm vận tốc khi bơi xuôi dòng = độ dài quãng sông : thời gian khi bơi xuôi dòng.

– Tìm vận tốc thực của người đó = vận tốc khi bơi xuôi dòng – vận tốc dòng nước.

– Tìm vận tốc khi bơi ngược dòng = vận tốc thực của người đó + vận tốc dòng nước.

– Tìm thời gian khi bơi ngược dòng = độ dài quãng sông : vận tốc khi bơi ngược dòng.

Tóm tắt

Giải VBT Toán lớp 5 trang 73 (2)

Xem thêm:: Đáp án môn Toán mã đề 124 thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 lần 1

Bài giải

Vận tốc bơi xuôi dòng của một người là:

800 : 8 = 100 (m/phút)

Vận tốc bơi thực của người đó là:

100 – 18 = 82 (m/phút)

Vận tốc bơi ngược dòng của người đó là:

82 – 18 = 64 (m/phút)

Thời gian bơi ngược dòng đoạn sông là:

800 : 64 = 12,5 phút

12,5 phút = 12 phút 30 giây

Đáp số: 12 phút 30 giây

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 73: Luyện tập chung chương 4 file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button