Đề thi

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tổng hợp tỉnh Hưng Yên 2022

Đánh giá bài viết

Cập nhật Đề thi vào lớp 10 môn tổng hợp tỉnh Hưng Yên năm học 2022-2023 nhanh nhất cùng đáp án chi tiết. Mời các bạn xem ngay dưới đây.

Đề thi vào lớp 10 môn tổng hợp tỉnh Hưng Yên 2022

Đề thi và đáp án môn Tổng hợp kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Hưng Yên sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Tổng hợp Hưng Yên các năm trước bên dưới:

Đáp án mã 201

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a1D11B21D31C41B2B12C22C32C42C3A13C23D33A43A4B14B24A34A44A5D15B25C35C45B6D16C26D36C46B7D17B27C37B47B8B18A28C38D48A9A19A29D39D49B10C20D30B40D50B

Mã đề 219

Xem thêm thông tin:

  • Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Hưng Yên
  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hưng Yên
  • Đáp án đề thi vào lớp 10 môn văn tỉnh Hưng Yên 2022
  • Đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hưng Yên 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tổng hợp Hưng Yên năm học 2021-2022

Mã đề 308

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tổng hợp tỉnh Hưng Yên 2021

Đáp án mã 304

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a1A11C21D31B41B2A12D22B32D42D3D13D23A33A43D4D14C24A34B44D5B15B25B35C45C6A16B26A36B46D7B17B27B37C47C8B18D28C38D48C9A19A29A39D49A10C20B30A40A50A

Đáp án mã 323

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a1C11D21C31D41B2B12C22B32B42C3D13C23C33B43B4A14C24A34B44D5A15A25D35D45A6C16C26C36C46A7D17A27D37A47D8A18B28C38D48B9D19A29D39B49C10D20D30B40C50D

Trong thời gian ôn luyện, các em có thể thử sức thêm với bộ đề thi thử vào 10 môn tổng hợp Hưng Yên của các trường trên địa bàn tỉnh để củng cố kiến thức. Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Hưng Yên cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Hưng Yên qua các năm.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tổng hợp tỉnh Hưng Yên các năm trước

Đề thi tổng hợp vào lớp 10 Hưng Yên 2020

Đang cập nhật…

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tổng hợp vào 10 năm 2020 tỉnh Hưng Yên

Đề thi tổng hợp vào lớp 10 Hưng Yên 2019

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tổng hợp vào 10 năm 2019 tỉnh Hưng Yên

Đề thi tổng hợp vào lớp 10 Hưng Yên 2018

Đang cập nhật….

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi văn vào 10 năm 2018 tỉnh Hưng Yên

Đề thi tổng hợp vào lớp 10 Hưng Yên 2017

Câu 3: Trong việc làm nào dưới đây ta đã sử dụng tác dụng nhiệt của ánh sáng?

A. Kê bàn học cạnh cửa sổ cho sáng. B. Tắm nắng cho trẻ sơ sinh vào lúc sáng sớm. C. Phơi quần áo dưới trời nắng. D. Cho ánh sáng chiếu vào Pin mặt trời.

Câu 8: Cho 20 gam hỗn hợp AI và Cu vào dung dịch HCl dư, thu được 10,08 lít khí ở đktc (biết A = 27; C. 64). Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là

A. 17,22%. B. 40,50%. C. 60,75%. D. 59,50%

Câu 20: Ở một loài thực vật, gen A qui định hoa đỏ, gen a qui định hoa trắng. Lai hai cây hoa đỏ (P) với nhau thu được F1 có tỉ lệ 75% cây hoa đỏ: 25% cây hoa trắng. Kiểu gen của hai gáy P là

A. Aa và Aa. B. Aa và aa. C. Aa và AA D. AA Và AA.

Câu 21: Nạn đói xảy ra hồi năm 1944 – đầu năm 1945 ở Việt Nam là hậu quả của

A. chính sách vơ vét, bóc lột của Pháp – Nhật. B. hạn hán, lũ lụt triền miên trong nhiều năm. C. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. D. Chính sách vơ vét, bóc lột của địa chủ phong kiến.

Câu 33: Trong thời gian 1970-2014, gia tăng dân số tự nhiên của nước ta có xu hướng giảm chủ yếu do

A. số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ngày càng giảm. B. chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện. C. thực hiện tốt chính sách dần kế hoạch hóa gia đình. D. độ tuổi kết hôn của dân cư tăng lên.

Câu 44: Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the following question.

Although Mai was tired, she was willing to help me with my homework.

A. In spite of her tired, Mai was willing to help me with my homework B. In spite of being tiredness, Mai was willing to help me with my homework C. Despite her tiredness, Mai was willing to help me with my homework D. Because of being tired, Mai was willing to help me with my homework

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi tổng hợp vào 10 năm 2017 tỉnh Hưng Yên

Trên đây là nội dung đáp án đề thi vào 10 môn tổng hợp tỉnh Hưng Yên năm 2022 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Xem thêm: Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button