Đề thi

Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2021

Đánh giá bài viết

HOC247 giới thiệu đến các em tài liệu Đề và đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa lí năm 2021 – Mã đề 310 được HOC247 biên tập và tổng hợp giới thiệu đến các em học sinh, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và tham khảo đáp án sau bài thi, giúp các em đánh giá được bài làm của mình. Chúc các em có một kì thi đạt kết quả thật cao!

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÌ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2021

MÔN ĐỊA LÍ

MÃ ĐỀ 310

Thời gian: 50 phút

Câu 41: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết Tam Ky thuộc tỉnh nào sau đây?

  1. Quang Tri B, Quảng Nam. C. Quảng Ngãi, D. Quảng Bình.

Câu 42: Căn cứ vào Atlat Địa 1 Việt Nam trang 28, cho biết vịnh nào sau đây nằm ở phía nam vịnh Cam Ranh?

  1. Vịnh Vân Phong, B, Vịnh Xuân Đài. C. Vinh Phan Rí. D. Vịnh Quy Nhơn.

Câu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, cho biết tỉnh nào sau đây có số lượng bộ nhiều hơn trầu?

A. Lào Cai. B. Hà Giang. C. Nghệ An. D. Lang Son

Câu 44: Cho biểu đồ:

Theo tiêu đó, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi giá trị nhập khẩu năm 2018 so với năm 2010 của Ma-lai-xi-a và Thái Lan?

A Thái Lan tăng nhanh hơn Ma-lai-xi-a. B. Ma-lai-xi-a tăng và Thái Lan giảm.

C. Ma-lai-xi-a tăng gấp hai lần Thái Lan. D. Thái Lan tăng ít hơn Ma-lai-xi-a.

Câu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, cho biết tỉnh nào sau đây của nước ta nằm xa nhất về phía nam?

A. Cà Mau. B. Bến Tre. C. Vĩnh Long. D, Trà Vinh.

Câu 46: Nhiệt điện ở nước ta thuộc ngành công nghiệp nào sau đây?

A. Luyện kim. B. Cơ khí. C. Vật liệu xây dựng. D. Năng lượng.

Câu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, cho biết trung tâm công nghiệp Việt Trì có ngành nào sau đây?

  1. Luyện kim màu. B. Sản xuất ô tô. C. Luyện kim đen. D. Hóa chất, phân bón.

Câu 48: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào có quy mô lớn nhất trong các trung tâm sau đây?

A. Hải Phòng. B, Hà Nội C. Yên Bái. D. Nam Định.

Câu 49: Nơi nào sau đây ở nước ta thường xảy ra lũ nguồn?

A. Vùng biển. B. Miền núi. C. Cửa sông. D. Đồng bằng.

Câu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết nơi nào sau đây có quặng titan?

A. Đà Lạt. B, Hàm Tân. C. Vĩnh Hảo. D. Dì Linh.

Câu 51: Biện pháp bảo vệ đất trồng của nước ta là

A chống bạc màu. B. tăng diện tích. C, ngăn lũ quét. D. Chống Bão

Câu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 25 địa

A. An Khê. B, Gia Nghĩa. C. A Yun Pa. D. Đà Lạt

Câu 53: Công nghiệp nước ta phân bố nhiều ở

A. núi cao, B. Sơn nguyên. C. hải đảo. D. Đống bằng

Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết tỉnh nào sau đây cả khi Lao Bảo?

A. Quảng Bình. B, Nghệ An. C. Hà Tĩnh. D. Quảng Trị

Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào có nhiệt độ, cao nhất trong các địa điểm sau đây?

A. Móng Cái. B, A Pa Chải. C. Hà Tiên. D. Lūng Cú

Câu 56: Cho bảng số liệu:

SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019

(Đơn vị: Triệu người)

Quốc gia

Cam-pu-chia

In-đô-nê-xi-a.

Phi-lip-pin

Mi-an-ma

Số dân

16,5

268,4

108,1

54,0

Số dân thành thị

3,9

148,4

50.7

16,5

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo bảng số liệu, cho biết quốc gia nào sau đây có tỉ lệ dân thành thị thấp nhất?

A. Phi-lip-pin. B. Thái Lan. C. Cam-pu-chia. D. In-đô-nê-xi-a.

Câu 57: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết điểm du lịch nào sau đây có khu du sinh quyển thế giới?

A. Cà Ná. B. Bình Châu. C. Cần Giờ. D. Mui Né.

Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thuốc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Cẩm Phả. B. Hải Dương. C. Nam Định. D. Phúc Yên

Câu 59: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết đảo nào sau đây thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

AVĩnh Thực. B. Cát Bà. C. Cái Bầu. D Cồn Cỏ.

Câu 60: Vấn đề cần quan tâm trong việc bảo đảm nước tưới cho cây trồng ở Đông Nam Bộ là

A, thủy lợi. B. cải tạo đất. C. chống xói mòn đất. D. ngăn mặn.

ĐÁP ÁN

41. B

42. C

43. C

44. A

45. A

46. D

47. D

48. B

49.B

50. B

51.A

52. C

53.D

54. D

55. C

56. C

57. C

58.A

59. D

60. A

Trên đây là trích đoạn một phần nội dung Đề thi THPT QG môn Địa Lí mã đề 310 năm 2021 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Ôn Thi HSG.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button