Đề thi

Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: “Khi quay ……… một … – Hoc24

Đánh giá bài viết

Câu 23: Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh cố định ,ta được:

A. Hình nón B. Hình chữ nhật C. Hình cầu D. Hình trụ

Câu 24: Khối tròn xoay là

A. đai ốc 6 cạnh. B. quả bóng đá. C. hộp phấn. D. bao diêm.

Câu 25: Khi quay nửa hình tròn một vòng quanh đường kính cố định ,ta được hình:

A. Hình nón B. Hình chữ nhật C. Hình cầu D. Hình trụ

Câu 26: Vật nào sau không có ren:

A. Đui đèn B. Cốc C. Đinh vít D. Lọ mực

Câu 27:Ở bản vẽ có Ren bị che khuất thì vẽ bằng nét gì?

A. Liền mảnh B. Liền đậm C. Nét đứt D. Nét không đứt

Câu 28: Vòng chân ren được vẽ

A. Cả vòng B. 1/2 vòng C. 3/4 vòng D. 1/4 vòng

Câu 29: Tên gọi khác của ren trong là:

A. Ren lỗ B. Ren trục C. Đỉnh ren D. Chân ren

Câu 30: Trong bản vẽ nhà hình biểu diễn mặt nào quan trọng nhất ?

A. Mặt đứng B. Mặt bằng C. Mặt cắt D. Mặt phẳng

Câu 31: Trong bản vẽ nhà mặt cắt thể hiện phần kích thước nào của ngôi nhà?

A. Chiều dài B. Chiều rộng C. Chiều ngang D. Chiều cao

Câu 32: Trong bản vẽ kĩ thuật có ghi tỉ lệ 1:2000 nghĩa là:

A. Kích thước trong bản vẽ lớn hơn kích thước ngoài 2000 lần

B. Kích thước trong bản vẽ nhỏ hơn kích thước ngoài 2000 lần

C. Bản vẽ phóng to so với vật thật

D. Bản vẽ phóng nhỏ so với vật thật

Câu 33: Gang là hợp kim của sắt và cacbon trong đó cacbon có tỉ lệ là:

A. < 2,14% B. ≤ 2,14% C. > 2,14% D. ≥ 2,14%

Câu 34: Thép là hợp kim của sắt và cacbon trong đó cacbon có tỉ lệ là:

A. < 2,14% B. ≤ 2,14% C. > 2,14% D. ≥ 2,14%

Câu 35: Vật liệu cơ khí có mấy tính chất cơ bản?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 36: Trong các dụng cụ sau, đâu là dụng cụ gia công:

A. Mỏ lết B. Búa C. Kìm D. Ke vuông

Câu 37: Trong các dụng cụ sau, đâu là dụng cụ đo:

A. Mỏ lết B. Búa C. Kìm D. Ke vuông

Câu 38: Trong các phần tử sau, phần tử nào không phải là chi tiết máy?

A. Mảnh vỡ máy B. Bu lông C. Đai ốc D. Bánh răng

Câu 39: Dấu hiệu để nhận biết chi tiết máy là:

A. Có cấu tạo hoàn chỉnh B. Không thể tháo rời ra được hơn nữa

C. Đáp án khác D. Cả A và B đều đúng

Câu 40: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về mối ghép động?

A. Các chi tiết có thể xoay

B. Các chi tiết có thể trượt

C. Các chi tiết không chuyển động tương đối với nhau

D. Các chi tiết có thể ăn khớp với nhau

Câu 41: Trong các mối ghép sau, mối ghép nào là mối ghép cố định?

A. Trục vít B. Ổ trục C. Chốt D. Bản lề

Câu 42: Trong các chi tiết sau, chi tiết nào là chi tiết có công dụng riêng?

A. Bu lông B. Lò xo

C. Đai ốc D. Trục khuỷu

Câu 43: Trong các chi tiết sau, chi tiết nào là chi tiết có công dụng Chung?

A. Kim máy khâu B. Khung xe đạp

C. Đai ốc D. Trục khuỷu

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button