Đề thi

Bài dự thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng – Tìm đáp án

Đánh giá bài viết

Đáp án cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và BĐBP”

Cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) ra đời nhằm hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959-03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989-03/3/2019), Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch tổ chức

Cuộc thi “Tìm hiểu về biên giới và BĐBP” nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về về truyền thống anh hùng của BĐBP trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; những thành quả to lớn của các cấp, các ngành, địa phương trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Cuộc thi có 2 phần: Thi viết và thi trắc nghiệm online. Nội dung các câu hỏi trắc nghiệm sẽ được đăng tải hàng tháng tại địa chỉ: Thanhnienviet.vn và gắn đường link, paner trên các trang điện tử của Báo Biên phòng, Báo Tiền phong, Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Cổng Thánh Gióng và các trang mạng xã hội của Trung ương Đoàn.

Trong bài viết này, Tìm Đáp Án mời các bạn tham khảo bài dự thi viết tìm hiểu về biên giới và BĐBP gồm 7 câu hỏi.

Bài dự thi tìm hiểu về biên giới và BĐBP

Câu 1: Công an nhân dân vũ trang (Bộ đội Biên phòng ngày nay) được thành lập ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của việc ra đời lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia?

Gợi ý trả lời: Ngày 19 – 11 – 1958, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) ra Nghị quyết số 58/NQ-TW “Về việc thành lập lực lượng Cảnh vệ nội địa và biên phòng”. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về công tác biên phòng, nội địa và giới tuyến, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biên giới quốc gia. Nghị quyết xác định rõ nhiệm vụ của lực lượng Cảnh vệ là: Trấn áp mọi hành động phá hoại của bọn phản cách mạng trong nước và bọn phản cách mạng ngoài nước xâm nhập phá hoại nước ta, luôn luôn sẵn sàng, chiến đấu để bảo vệ an ninh biên giới, bờ biển, giới tuyến và nội địa, bảo vệ an toàn cho các cơ sở kinh tế, văn hóa quan trọng.

Bộ đội Biên phòng là một bộ phận quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam, được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực biên giới; quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh, đấu tranh chống tội phạm; tham gia làm công tác đối ngoại… Phần lớn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đóng quân ở nơi biên giới, hải đảo; công tác, chiến đấu, sinh hoạt ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, môi trường khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt có nhiều khó khăn; nhiệm vụ của các đồng chí rất quan trọng, rất vẻ vang, nhưng cũng rất nặng nề. Bộ đội Biên phòng gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc, “cùng ăn, cùng ở với đồng bào”, đóng quân ở những nơi “chân đạp mây bay, tóc vờn gió núi”, phải xa gia đình, xa vợ con, điều kiện để quan tâm, chăm sóc cha mẹ rất hạn chế.

Câu 2: Từ khi ra đời đến nay, Công an nhân dân vũ trang (BĐBP) có bao nhiêu đơn vị, cá nhân được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND? Toàn lực lượng mấy lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng? Có bao nhiêu tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ 2?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: Luật Biên giới Quốc gia được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày, tháng, năm nào? Có bao nhiêu Chương, Điều? Nội dung Điều nào quy định về nhiệm vụ chung của BĐBP?

Gợi ý trả lời: Ngày 17-6-2003, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam (khóa XI) đã thông qua Luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về biên giới quốc gia (gọi tắt là Luật BGQG); gồm 6 chương, 41 điều.

Đặc biệt, Điều 31 Luật BGQG quy định: BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, các ngành hữu quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở KVBG…

Câu 4: Văn bản nào quy định về “Ngày Biên phòng”? “Ngày Biên phòng” có những nội dung gì? Đến khi nào được xác định là “Ngày Biên phòng toàn dân”?

Gợi ý trả lời:

– Quyết định 6-HĐBT đưa ra quyết định hàng năm lấy ngày 3-3 là Ngày Biên phòng, bắt đầu từ ngày 3 tháng 3 năm 1989 kỷ niệm 30 năm ngày thành lập lực lượng biên phòng.

– Nội dung, yêu cầu Ngày Biên phòng là:

 • Nâng cao ý thức cảnh giác tinh thần trách nhiệm của nhân dân các dân tộc, của cán bộ, nhân viên các cơ quan, đoàn thể ở biên giới làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
 • Tăng cường đoàn kết hợp đồng chiến đấu và giúp đỡ lẫn nhau giữa lực lượng biên phòng và nhân dân, giữa lực lượng biên phòng và các lực lượng khác.
 • Không ngừng củng cố và phát triển tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới chống mọi hành vi xâm phạm biên giới của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 • Đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ trung tâm, đột xuất của địa phương.
 • Khen thưởng bằng các hình thức thích hợp các xã và đồng bào có công trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ biên giới.

Việc tổ chức Ngày Biên phòng hàng năm cần thiết thực có hiệu quả, bằng những hoạt động phong phú như một tập quán văn hoá tốt, không phô trương, lãng phí.

– Đến Luật Biên giới quốc gia 2003 đưa ra xác định “Ngày Biên phòng toàn dân”.

 • Điều 28 Luật Biên giới quốc gia 2003 quy định: ngày 03 tháng 3 hàng năm là “Ngày biên phòng toàn dân”.
 • Điều 14 Nghị định số 140/2004/ NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia 2003 quy định cụ thể là Ngày biên phòng toàn dân được tổ chức thực hiện hàng năm trong phạm vi cả nước với những hoạt động để giáo dục ý thức pháp luật về biên giới quốc gia, tôn trọng biên giới, chủ quyền lãnh thổ, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Ngày biên phòng toàn dân theo sự chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng có trách nhiệm tham mưu cho Bộ Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện Ngày biên phòng toàn dân.

Câu 5: Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) Trần Văn Thọ hy sinh năm nào? Ở đâu? Trần Văn Thọ được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm nào? Về thành tích gì?

Gợi ý trả lời:

Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) Trần Văn Thọ hy sinh năm 1961 tại Leng Su Sìn, xã Sính Phình, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (nay là bản Leng Su Sìn, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên)

Ngày 1/1/1967 Chủ tịch nước Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 118/LCT tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Trần Văn Thọ vì “đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chống Mỹ cứu nước”, vào sổ vàng số 37.

Câu 6: Những năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ BĐBP có nhiều chương trình, việc làm có ý nghĩa đối với nhân dân các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Đồng chí (anh, chị) hãy kể tên và suy nghĩ của mình về việc làm đó?

Gợi ý trả lời:

Những việc làm thiết thực ấy đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng dân, giúp bà con biên giới xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và quân đội… Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng ngày càng trở nên thân thiết, gần gũi, gắn bó máu thịt với nhân dân. Đồng bào các dân tộc cũng coi nhiệm vụ của đồn biên phòng là công việc của mình. Già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc tích cực bảo ban con cháu, vận động bà con tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới.

Thực tế cho thấy, nơi nào coi nhẹ công tác tuyên truyền vận động quần chúng, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, nơi đó tình hình an ninh, trật tự dễ phức tạp, lực lượng phản động có điều kiện hoạt động xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; kích động, lôi kéo bà con dân tộc, tổ chức khiếu kiện, chia rẽ mối đoàn kết toàn dân. Ngược lại, ở đâu coi trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng, quan tâm chăm lo xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo đảm an sinh xã hội cho quần chúng nhân dân ở đó “thế trận lòng dân” được tăng cường, các thế lực phản động không có “đất” để chống phá. Đó chính là một “vũ khí” sắc bén không kém phần quan trọng của BĐBP trong đấu tranh, đẩy lùi âm mưu của diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên địa bàn biên giới, hải đảo trong mọi tình huống.

Câu 7: Đồng chí (anh, chị) hãy viết một đoạn văn (không quá 2000 từ) nói lên cảm xúc của mình về người chiến sĩ Biên phòng hoặc viết một tấm gương người tốt, việc tốt ở đơn vị, địa phương mình trong xây dựng và bảo vệ biên giới?

Gợi ý:

Viết về hình ảnh người chiến sỹ bộ đội Biên phòng nơi biên cương của Tổ quốc, nhà thơ Chế Lan Viên đã có những vần thơ sau:

Ai đi biên giới cho lòng ta theo vớiThăm ngàn lau chỉ trắng có một mìnhBạt ngàn lau trắng ở tận cùng bờ cõiSuốt một đời cùng với gió giao tranh.

Biên cương, hải đảo – những vùng lãnh thổ vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Từ muôn đời nay, bao thế hệ nhân dân, chiến sĩ đã đổ mồ hôi, xương máu để gìn giữ vẹn tròn bờ cõi của đất nước. Đấy là nguồn cảm hứng dạt dào cho nhiều người cầm bút trong đó có các nhà thơ. Đã có không ít bài thơ giàu chất sống, nhiều cảm xúc viết về biên giới hải đảo mà người lính quân hàm xanh là nhân vật trung tâm.

Trong tâm hồn mỗi người dân, tình yêu biên giới luôn là phần sâu sắc không gì có thể thay thế được. Mỗi dòng suối, ngọn núi ở đây, dù bé nhỏ đến đâu cũng là Tổ quốc, là tài sản vô giá ông cha ta để lại. Những dân binh, chiến binh muôn đời nay đã kế tiếp nhau bền bỉ, can trường giữ gìn cương vực của non song.

Vùng đất, vùng biển phên dậu mãi mãi là ký thác thiêng liêng và vững bền của nhân dân về sự toàn vẹn lãnh thổ và trường tồn của đất nước. Xưa cũng thế và nay cũng thế; không thế lực nào, dù hung bạo mưu mô đến mấy làm suy suyển, dập tắt được. Nguyễn Đình Chiến trong bài thơ “Mùa xuân nơi hẹn gặp” đã viết:

Biên cương ơi ký thác của bao đờiNgười sống để cháu con về hái lộcThơ đã viết đầm đìa trên cột mốcCâu thơ nào tâm huyết của riêng tôi…

Nói đến biên phòng không thể không nhắc đến những cột mốc hữu hình và vô hình trên những cánh rừng, dòng sông hay vùng biển đảo xa xôi. Người lính biên phòng cũng là những cột mốc chủ quyền của đất nước cũng như Tổ quốc là điểm tựa vĩnh hằng của chiến sĩ ta. Bằng tâm thức như vậy, Vũ Hiệp Bình đã khẳng định:

Với Tổ quốc, chúng tôi là cột mốcVới chúng tôi, Tổ quốc là điểm tựa ngàn đời

(Tổ quốc, biên giới và chiến sĩ biên phòng).

Không gì đẹp hơn khi những chiến sĩ mang quân hàm lá cây là núi của núi, là sông của sông, là ruộng của ruộng, là đất của đất, là nước của nước nơi cương vực:

Đất vẫn đất nâng cao thế đứngVà đồng đội chúng tôiNhư cột mốc ngàn đờiLàm biên giới đất đai

(Vương Trọng – Sáng chào cờ ở một đồn biên phòng).

Con đường trập trùng, đầy gian nan thử thách mà những người lính ấy đi qua là những hành trình đỏ gìn giữ bình yên và gieo mầm cuộc sống mới nơi biên cương như Phạm Vân Anh đã phác họa rất đẹp: Đèo Sa Mù mây bay

Chúng tôi đi trong hành trình đỏGieo xuống đất biên thùy hạt ban mai rực rỡ

(Hành trình đỏ)

Ở một góc nhìn khác của Phạm Thanh Khương, hành trình đỏ ấy mang những thương nhớ lo toan, khao khát ước mong của người lính hải đội biên phòng trên biển:

Những con tàu xé sóng ra điĐể lại bãi bờ những nét cười giấu trong nỗi nhớGiấu lo lắng trong từng nhịp thởNuôi ước mơ, nuôi khao khát con người

(Qua triền con sóng)

Có đến với bộ đội biên phòng mới thấu hết những khó khăn vất vả và những thiệt thòi, hi sinh thầm lặng của họ. Mỗi bước đi là mỗi gian lao, mỗi ngày sống là mỗi thử thách trước khắc bạc thiên nhiên, trước nghiệt ngã cuộc sống. Thơ Nguyễn Đức Lợi cho ta một hình dung về mùa hè tây bắc đất nước, nơi chưa bao giờ vắng bóng chiến sĩ biên phòng:

Nay biên giới đang vào mùa bọ chóRuồi vàng bay rám cả vạt giangTai nóng giẫy từng cơn, từng cơn gióTừ bên kia đất bạn đốt sang

(Thư gửi từ biên giới)

Trần Đăng Khoa có cái nhìn rất sâu, rất cảm và đầy chia sẻ nhân văn về những người lính biên phòng ở nơi núi cao heo hút:

Những mùa đi thăm thẳmTrong mung lung chiều tàCó bao chàng trai trẻCứ lặng thinh mà già

(Đỉnh núi)

Đâu chỉ trong chiến tranh mà ngay cả thời bình người lính vẫn phải chịu những thiệt thòi, lặng lẽ cống hiến hi sinh tuổi thanh xuân cho đất nước. Cuộc sống đời thường của người lính biên phòng cũng đầy gian khổ, thiếu thốn. Trong một lần lên biên cương, Hữu Thỉnh đã xúc động viết:

Gạo thường lên sớm, thư thời chậmĐài mở thâu đêm đỡ vắng hầmBao năm không thấy màu con gáiVó ngựa nghe nhầm tiếng guốc em.

(Thư mùa đông)

Cái sự nhầm kia của người lính trẻ làm cho ta nghẹn ngào rưng rưng. Trong bài thơ “Trở về Bát Xát”, Lê Đình Cánh lại giúp ta thấy rõ hơn cảnh ngộ, gọi là thân phận cũng được của một cán bộ biên phòng:

Về đâu bác trưởng đồn thâm niên thượng úyNgôi sao cầu may chưa đậu xuống vai giàThân gà trống ngại ngùng đi bước nữa/Điếu cày khuya lưỡng lự vào ra!

(Trở về Bát Xát)

Giữa muôn vàn thử thách gian khó, hình ảnh chiến sĩ biên phòng hiện lên thật đáng yêu, đáng trân trọng. Những người lính ấy, vừa là chiến sĩ, vừa là thầy giáo, thầy thuốc và cũng là cán bộ thôn bản nữa. Thầy giáo biên phòng hiện lên trong thơ Trương Hữu Thiêm thật bình dị và gần gũi:

Chấm bài nào thầy cũng cho điểm caoNếu không thế mai họ không đến lớpBài văn tả có người hồn nhiên viết“Thầy giáo biên phòng chăm như con trâu”

(Lớp học biên phòng)

Lính biên phòng là những người rất tình cảm. Tôi đã đến nhiều đồn biên phòng ở cả ba miền Bắc Trung Nam và cả biển đảo nên rất thấu hiểu điều đó. Những gì tôi cảm nhận được trong thơ viết về các anh trước hết bắt nguồn từ hồi ức kỷ niệm về bộ đội biên phòng sau các chuyến lên rừng xuống biển rất nhiều ấn tượng.

Khi đọc những vần thơ viết về sự gian lao mà cũng đầy hào hùng về những chiến sỹ Biên phòng nơi biên cương, hải đảo xa xôi của tổ quốc tôi chợt nghĩ đến hình ảnh thế hệ trẻ hôm nay. Các anh đã chiến đấu bảo vệ từng tấc đấc, dòng sông, ngọn núi nơi biên cương, đem lại sự vui tươi, an lành cho những người thân, gia đình và những người xung quanh. Sự cống hiến của họ vừa mang trong mình những lí tưởng, mục đích cao đẹp, vừa lí trí.

Thế hệ trẻ hôm nay có nhiệt huyết và thực sự họ đã, đang và sẽ đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Những bước chuyển mình của đất nước này có sự đóng góp của họ và công lao của họ đang được cả xã hội ghi nhận. Minh chứng là những giải thưởng, những buổi vinh danh..đều xuất hiện hình ảnh những người trẻ năng động, khát khao cống hiến cho xã hội. Sự cố gắng của họ hôm nay đóng góp vào vị thế của một Việt Nam hùng cường trong tương lai. Nhưng bên cạnh những con người như thế không ít những người trẻ họ thực sự lạc lối, hoang mang trong việc chọn lựa cách thức đóng góp cho đất nước. Họ đang tham gia vào những hoạt động mà họ không biết được bản chất của hoạt động đó trên thực tế, họ thực sự trở thành những con rối trong tay những nhà “rân chủ”, những nhà “tự do” giả hiệu. Chúng đang biến những trái tim nóng của những con người trẻ thành những con người tiên phong trong chiến dịch cổ súy cho những giá trị mới mà chính họ cũng không hiểu được giá trị ấy mới đến đâu, nó có lợi gì cho đất nước này.

Hãy là những khóm “hoa lau” nơi biên giới xa xôi – những khóm hoa lau vừa tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng cũng đầy tỉnh táo, phân minh trước sự đổi thay của thời cuộc./.

Bài viết của Hải An

THỂ LỆ CUỘC THI TÌM HIỂU VỀ BIÊN GIỚI VÀ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

1. Đối tượng dự thi

– Cá nhân: Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên cả nước; khuyến khích công dân Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài tham gia Cuộc thi.

– Tập thể: BĐBP các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

2. Khen thưởng

– Bộ Tư lệnh BĐBP và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét khen thưởng đối với địa phương, tập thể vận động được đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia có chất lượng cuộc thi.

– Cá nhân cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đoàn viên thanh niên có tác phẩm dự thi xuất sắc.

3. Yêu cầu về tác phẩm dự thi

* Yêu cầu chung

– Cá nhân hoặc nhóm có thể tham gia một hoặc nhiều bài dự thi với các hình thức khác nhau trong cùng thời điểm. Người đăng ký dự thi phải là cá nhân hoặc đại diện nhóm.

– Ban Tổ chức cuộc thi sẽ cung cấp những thông tin cần thiết để làm tư liệu cho người tham gia dự thi nghiên cứu, tham khảo. Những thông tin này sẽ được đăng tải trên các báo: Thanhnienviet.vn, Báo Biên phòng, Báo Tiền phong, Báo Thanh niên, Báo Sinh viên Việt Nam, Website Đoàn thanh niên và một số phương tiện thông tin khác từ tháng 12/2017.

– Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi và được sử dụng trong công tác tuyên truyền giáo dục không lợi nhuận.

* Yêu cầu bài thi viết

– Bài thi sử dụng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng. Bài ghi rõ ở trang đầu các thông tin cá nhân: Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, thông tin liên hệ và ngoài bìa ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu về biên giới và Bộ đội biên phòng chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân”.

– Bài dự thi cần ngắn gọn, súc tích theo yêu cầu của câu hỏi. Ban Tổ chức khuyến khích những bài dự thi đầu tư sâu sắc về nội dung, sáng tạo về hình thức. Tuy nhiên, những bài dự thi có hình thức thể hiện đặc biệt phải đính kèm và cung cấp nội dung bài dự thi bằng văn bản đánh máy (khối mô hình, khổ lớn, các sản phẩm âm thanh, hình ảnh…).

– Trả lời đủ 7 câu hỏi; nội dung bài thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

* Yêu cầu thi trắc nghiệm trực tuyến:

– Người dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của từng tháng.

– Người tham gia bắt buộc phải điền các thông tin cá nhân (họ tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại liên lạc, email) khi trả lời các câu hỏi để làm căn cứ nhận giải.

– Hằng tháng, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả trúng thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Thời gian, nơi nhận bài dự thi, chấm thi và trao giải

* Thời gian

– Thời gian thi viết:

 • Bắt đầu phát động từ ngày 29/11/2017 đến tháng 11/2018.
 • Hạn cuối thu bài và chấm thi cấp tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc trước ngày 15/9/2018; cấp Trung ương trước ngày 20/11/2018.
 • Tổng kết, trao giải toàn quốc: Tháng 01/2019.

– Thời gian thi trắc nghiệm trực tuyến: Bắt đầu từ tháng 01/2018 và kết thúc vào tháng 01/2019.

* Địa chỉ nhận bài dự thi và chấm thi, trao giải thi viết

– Thi viết cấp tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc: Do các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; các cơ quan, đơn vị trực thuộc BTL BĐBP; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn chỉ đạo triển khai cuộc thi, thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo để đánh giá, trao giải tại địa phương, đơn vị. Tiến hành lựa chọn những bài có điểm cao gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trung ương (số lượng 15 bài đối với đơn vị tỉnh, thành; 10 bài đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh và đoàn trực thuộc) đúng thời gian qui định (gửi kèm theo danh sách và quyết định công nhận giải thưởng).

 • Đối với cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đang công tác, học tập và sinh sống tại các tỉnh, thành phố có Bộ Chỉ huy BĐBP gửi bài dự thi về: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố.
 • Đối với các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và cán bộ, nhân dân tại các tỉnh, thành phố không có Bộ Chỉ huy BĐBP gửi bài dự thi về: Trụ sở các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.
 • Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP gửi bài dự thi về: Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, HT: 4TK- 16, Hà Nội. Hoặc: Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, số 4 Đinh Công Tráng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Thi viết cấp Trung ương:

 • Yêu cầu: Ban Tổ chức chỉ nhận những bài thi đã đánh giá, xếp loại và công nhận tại cấp tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP và đoàn trực thuộc.
 • Địa chỉ nhận bài thi viết cấp Trung ương: Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, số 4 Đinh Công Tráng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chấm bài dự thi trên cơ sở các bài thi do các tỉnh, thành và đơn vị trực thuộc gửi về. Ban Tổ chức cấp Trung ương tổng kết và trao giải cuộc thi tại Thủ đô Hà Nội. Trước khi trao giải, đề nghị cá nhân (không phải là quân nhân) có bài dự thi đạt giải gửi Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác hoặc một trong các giấy tờ tùy thân (Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân) bản photo về Ban Tổ chức (qua Cục Chính trị BĐBP, số 4 Đinh Công Tráng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tổng hợp, làm cơ sở trao thưởng.

* Địa chỉ thi trắc nghiệm và công bố kết quả

 • Địa chỉ truy cập thi trắc nghiệm: Thanhnienviet.vn, Báo Biên phòng Online, Báo Tiền phong Online, Báo Sinh viên Online, Website Bộ đội Biên phòng, Website Đoàn Thanh niên.
 • Công bố kết quả: Ban Tổ chức lựa chọn 01 đáp án trả lời các câu hỏi trắc nghiệm nhanh và chính xác nhất trong tháng để trao giải (giải thưởng của tháng trước sẽ được công bố và trao giải chậm nhất là ngày 15 của tháng tiếp theo). Người trúng thưởng được thông báo bằng điện thoại, email trong vòng 7 ngày sau khi thông báo trên trang web. Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu người trúng giải không hoàn tất các thủ tục để nhận giải, giải thưởng sẽ được chuyển cho quỹ khuyến học.

5. Cơ cấu giải thưởng

* Thi trắc nghiệm: Hằng tháng, bình chọn 01 giải nhất, giải thưởng là 01 chiếc điện thoại di động smartphone hoặc tiền mặt trị giá 1.500.000,đ. Tổng giá trị giải thưởng: 18.000.000đ (Mười tám triệu đồng).

* Thi viết

– Giải tập thể:

 • Tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tiền thưởng kèm theo như sau: 01 giải Nhất trị giá 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng); 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

– Giải cá nhân:

 • Tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tiền thưởng kèm theo như sau: 01 giải Đặc biệt trị giá 30.000.000,đ (Ba mươi triệu đồng), 01 giải Nhất trị giá 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng); 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng).
 • Tặng Giấy khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tiền thưởng kèm theo như sau: 05 giải Ba, mỗi giải trị giá 10.000.000đ (Mười triệu đồng); 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

* Đối với cấp tỉnh, thành phố và đơn vị trực thuộc: Do các địa phương, đơn vị tự xác định tùy thuộc và điều kiện, tình hình thực tế.

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button