Đề thi

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử từ mã đề 301 đến

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đáp án sử thpt quốc gia 2021 đề 301 dành cho bạn.

Video đáp án sử thpt quốc gia 2021 đề 301
Bạn đang xem: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử từ mã đề 301 đến 324 tại thpttranhungdao.edu.vn

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch sử

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày từ ngày 7 tới ngày 8 tháng 7 năm 2021. Trong đó, học trò thi môn Lịch sử vào sáng ngày thi thứ hai, ngày 8 tháng 7 năm 2021. Nội dung có trong bài thi môn Lịch sử. nằm chủ yếu trong chương trình học Lịch sử lớp 12, đặc trưng là phần Lịch sử Việt Nam.

Với 40 câu hỏi trắc nghiệm, học trò sẽ có 60 phút để hoàn thành bài thi. Hãy cùng Thuthuat.thpttranhungdao.edu.vn cập nhật đề thi và đáp án tất cả các đề thi môn Lịch sử.

I. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch sử

Kỳ thi lần đầu tiên vào năm dương lịch 2021

thi lich su quoc gia nam 2021

Đề thi mang tính chất tổng hợp nhất của kì thi THPT quốc gia

II. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch sử

– Mã 301

1. DỄ DÀNG

2 A

3. A

4. BỎ

5. A

6. BỎ

7. BỎ

8. DỄ DÀNG

9. BỎ

10. DỄ DÀNG

11. CŨ

12. CŨ

13. A

14. DỄ DÀNG

15. A

16. BỎ

17. CŨ

18. DỄ DÀNG

19. CŨ

20. BỎ

21. CŨ

22. A

23. DỄ DÀNG

24. BỎ LỠ

25. DỄ DÀNG

26. A

27. DỄ DÀNG

28. CŨ

29. BỎ

30. DỄ DÀNG

31. CŨ

32. DỄ DÀNG

33. A

34. CŨ

35. BỎ LỠ

36. A

37. DỄ DÀNG

38. BỎ

39. CŨ

40. A

– Mã 302

1. DỄ DÀNG

2 A

3. BỎ

4. DỄ DÀNG

5. A

6. DỄ DÀNG

7. A

8. CŨ

9C

10. BỎ

11. A

12. BỎ

13. BỎ

14. CŨ

15. DỄ DÀNG

16. A

17. CŨ

18. A

19. CŨ

20. BỎ

21. A

22. DỄ DÀNG

23. BỎ

24. A

25. DỄ DÀNG

26. DỄ DÀNG

27. BỎ

28. A

29. A

30. DỄ DÀNG

31. CŨ

32. CŨ

33. BỎ

34. DỄ DÀNG

35. DỄ DÀNG

36. TUỔI

37. DỄ DÀNG

38. BỎ

39. DỄ DÀNG

40. CŨ

– Mã 303

1. BỎ

2 C

3. CŨ

4. CŨ

5. A

6. DỄ DÀNG

7. BỎ

8.C

9. A

10. BỎ

11. CŨ

12. CŨ

13. DỄ DÀNG

14. A

15. BỎ

16. BỎ

17. DỄ DÀNG

18.BELL

19. DỄ DÀNG

20. CŨ

21. A

22. BỎ

23. BỎ

24. DỄ DÀNG

25. CŨ

26. A

27. A

28. DỄ DÀNG

29. BỎ

30. BỎ

31. CŨ

32. CŨ

33. DỄ DÀNG

34. DỄ DÀNG

35. A

36. BỎ

37. DỄ DÀNG

38. A

39. BỎ

Xem thêm:: Đề thi Học kì 2 Công nghệ 8 có đáp án – Đề 11

40. DỄ DÀNG

– Mã 304

1. DỄ DÀNG

2 C

3.C

4. tình yêu

5.A

6. BỎ

7.A

8.A

9.A

10.BELL

11.C

12. A

13. DỄ DÀNG

14.C

15. DỄ DÀNG

16.C

17.A

18.C

19. DỄ DÀNG

20. DỄ DÀNG

21 VÀ HƠN NỮA

22. DỄ DÀNG

23.C

24. A

25.A

26.A

27. CŨ

28. DỄ DÀNG

29. BỎ

30. BỎ

31. CŨ

32. CŨ

33. A

34. A

35. BỎ LỠ

36. A

37. CŨ

38. BỎ

39. DỄ DÀNG

40. BỎ

– Mã 305

1. BỎ

2. BỎ

Xem thêm:: Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2021

3. DỄ DÀNG

4. BỎ

5. A

6. CŨ

7. BỎ

8. DỄ DÀNG

9. A

10. CŨ

11. BỎ

12. CŨ

13. CŨ

14. DỄ DÀNG

15. CŨ

16. A

17. BỎ

18.C

19. DỄ DÀNG

20. A

21. BỎ

22. DỄ DÀNG

23. CŨ

24. DỄ DÀNG

25. CŨ

26. BỎ

27. DỄ DÀNG

28. DỄ DÀNG

29. DỄ DÀNG

30. TUỔI

31. DỄ DÀNG

32. BỎ

33. DỄ DÀNG

34. DỄ DÀNG

35. CŨ

36. BỎ

37. CŨ

38. DỄ DÀNG

39. BỎ

Xem thêm:: Đề thi Học kì 2 Công nghệ 8 có đáp án – Đề 11

40. DỄ DÀNG

– Mã 306

1. DỄ DÀNG

2 A

Xem thêm:: Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2021

3. DỄ DÀNG

4. A

5. DỄ DÀNG

6. A

7. BỎ

8. BỎ

9. BỎ

10. CŨ

11. A

12. A

13. CŨ

14. DỄ DÀNG

15. DỄ DÀNG

16. BỎ

17. A

18. CŨ

19. DỄ DÀNG

20. BỎ

21. DỄ DÀNG

22. A

23. DỄ DÀNG

24. DỄ DÀNG

25. A

26. BỎ

27. CŨ

28. CŨ

29. A

30. DỄ DÀNG

31. DỄ DÀNG

32. BỎ

33. BỎ

34. CŨ

35. CŨ

36. TUỔI

37. BỎ

38. A

39. CŨ

40. CŨ

– Mã 307

Dee

– Mã 308

1. DỄ DÀNG

2 C

3. A

4. CŨ

5. A

6. BỎ

7. A

8.A

9C

10. DỄ DÀNG

11. CŨ

12. BỎ

13. BỎ

14. A

15. A

16. QUYỀN LỢI

17. A

18.A

19. BỎ

20. DỄ DÀNG

21. A

22. BỎ

23. DỄ DÀNG

24. BỎ LỠ

25. DỄ DÀNG

26. DỄ DÀNG

27. DỄ DÀNG

28. BỎ

29. BỎ

30. A

31. A

32. DỄ DÀNG

33. DỄ DÀNG

34. DỄ DÀNG

35. BỎ LỠ

36. DỄ DÀNG

37. BỎ

38. DỄ DÀNG

39. DỄ DÀNG

40. A

– Mã 309

1 C

2 A

3. CŨ

4. DỄ DÀNG

5. DỄ DÀNG

6. CŨ

7. CŨ

8. CŨ

9. DỄ DÀNG

10.A

11. BỎ

12. BỎ

13. CŨ

14. A

15. A

16. CŨ

17. DỄ DÀNG

18. BỎ

19. BỎ

20. CŨ

21. CŨ

22. DỄ DÀNG

23. DỄ DÀNG

24. BỎ LỠ

25. A

26. A

27. DỄ DÀNG

28. DỄ DÀNG

29. A

30. A

31. BỎ LỠ

32. BỎ

33. DỄ DÀNG

34. DỄ DÀNG

35. A

36. TUỔI

37. CŨ

38. BỎ

39. BỎ

Xem thêm:: Đề thi Học kì 2 Công nghệ 8 có đáp án – Đề 11

40. DỄ DÀNG

– Mã 310

1. DỄ DÀNG

2 A

3. BỎ

4. BỎ

5. CŨ

6. A

7. A

8. DỄ DÀNG

9C

10. DỄ DÀNG

11. CŨ

12. A

13. DỄ DÀNG

14. BỎ

15. BỎ

16. DỄ DÀNG

17. BỎ

18. BỎ

19. BỎ

20. CŨ

21. DỄ DÀNG

22. BỎ

23. CŨ

24. BỎ LỠ

25. DỄ DÀNG

26. DỄ DÀNG

27. BỎ

28. DỄ DÀNG

29. DỄ DÀNG

30. BỎ

31. CŨ

32. CŨ

33. CŨ

34. BỎ

35. CŨ

36. BỎ

37. DỄ DÀNG

38. CŨ

39. CŨ

40. BỎ

– Mã 311

1. BỎ

Xem thêm:: Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án

2. DỄ DÀNG

3. CŨ

4. DỄ DÀNG

5. DỄ DÀNG

6.C

7. DỄ DÀNG

8. A

9C

10. A

11. DỄ DÀNG

12. A

13. BỎ

14. A

15. DỄ DÀNG

16.A

17. DỄ DÀNG

18. BỎ

19. BỎ

20. CŨ

21. A

22. CŨ

23. DỄ DÀNG

24. CŨ

25. A

26. BỎ

27. A

28. BỎ

29. CŨ

30. DỄ DÀNG

31. CŨ

32. A

33. BỎ

34. BỎ

35. A

36. BỎ

37. A

38. BỎ

39. CŨ

40. CŨ

– Mã 312

1 C

Xem thêm:: Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án

2. DỄ DÀNG

3. BỎ

4. CŨ

5. CŨ

6. CŨ

7. DỄ DÀNG

8. BỎ

9. DỄ DÀNG

10. CŨ

11. DỄ DÀNG

12. A

13. A

14. DỄ DÀNG

15. BỎ

16. DỄ DÀNG

17. A

18. BỎ

19. DỄ DÀNG

20. A

21. A

22. BỎ

23. BỎ

24. A

25. CŨ

26. DỄ DÀNG

27. BỎ

28. CŨ

29. DỄ DÀNG

30. A

31. A

32. CŨ

33. BỎ

34. A

35. A

36. TUỔI

37. A

38. CŨ

39. BỎ

40. BỎ

– Mã 313

1. BỎ

Xem thêm:: Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án

2. DỄ DÀNG

3. BỎ

4. A

5. A

6. CŨ

7. A

8. CŨ

9. BỎ

10. CŨ

11. DỄ DÀNG

12. DỄ DÀNG

13. DỄ DÀNG

14. CŨ

15. CŨ

16. A

17. CŨ

18. DỄ DÀNG

19. DỄ DÀNG

20. CŨ

21. DỄ DÀNG

22. A

23. CŨ

24. DỄ DÀNG

25. BỎ

26. A

27. DỄ DÀNG

28. BỎ

29. BỎ

30. BỎ

31. DỄ DÀNG

32. A

33. BỎ

34. BỎ

35. BỎ LỠ

36. TUỔI

37. A

38. CŨ

39. A

40. BỎ

– Mã 314

1. DỄ DÀNG

2 A

Xem thêm:: Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2021

3. DỄ DÀNG

4. CŨ

5. BỎ

6. A

7. BỎ

8. DỄ DÀNG

9. A

10. A

11. A

12. CŨ

13. DỄ DÀNG

14. BỎ

15. BỎ

16. DỄ DÀNG

17. A

18. CŨ

19. DỄ DÀNG

20. CŨ

21. A

22. DỄ DÀNG

23. CŨ

24. A

25. CŨ

26. A

27. A

28. DỄ DÀNG

29. CŨ

30. DỄ DÀNG

31. A

32. DỄ DÀNG

33. CŨ

34. A

35. CŨ

36. A

37. CŨ

38. A

39. CŨ

Xem thêm:: Đề thi Học kì 2 Công nghệ 8 có đáp án – Đề 11

40. DỄ DÀNG

– Mã 315

Kỳ thi tuyển sinh toàn quốc lúc 315

Mã 316

1. BỎ

2 A

Xem thêm:: Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2021

3. DỄ DÀNG

4. DỄ DÀNG

5. A

6. DỄ DÀNG

7. BỎ

8. CŨ

9. DỄ DÀNG

10. A

11. A

12. CŨ

13. CŨ

14. CŨ

15. DỄ DÀNG

16. A

17. BỎ

18. CŨ

19. CŨ

20. CŨ

21. A

22. A

23. DỄ DÀNG

24. DỄ DÀNG

25. BỎ

26. DỄ DÀNG

27. CŨ

28. BỎ

29. DỄ DÀNG

30. BỎ

31. CŨ

32. CŨ

33. A

34. DỄ DÀNG

35. BỎ LỠ

36. A

37. CŨ

38. BỎ

39. A

40. CŨ

– Mã 317

1 C

2 C

3. BỎ

4. CŨ

5. DỄ DÀNG

6. A

7. A

8. CŨ

9. A

10. BỎ

11. A

12.A

13. A

14. QUYỀN LỢI

15. BỎ

16. DỄ DÀNG

17. DỄ DÀNG

18. A

19. BỎ

20. BỎ

21. DỄ DÀNG

22. A

23. DỄ DÀNG

24. A

25. DỄ DÀNG

26. DỄ DÀNG

27. BỎ

28. BỎ

29. A

30. DỄ DÀNG

31. DỄ DÀNG

32. BỎ

33. A

34. DỄ DÀNG

35. DỄ DÀNG

36. BỎ

37. A

38. DỄ DÀNG

39. BỎ

40. A

– Mã 318

Dap An Mon lich Su ma de 318

Mã 319

1. BỎ

Xem thêm:: Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án

2. DỄ DÀNG

Xem thêm:: Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2021

3. DỄ DÀNG

4. BỎ

5. A

6. DỄ DÀNG

7. CŨ

8. A

9. DỄ DÀNG

10. DỄ DÀNG

11. A

12. DỄ DÀNG

13. DỄ DÀNG

14. DỄ DÀNG

15. BỎ

16. A

17. BỎ

18.C

19. CŨ

20. CŨ

21. DỄ DÀNG

22. CŨ

23. BỎ

24. CŨ

25. BỎ

26.BELL

27. DỄ DÀNG

28. CŨ

29. CŨ

30. A

31. A

32.A

33. CŨ

34. A

35.BELL

36. TUỔI

37. BỎ

38.C

39. A

40. A

– Mã 320

1 C

Xem thêm:: Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án

2. DỄ DÀNG

3. A

4. A

5. A

6. CŨ

7. DỄ DÀNG

8. CŨ

9. DỄ DÀNG

10. CŨ

11. LỢI ÍCH

12. CŨ

13. DỄ DÀNG

14. CŨ

15. BỎ

16. BỎ

17. DỄ DÀNG

18. CŨ

19. A

20. CŨ

21. CŨ

22. DỄ DÀNG

23. BỎ

24. DỄ DÀNG

25.BELL

26. DỄ DÀNG

27. DỄ DÀNG

28.C

29. A

30. DỄ DÀNG

31. A

32. BỎ

33. BỎ

34. A

35. A

36. BỎ

37. A

38. DỄ DÀNG

39.BELL

40. BỎ

– Mã 321

1 C

2 A

3. A

4. BỎ

5. CŨ

6. DỄ DÀNG

7. CŨ

8. DỄ DÀNG

9. DỄ DÀNG

10. BỎ

11. DỄ DÀNG

12. BỎ

13. BỎ

14. A

15. CŨ

16. A

17. A

18. CŨ

19. A

20. A

21. CŨ

22. DỄ DÀNG

23. A

24. A

25. A

26. CŨ

27. DỄ DÀNG

28. CŨ

29. DỄ DÀNG

30. TUỔI

31. DỄ DÀNG

32. A

33. CŨ

34. DỄ DÀNG

35. DỄ DÀNG

36. TUỔI

37. CŨ

38. DỄ DÀNG

39. A

40. CŨ

– Mã 322

Dee

– Mã 323

1. A

2 C

3. A

4. A

5. CŨ

6. BỎ

7. DỄ DÀNG

8. BỎ

9. A

10. A

11. BỎ

12. CŨ

13. BỎ

14. DỄ DÀNG

15. BỎ

16. DỄ DÀNG

17. A

18. CŨ

19. BỎ

20. DỄ DÀNG

21. A

22. DỄ DÀNG

23. A

24. CŨ

25. CŨ

26. A

27. A

28. BỎ

29. CŨ

30. DỄ DÀNG

31. BỎ LỠ

32. DỄ DÀNG

33. DỄ DÀNG

34. DỄ DÀNG

35. BỎ LỠ

36. BỎ

37. CŨ

38. BỎ

39. BỎ

Xem thêm:: Đề thi Học kì 2 Công nghệ 8 có đáp án – Đề 11

40. DỄ DÀNG

– Mã 324

1. BỎ

2 A

Xem thêm:: Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2021

3. DỄ DÀNG

4. CŨ

5. DỄ DÀNG

6. A

7. BỎ

8. DỄ DÀNG

9. BỎ

10. CŨ

11. BỎ

12. BỎ

13. A

14. A

15. BỎ

16. A

17. DỄ DÀNG

18. A

19. CŨ

20. A

21. CŨ

22. DỄ DÀNG

23. BỎ

24. BỎ LỠ

25. CŨ

26. DỄ DÀNG

27. DỄ DÀNG

28. A

29. CŨ

30. A

31. BỎ LỠ

32. CŨ

33. DỄ DÀNG

34. CŨ

35. BỎ LỠ

36. TUỔI

37. DỄ DÀNG

38. CŨ

39. DỄ DÀNG

40. BỎ

—————-CHẤM DỨT—————-

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-2021-mon-lich-su-64495n.aspx Buổi thi sáng 8/7 gồm 3 môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Để thẩm định chất lượng bài làm của mình, ngoài Đáp án Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Lịch sử, các em có thể tham khảo thêm: Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lýĐáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Văn, Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Giáo dục công dân tại Thuthuat.thpttranhungdao.edu.vn

Các từ khóa liên quan:

Cùng đón xem đề thi cuối kỳ thpt lịch thứ 2 năm 2021 nhé

hoàn thành kỳ thi THPT năm 2021, phục vụ lịch thi THPT quốc gia, phục vụ lịch thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2021,

Bạn thấy bài viết Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử từ mã đề 301 tới 324 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Lịch sử từ mã đề 301 tới 324 bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Thi THPT #Đáp #án #đề #thi #tốt #nghiệp #THPT #môn #Lịch #sử #từ #mã #đề #tới

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button