Đề thi

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 21, 22 bài 1, 2, 3, 4 đầy đủ

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đáp án vở bài tập toán lớp 5 tập 1 dành cho bạn.

Video đáp án vở bài tập toán lớp 5 tập 1

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 21, 22 bao gồm đáp ánhướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

Giải bài 1 trang 21 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Mua 6m vải hết 90 000 đồng. Hỏi mua 10 mét vải như thế hết bao nhiêu tiền?

Xem thêm:: Bài tập trắc nghiệm địa 11 – Tech12h

Tóm tắt:

6m: 90 000 đồng

10m: ………..đồng?

Phương pháp giải

Giải bài toán đã cho theo phương pháp “rút về đơn vị”:

– Tìm số tiền mua 1m vải = số tiền mua 3m vải : 3

– Tìm số tiền mua 10m vải = số tiền mua 1m vải × 10.

Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Số tiền mua 1m vải là:

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số tiền mua 10m vải là:

15000 x 10 = 150000 (đồng)

Đáp số: 150 000 đồng

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 21

Có 100 cái bánh dẻo chia đều vào 25 hộp bánh. Hỏi 6 hộp bánh dẻo như thế có bao nhiêu cái bánh dẻo?

Xem thêm:: Bài tập trắc nghiệm địa 11 – Tech12h

Tóm tắt:

25 hộp: 100 cái bánh

6 hộp: …cái bánh?

Phương pháp giải

Giải bài toán đã cho theo phương pháp “rút về đơn vị”:

– Tìm số cái bánh có trong 1 hộp = số cái bánh trong 25 hộp : 25.

– Tìm số cái bánh có trong 6 hộp = số cái bánh có trong 1 hộp × 6.

Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Số cái bánh dẻo có trong 1 hộp là:

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số cái bánh dẻo có trong 6 hộp là:

6 x 4 = 24 (cái bánh)

Đáp số: 24 cái bánh

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 22 tập 1

Một đội trồng cây, trung bình cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi trong 21 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây?

Phương pháp giải

Giải bài toán đã cho theo phương pháp “tìm tỉ số:

– Tìm tỉ số giữa 21 ngày và 7 ngày.

Xem thêm:: Đáp án đề thi môn Lịch sử mã đề 322 THPT Quốc gia lần 1 năm 2021

– 21 ngày gấp 7 ngày bao nhiêu lần thì số cây trồng được trong 21 ngày cũng gấp số cây trồng được trong 7 ngày bấy nhiêu lần.

Xem thêm:: Bài tập trắc nghiệm địa 11 – Tech12h

Tóm tắt:

7 ngày : 1000 cây

21 ngày : … cây ?

Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

21 ngày so với 7 ngày thì tăng số lần là:

21 : 7 = 3 (lần)

Số cây đội đó trồng được trong 21 ngày là:

1000 x 3 = 3000 (cây)

Đáp số: 3000 cây

Giải bài 4 tập 1 vở bài tập Toán lớp 5 trang 22

Số dân ở một xã hiện nay có 5000 người.

a) Với mức tăng hàng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hàng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người thì một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Phương pháp giải

Có thể giải bài toán bằng phương pháp tìm tỉ số:

– Tìm tỉ số giữa 5000 người và 1000 người.

Xem thêm:: Đáp án đề minh họa 2022 tất cả các môn – Hoatieu.vn

– Tìm số người tăng lên = 21 × tỉ số giữa 5000 người và 1000 người.

– Tìm số người giảm đi = 15 × tỉ số giữa 5000 người và 1000 người.

Xem thêm:: Bài tập trắc nghiệm địa 11 – Tech12h

Tóm tắt:

a) 1000 người: tăng 21 người

5000 người: tăng…..người?

b) 1000 người: tăng 15 người

5000 người: tăng ….. người?

Đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

a) 5000 người so với 1000 người tăng số lần là:

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã đó tăng tăng thêm sau 1 năm là:

21 x 5 = 105 (người)

b) Số dân của xã đó tăng thêm sau 1 năm là:

15 x 5 = 75 (người)

Đáp số: a) 105 người

b) 75 người

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 21, 22: Ôn tập và bổ sung về giải Toán file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button