Đề thi

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 mã đề 418

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của đáp án anh thpt quốc gia 2021 đề 418 dành cho bạn.

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 mã đề 418 đã được cập nhật đầy đủ nhất, chính xác nhất để các thí sinh có thể tiện tra cứu.

Đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 mã đề 418: Trong chiều ngày 8/7/2021, hơn 1 triệu thí sinh bước vào môn thi cuối cùng trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021. Môn Tiếng Anh sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút.

Đáp án đề thi thpt quốc gia 2021 môn Tiếng Anh tất cả mã đề gồm: 417, 418, 419, 420, 421, 422,…

Gợi ý đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT 2021 mã đề 418:

1.B 2.C 3.A 4.D 5.C 6.B 7.B 8.C 9.C 10.A 11.D 12.B 13.A 14.B 15.B 16.B 17.D 18.B 19.D 20.C 21.A 22.B 23.C 24.C 25.D 26.C 27.A 28.D 29.A 30.C 31.C 32.D 33.D 34.A 35.D 36.C 37.A 38.A 39.A 40.D 41.A 42.A 43.D 44.C 45.A 46.A 47.A 48.B 49.B 50.C

Đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 mã đề 418. Ảnh: TS247
Ảnh minh họa

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 mã đề 418 gồm 50 câu hỏi, theo hình thức trắc nghiệm và thời gian làm bài trong vòng 60 phút. Sau khi lựa chọn đáp án, thí sinh sẽ tô lại đáp án vào phiếu trả lời được Hội đồng thi phát trước đó.Theo như cấu trúc đề thi tốt nghiệp năm 2021 sẽ không có gì khác so với các năm trước, cụ thể sự phân chia mảng kiến thức như sau:

– Câu hỏi phát âm: 2 câu

– Trọng âm: 2 âm

– Ngữ pháp – từ vựng: Khoảng 22 câu

– Chức năng giao tiếp – ngôn ngữ: Khoảng 2 câu

– Kỹ năng đọc: Khoảng 17 câu

– Kỹ năng viết: Khoảng 5 câu

Xem thêm:: Đề KSCL lớp 12 môn Văn Nam Định 2022 lần 2 có đáp án

Xem thêm:

Đáp án đầy đủ 24 mã đề thi môn Toán Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Lịch sử Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Địa lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Vật lý Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Hoá học Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Giáo dục công dân Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi Tiếng Anh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 TẠI ĐÂY

Gợi ý đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 tất cả mã đề:

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 401 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Xem thêm:: Đáp án môn Lịch sử mã đề 309 thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 402 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 403 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 404 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 405 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 406 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 407 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 408 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 409 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 410 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 411 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 412 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Xem thêm:: Đáp án môn Lịch sử mã đề 313 thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 413 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 414 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 415 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 416 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 417 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 418 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 419 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 420 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 421 kì thi tốt nghiệp THPT 2021:

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 422 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 423 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh mã đề 424 kì thi tốt nghiệp THPT 2021

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn

Ngọc Ánh

Tôi Ngọc Ánh chuyên chịu trách nhiệm nội dung chia sẻ kiến thức học tập tại Website https://truonghocao.edu.vn/. Tôi làm việc tại đây với mong muốn chia sẻ những kiến thức đúng đắn về học tập kiến thức dành cho mọi người.
Back to top button