Đề thi

Đáp án cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mới nhất

Đánh giá bài viết

Hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển cuộc sống của người dân ngày càng được năng cao. Đi cùng với đó chính là nhu cầu của người dân muốn tìm hiểu và hiểu biết hơn về hệ thống pháp luật của nước ta. Do đó, để nâng cao tinh thần tmf hiểu và hiểu biết về pháp luật thì một số các tỉnh thành phố đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu về dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh việc hiểu biết về pháp luật, việc tìm hiểu về hình thức thể lệ cuộc thi thì đáp án cũng là một vấn đề được người dự thi khá là quan tâm. Vậy đáp án cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mới nhất là như thế nào?

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Đáp án cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến là gì?

Đối với bất cứ một cuộc thi hay một bài thi nào đó được tổ chức ra thì cũng không thể nào thiếu đi được phần đấp án của cuộc thi, đối với cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến cũng vậy. Phần kết quả chính xác cuối cùng của bài thi trong cuộc thi này được xác định là đáp án cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến. Tùy thuộc vào từng câu hỏi khác nhau mà đáp án có thể là số hoặc chữ.

Phần đáp án sẽ được ban tổ chức cuộc thi chuẩn bị trước khi thí sinh tham gia dự thi. Hội đồng chấm thi thường căn cứ vào đáp án của cuộc thi để tìm ra người có phần trả lời và kết quả hoàn thành xuất sắc nhất.

2. Mục đích của cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến:

Như đã nêu ra ở trên thì cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến được tổ chức nhằm một số mục đích chính như sau:

– Thứ nhất, các cơ quan có thẩm quyền tổ chức cuộc thi này nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục trên toàn quốc, phục vụ kịp thời đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Thứ hai, đồng thời cũng thông qua cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến ở đây hướng tới mục đích đó là nhằm mục đích phổ biến rộng rãi về cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp cán bộ, viên chức, công chức và nhân dân thấy được những mặt tích cực, lợi ích và hiệu quả của Dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao số người sử dụng dịch vụ.

– Thứ ba, nội dung, hình thức tham gia cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mang đến sử đổi mới trong phương pháp giáo dục pháp luật chất lượng và hiệu quả, tác động mạnh tới tất cả các tầng lớp nhân dân cả nước.

– Thứ tư,các cơ quan có thẩm quyền tổ chức cuộc thi này nhằm mục đích để các đối tượng tham gia cuộc thi sẽ có nhiều giải pháp, sáng kiến, sáng tạo và đột phá. Sáng kiến này sẽ được chọn lọc và đưa vào ứng dụng thực tế.

– Cuối cũng thì các cơ quan có thẩm quyền tổ chức cuộc thi này nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến ở các thành phố, tạo ra sự giao lưu, đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai dịch vụ công toàn quốc.

3. Đáp án cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mới nhất:

– Câu hỏi số 1: Cá nhân khi đi đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá thì cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì ?

Đáp án:

Căn cứ vào khoản 3 Điều 8 Thông tư số 23/2018/TT- Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ngày 15/11/2018 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, có thể hiểu rằng cá nhân khi đi đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm tàu cá cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

+ Đơn đề nghị tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm tàu cá căn cứ theo mẫu số 01 đơn đăng ký phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn ngày 15/11/2018.

+ Bản sao về chứng chỉ chuyên môn, bản sao văn bằng.

Trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp phải mang theo bản chính để đối chiếu. Hoặc trong trường hợp nộp qua đường bưu điện thì bản sao được công chứng.

+ 02 ảnh màu (3 x 4 cm).

Câu hỏi số 2: Thời điểm nào thì cá nhân, tổ chức có thể gửi đề xuất về nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và sẽ gửi về đâu?

Đáp án:

Trên trang thông tin điện tử của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ thông báo hoặc trong trường hợp nếu có công việc đột xuất, cấp thiết cá nhân, tổ chức gửi trực tiếp qua bưu điện về đề xuất đề tài, dự án về Bộ.

– Câu hỏi số 3: Liên hiệp hợp tác xã phải tiến hành thủ tục gì với cơ quan quản lý liên hiệp hợp tác xã khi có sự thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ.

Đáp án:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 6 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và căn cứ vào Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT:

+ Trong thời gian là 15 ngày kể từ ngày liên hiệp hợp tác xã thay đổi thông tin về về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ. Hợp tác xã phải đi đăng ký tại phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.

+ Hồ sơ gồm:

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.

Nghị quyết của đại hội thành viên.

+ Hồ sơ nộp hợp lệ thì trong thời hạn 3 ngày phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho liên hiệp hợp tác xã. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ ra thông báo bằng văn bản.

+ Ngoài ra, trước khi đăng ký thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, liên hiệp hợp tác xã phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

– Câu hỏi số 4: Để đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ hồ sơ cần phải chuẩn bị những gì?

Đáp án:

+ Phiếu đề xuất đặt hàng đề tài, dự án Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT .

+ Danh mục đề xuất đặt hàng đề tài, dự án cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT .

Câu hỏi số 5: Hồ sơ mở tuyển chọn, giao trực tiếp thời hạn là khi nào?

Thời gian 10 ngày làm việc tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thì Vụ khoa học Công nghệ sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá và xác nhận hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ chuẩn bị đúng theo biểu mẫu và quy đinh tại thông tư 18/2015/TT- Bộ nông nghiệp phát triển nông thônthì hồ sơ sẽ được đánh giá là hợp lệ. Kết quả hồ sơ sẽ được ghi thành biên bản.

Câu hỏi số 6: Bạn hiểu thể nào là phương thức tuyển chọn hoặc giao trực tiếp đề tài, dự án SXTN cấp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ?

Đáp án:

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài/dự án là quá trình đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện một đề tài thông qua việc phê duyệt, tuyển chọn của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài/dự án là quá trình được lựa chọn thực hiện đề tài thông qua việc đánh giá, xem xét hồ sơ của Bộ NN&PTNT.

– Câu hỏi số 7: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là gì?

Trả lời: Dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1 là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

– Câu hỏi số 8: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến thế nào?

Trả lời: Tài khoản của cá nhân, tổ chức sau khi được cơ quan nhà nước xác minh sẽ được đăng nhập vào hệ thống. Đăng nhập thành công, cá nhân, tổ chức sử dụng chức năng đăng ký trực tuyến để tiến hành đăng ký. Trong quá trình triển khai, cơ quan nhà nước có trách nhiệm liên lạc và cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hồ sơ hoặc các vấn đề khác ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người sử dụng. Bên cạnh đó , người sử dụng dịch vụ này cũng có thể sử dụng chức năng ” Tra cứu thông tin hồ sơ ” để nắm bắt kịp thời những thông tin cần thiết.

Chú ý: Thông tin hồ sơ mặc định được gửi qua email đăng ký và được thông báo miễn phí . Riêng việc thông báo bằng tin nhắn điện thoại sẽ phát sinh kinh phí theo giá cước viễn thông quy định.

Câu hỏi số 9: Ưu điểm nổi bật của dịch vụ công trực tuyến là gì?

Trả lời: Tiết kiệm thời gian, công sức,tiền bạc cho người sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có thể chủ động đăng ký thủ tục tại bất kỳ đâu , vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày nếu có internet và thiết bị thông minh . Đi kèm với dịch vụ công trực tuyến là hệ thống biểu mẫu, hướng dẫn thông tin, công khai minh bạch sẽ góp phần giảm tiêu cực, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

– Câu hỏi số 10: Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Trả lời: Dịch vụ công trực tuyến là dịch.vụ hành chính công và các dịch vụ khác của có cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân.

– Câu hỏi số 11: Thế nào là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2?

Trả lời: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button