Đề thi

200 câu hỏi ôn tập môn Lịch sử nhà nước và pháp luật

Đánh giá bài viết

Câu hỏi ôn tập lịch sử nhà nước và pháp luật (có kèm theo file đáp án) do tập thể tác giả GS. TS. Hoàng Thị Kim Quế; TS. Nguyễn Minh Tuấn; TS. Phạm Duyên Thảo; TS. Phan Thị Lan Phương biên soạn.

..

Những nội dung liên quan:

  • Bài giảng Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
  • [PDF] Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
  • [PDF] Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
  • Đề thi môn Lịch sử nhà nước và pháp luật – ĐH Luật TP.HCM

..

Đề cương ôn tập lịch sử nhà nước và pháp luật

Mục lục:

  • Câu hỏi ôn tập phần lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
  • Câu hỏi ôn tập phần lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

>>> Tải về máy: [PDF] Câu hỏi ôn tập Lịch sử nhà nước và pháp luật

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Câu hỏi ôn tập phần lịch sử nhà nước và pháp luật PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Câu hỏi ôn tập phần lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật

2. Phương pháp nghiên cứu lịch sử nhà nước và pháp luật

3. Ý nghĩa của Lịch sử nhà nước và pháp luật đối với sinh viên ngành Luật và đối với xã hội nói chung

4. Yêu cầu, phương pháp, phong cách nghiên cứu, học tập, khai thác, sử dụng tài liệu đối với môn học Lịch sử nhà nước và pháp luật

5. Nghiên cứu, kế thừa các yếu tố tích cực, tiến bộ của Lịch sử nhà nước và pháp luật trong xã hội hiện đại, liên hệ vào điều kiện Việt nam

6. Cơ sở kinh tế – xã hội của sự ra đời, tồn tại và phát triển của các nhà nước Phương Đông cổ đại (Ai Cập, Lưỡng Hà, ấn Độ, Trung Quốc)

7. Nhà nước và pháp luật Ai cập cổ đại

8. Nội dung cơ bản của Bộ luật Hammurabi (ở Lưỡng Hà cổ đại) và so sánh nó với Bộ luật Manu (ở ấn Độ cổ đại)

9. Pháp luật ở Ấn độ cổ đại (Bộ luật Manu)

Câu hỏi ôn tập phần lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
Câu hỏi ôn tập phần lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

10. Pháp luật ở Trung Quốc cổ đại

11. Đặc điểm chung của pháp luật Phương Đông thời kỳ cổ đại

12. Nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại bền vững và phổ biến của hình thức nhà nước quân chủ chuyên chế ở Phương Đông

13. Nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa quí tộc chủ nô Xpác

14. Trình bày khái quát quá trình dân chủ hoá bộ máy nhà nước Aten

15. Tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hoà dân chủ chủ nô Aten và nhận xét tính chất dân chủ của nhà nước này

16. So sánh và chỉ ra nét khác biệt cơ bản giữa nhà nước Xpác và nhà nước Aten (Hy Lạp cổ đại)

17. Pháp luật ở Hy Lạp cổ đại

18. Luật La Mã thời kỳ đầu của nền Cộng hòa (Luật 12 bảng)

19. Cơ cấu, vai trò của Bộ tổng tập luật dân sự (Corpus Juris civilis) của Hoàng đế Justinian (483-565)

20. So sánh đặc điểm về hình thức chính thể nhà nước ở các quốc gia Phương Đông và Phương Tây trong thời kỳ cổ đại

21. Quy luật chung và những nét đặc thù về sự ra đời nhà nước ở Phương Đông và Phương Tây thời kỳ cổ đại

22. Nhận xét chung về nhà nước thời kỳ cổ đại, chỉ ra sự giống và khác nhau giữa nhà nước ở Phương Đông và nhà nước ở Phương Tây

23. Sự hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Trung Quốc

24. Lý giải sự tồn tại bền vững của hình thức nhà nước quân chủ chuyên chế Trung Quốc

25. Khái quát về tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến Trung Quốc

26. Đặc trưng trong tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến Trung Quốc

27. Khái quát về nguồn pháp luật của phong kiến Trung Quốc

28. Đặc trưng cơ bản của pháp luật phong kiến Trung Quốc

29. Khái quát về quá trình hình thành, phát triển, suy vong của nhà nước phong kiến ở Tây Âu

30. Chế độ “phong quân bồi thần” ở Tây Âu có nghĩa là gì

31. Trạng thái phong kiến phân quyền cát cứ

32. Trạng thái cát cứ ở Tây Âu phong kiến có ảnh hưởng như thế nào đến hình thức tổ chức bộ máy nhà nước

33. Con đường hình thành, đặc trưng của chính quyền tự trị thành thị ở Tây Âu

34. Tại sao nói chính quyền tự trị ở Tây Âu là nền cộng hòa phong kiến

35. Con đường hình thành cơ quan đại diện đẳng cấp ở Tây Âu

36. Lịch sử ra đời, nội dung và giá trị của Magna Carta

37. Lý giải việc xác lập chính thể quân chủ chuyên chế ở Tây Âu

38. Pháp luật phong kiến Tây Âu

39. Nhận xét chung về nhà nước thời trung đại, so sánh với nhà nước thời cổ đại

40. Nhận xét chung về pháp luật thời trung đại, so sánh với pháp luật thời cổ đại

41. Diễn biến của cuộc cách mạng tư sản Anh Tại sao nói cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng không triệt để

42. Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ nghị viện Anh thời kỳ cận đại

43. Hiến pháp bất thành văn ở Anh

44. Diễn biến cách mạng tư sản ở Hoa Kỳ, so sánh với cách mạng tư sản ở Anh và Pháp

45. Kể tên và phân tích khái quát những tư tưởng pháp luật nổi tiếng ở Anh thời cận đại

46. Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp Hoa Kỳ

47. Lý thuyết phân quyền và việc vận dụng trong tổ chức bộ máy nhà nước Hoa Kỳ thời cận đại

48. Cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực (checks and balances) ở Hoa Kỳ thời cận đại

49. Nội dung cơ bản của Tuyên ngôn về quyền (Bill of Rights) của Hiến pháp Hoa Kỳ

50. Sự tương đồng và khác biệt về nguồn luật của pháp luật, tổ chức và chức năng của hệ thống tòa án Anh và Mỹ

51. Nêu cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước tư sản Mỹ Xác định hình thức chính thể của Nhà nước tư sản Mỹ

52. So sánh Nghị viện ở Anh và Nghị viện ở Mỹ thời cận đại

53. Kể tên và phân tích khái quát những tư tưởng pháp luật nổi tiếng ở Hoa Kỳ thời cận đại

54. Cách mạng tư sản Pháp diễn ra như thế nào So sánh với cách mạng tư sản Anh và cách mạng tư sản Mỹ

55. Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp: nội dung và giá trị

56. Kể tên và phân tích khái quát những tư tưởng pháp luật nổi tiếng ở Pháp thời cận đại

57. Nhà nước quân chủ nghị viện Nhật Bản

58. Sự khác biệt về tính chất và diễn biến của cách mạng tư sản Nhật Bản và cách mạng tư sản Anh

59. So sánh và chỉ ra sự khác biệt giữa nhà nước tư sản Anh và nhà nước tư sản Nhật bản trong thời kỳ CNTB tự do cạnh tranh

60. Nhận xét về mối liên hệ giữa tương quan lực lượng trong cách mạng tư sản và hình thức chính thể của nhà nước tư sản thời kỳ sau cách mạng tư sản

61. Nêu và giải thích đặc điểm của nhà nước tư sản trong thời kỳ cận đại

62. Từ góc độ lịch sử và luật pháp hãy lý giải tình trạng “không có hiến pháp thành văn” ở nhà nước Anh tư sản

63. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Civil law

64. Các trường phái pháp luật đóng góp vào sự phát triển của hệ thống pháp luật Civil law

65. Trường phái luật tự nhiên (Natural law) có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của hệ thống Civil law

66. Lịch sử phân chia hệ thống pháp luật thành luật công và luật tư ở Civil law

67. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Common law

68. Lịch sử hình thành, mối quan hệ giữa common law và equity law ở Anh

69. So sánh các đặc điểm của pháp luật Anh và pháp luật Hoa Kỳ

Câu hỏi ôn tập phần lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
Câu hỏi ôn tập phần lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

70. So sánh phong cách tư duy pháp lý của hai dòng họ pháp luật Common law và Civil law

71. Sự thay đổi trong quan niệm và việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân thời cận đại so với thời cổ đại và trung đại

72. Pháp luật tư sản thời kỳ cận đại có những thay đổi căn bản nào so với pháp luật thời cổ đại và trung đại

73. Những chế định pháp luật mới thời cận đại so với những giai đoạn trước đó

74. Nội dung cốt lõi của Hiến pháp tư sản thời kỳ cận đại và phân tích tính lịch sử của nội dung đó

75. Những điểm mới cơ bản của pháp luật tư sản so với pháp luật phong kiến

76. Bộ Luật dân sự Pháp ( Bộ luật Napoleon ): những nét khái quát về tính chất, bối cảnh ra đời; phạm vi điều chỉnh, kỹ thuật pháp lý, giá trị kế thừa

77. Nêu các đặc trưng và tính ưu việt trong Bộ luật dân sự Đức 1896

78. So sánh sự giống và khác nhau giữa Bộ luật dân sự Pháp năm 1804 và Bộ luật dân sự Đức năm 1896

79. Nhận xét về nhà nước thời cận đại, so sánh với nhà nước thời cổ đại và thời trung đại

80. Nhận xét về pháp luật thời cận đại, so sánh với pháp luật thời cổ đại và thời trung đại

81. Khái quát về tổ chức nhà nước Đức theo Hiến pháp năm 1949

82. Nội dung và giá trị lịch sử của Luật cơ bản Đức năm 1949

83. Bối cảnh lịch sử và những yếu tố tác động đến sự thay đổi về nhà nước và pháp luật thời hiện đại

84. Sự thay đổi trong nhận thức về nhà nước thời kì hiện đại

85. Sự thay đổi trong nhận thức về pháp luật thời kì hiện đại

86. Nhà nước tư sản thời kì hiện đại có những thay đổi căn bản nào so với thời kỳ cận đại

87. Pháp luật tư sản thời kì hiện đại có những thay đổi căn bản nào so với thời kỳ cận đại

88. Các đảng phái chính trị và tác động của các đảng phái chính trị đối với nhà nước thời hiện đại

89. Những chế định pháp luật mới thời kỳ hiện đại

90. Sự thay đổi trong quan niệm và việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân thời hiện đại so với thời cận đại

91. Trong lịch sử đã tồn tại các biến dạng nào của chính thể quân chủ Thời gian và địa điểm tồn tại

92. Trong lịch sử đã tồn tại các biến dạng nào của chính thể cộng hòa Thời gian và địa điểm tồn tại

93. Diễn biến, kết quả và pháp luật của Công xã Paris năm 1871

94. Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Liên xô (1917-1991)

95. Nhà nước và pháp luật các nước Cộng hòa dân chủ nhân dân

96. Đặc điểm của hệ thống pháp luật Nhật bản thời hiện đại

97. Đặc điểm của hệ thống pháp luật Trung Quốc thời hiện đại

98. Khái niệm, đặc điểm dòng họ pháp luật Hồi giáo và sự thích ứng của dòng họ này với thế giới hiện đại

99. Khái quát về pháp luật ASEAN

100. Khái quát về nhà nước và pháp luật của một số nước thành viên ASEAN hiện nay (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan)

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới

Câu hỏi ôn tập phần lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

101. Trình bầy phương pháp tiếp cận về phân kỳ lịch sử nhà nước và pháp luật Việt nam

102. Khái quát tiến trình lịch sử nhà nước và pháp luật Việt nam

103. Nội dung, ý nghĩa của cách tiếp cận về các mô hình tổ chức nhà nước Việt nam thời kỳ trung đại

104. Phương pháp tiếp cận pháp luật Việt nam trong lịch sử

105. Mục đích nghiên cứu, tìm hiểu và giá trị tham khảo, kế thừa của lịch sử nhà nước và pháp luật Việt nam trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, hội nhập, phát triển bền vững

106. Sự hình thành và đặc trưng cơ bản của nhà nước Văn lang- Âu lạc

107. Những đặc điểm cơ bản của tổ chức nhà nước thời Bắc Thuộc

108. Những điểm cơ bản về hệ quả thời Bắc thuộc đối với xã hội, nhà nước và pháp luật Việt nam

109. Bối cảnh đất nước (chính trị, kinh tế, giai cấp, văn hóa, xã hội, tư tưởng ) trong thời kỳ của các triều đại Ngô – Đinh – Tiền Lê

110. Những đặc trưng cơ bản về mô hình tổ chức nhà nước thời kỳ của các triều đại Ngô – Đinh – Tiền Lê

111. Những đặc trưng cơ bản về pháp luật thời kỳ của các triều đại Ngô – Đinh – Tiền Lê

112. Bối cảnh đất nước (chính trị, kinh tế, giai cấp, văn hóa, xã hội, tư tưởng ) trong thời kỳ của các triều đại Lý – Trần – Hồ

113. Những đặc trưng cơ bản về mô hình tổ chức nhà nước thời kỳ của các triều đại Lý – Trần – Hồ

114. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý – Trần – Hồ

Câu hỏi ôn tập phần lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam
Câu hỏi ôn tập phần lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

115. 12 Những đặc trưng cơ bản về pháp luật thời Lý – Trần – Hồ

116. Sự tác động của các yếu tố Phật giáo trong chính sách, pháp luật của nhà nước thời Lý – Trần – Hồ

117. Những đặc trưng cơ bản về chính sách quản lý xã hội của các nhà nước thời Lý – Trần – Hồ

118. Thể chế chính trị lưỡng đầu của triều Trần và triều Hồ

119. Tổ chức bộ máy nhà nước ở trung ương thời kỳ Lý – Trần – Hồ

120. Tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương thời kỳ Lý – Trần – Hồ

121. Phân kỳ lịch sử về thời Hậu Lê, đặc trưng cơ bản về bối cảnh đất nước ( chính trị, kinh tế, giai cấp, văn hóa, xã hội, tư tưởng ) thời Hậu Lê

122. Những đặc trưng cơ bản về mô hình tổ chức nhà nước thời Lê sơ

123. Cơ sở tư tưởng của tổ chức, chính sách và pháp luật của nhà nước thời Lê sơ

124. Chính sách quản lý làng xã thời Lê sơ

125. Chế độ ruộng đất thời Lê sơ

126. Chính sách kinh tế, quân sự, ngoại giao, văn hóa, xã hội và tôn giáo, tín ngưỡng thời Lê sơ

127. Tổ chức bộ máy nhà nước ở trung ương thời Lê sơ

128. Tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương thời Lê sơ

129. Cơ sở nho giáo trong chính sách và pháp luật nhà nước thời Lê sơ

130. Những đặc trưng cơ bản về chính sách quản lý làng xã thời Lê sơ

131. Quan chế thời Lê sơ: đào tạo, tuyển bổ, sử dụng, quản lý và chế độ trách nhiệm

132. Cải cách nhà nước dưới triều vua Lê Thánh Tông

133. Các thiết chế Lục bộ, Lục khoa, Lục tự và Ngự sử đài trong triều Lê Thánh Tông

134. Khái quát về nhà nước trong thời kỳ nội chiến phân liệt từ thế kỷ XVI – XVIII

135. Hệ thống chính quyền “Lưỡng đầu “ vua Lê chúa Trịnh

136. Đặc điểm cơ bản về tổ chức chính quyền của các chúa Nguyễn và của triều đại Quang trung

137. Khái quát về pháp luật thời Hậu Lê: hoạt động pháp điển hóa, nguồn pháp luật, cơ sở tư tưởng, giá trị lịch sử và đương đại

138. Quốc triều hình luật ( Bộ Luật Hồng Đức ): tính chất, phạm vi điều chỉnh, cơ cấu, cơ sở tư tưởng, tính dân tộc và sự kế thừa các bộ luật Trung hoa

139. Các nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật pháp lý của Quốc triều hình luật

140. Sự thể hiện các quan điểm cơ bản của nho giáo và tính dân tộc trong Quốc triều hình luật

141. Quan chế trong Quốc triều hình luật

142. Bảo vệ quyền lợi các nhóm xã hội yếu thế trong Quốc triều hình luật

143. Đặc điểm cơ bản của chế định dân sự, hôn nhân và gia đình trong Quốc triều hình luật

144. Đặc điểm cơ bản của chế định dân sự trong Quốc triều hình luật

145. Đặc điểm cơ bản về tội phạm, hình phạt trong Quốc triều hình luật

146. Đặc điểm cơ bản về tố tụng hình sự trong Quốc triều hình luật

147. Những nội dung cơ bản của Quốc triều khám tụng điều lệ

148. Đặc điểm cơ bản của mô hình tổ chức nhà nước triều Nguyễn

149. Phân kỳ lịch sử và tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn

150. Tổ chức bộ máy nhà nước ở trung ương triều Nguyễn

151. Tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương triều Nguyễn

152. Quan chế trong triều Nguyễn

153. Đặc điểm cơ bản về pháp luật triều Nguyễn

154. Bộ Hoàng Việt Luật Lệ ( Luật Gia Long ): tính chất, phạm vi điều chỉnh, kỹ thuật pháp lý; sự kế thừa và phát triển so sánh với pháp luật Trung Hoa và thời Lê Thánh Tông

155. Những đặc điểm về các chế định dân sự, hôn nhân và gia đình, tội phạm, hình phạt trong Bộ Hoàng Việt Luật Lệ

156. Khái quát bối cảnh lịch sử khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

157. Bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam từ sau khi thành lập liên bang Đông Dương

158. Chính quyền Triều Nguyễn kể từ sau khi thiết lập Liên bang Đông Dương năm 1887

159. Các quy chế chính trị ở Việt Nam sau khi Pháp thành lập Liên Bang Đông Dương

160. Bộ máy cai trị của Pháp ở Bắc kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ

161. Đặc trưng phương thức cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam

162. Những nội dung cơ bản của pháp luật thời kì Pháp thuộc

163. Đặc điểm chế độ pháp luật của thực dân Pháp áp dụng ở Việt Nam trong thời kì Pháp thuộc

164. Nguồn của pháp luật phong kiến Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc

165. Nguồn pháp luật của Pháp ở Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc

166. Pháp luật ở miền Bắc Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc

167. Pháp luật ở miền Trung Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc

168. Pháp luật ở miền Nam Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc

169. Chính quyền của nhà Nguyễn thời kỳ Pháp thuộc

170. Pháp luật của nhà Nguyễn thời kỳ Pháp thuộc

171. Việc đào tạo, sử dụng quan lại thời kỳ Pháp thuộc

172. Các quy chế chính trị, pháp lý trên đất nước Việt Nam thời kỳ Pháp thuộc

173. Đặc điểm cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước thời kỳ Pháp thuộc

174. Đặc điểm cơ bản của pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc

175. Trình bày về tổ chức quyền lực nhà nước, trách nhiệm nhà nước trong Hiến pháp năm 1946

176. Giá trị kế thừa của Hiến pháp năm 1946 trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay

177. Hiến pháp năm 1946: tính chất, phạm vi điều chỉnh, giá trị kế thừa

Hiến pháp 1946

178. Quyền, nghĩa vụ cá nhân trong Hiến pháp năm 1946, giá trị kế thừa

179. Sự thay đổi trong tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp 1959, so sánh với tổ chức BMNN theo Hiến pháp 1946

180. Sự kế thừa chế định Chủ tịch nước của Hiến pháp năm 1946 trong các bản hiến pháp tiếp theo ở nước ta

181. Trình bày về chế định Quốc hội qua các bản Hiến pháp của Việt Nam

182. Nêu và phân tích về thiết chế Chính phủ qua các bản Hiến pháp ở nước ta

183. Nêu và phân tích về sự phát triển của cơ quan Tư pháp qua các bản Hiến pháp ở nước ta

184. Trình bày về mô hình tổ chức chính quyền địa phương qua các bản Hiến pháp của Việt Nam

185. Trình bày về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân qua các bản Hiến pháp ở nước ta

186. Những thành tựu và hạn chế của pháp luật Việt Nam thời kì 1946 – 1960

187. Tổ chức bộ máy Nhà nước dân chủ nhân dân ở miền Bắc trong thời kì 1954 – 1975

188. Những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1959 kế thừa và phát triển Hiến pháp năm 1946 để phù hợp với nhiệm vụ lịch sử

189. Những đặc điểm cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam giai đoạn từ 1975 đến trước Đổi mới

190. Những đặc điểm cơ bản về pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam giai đoạn từ 1975 đến trước Đổi mới (tư duy, chính sách pháp luật, nguồn pháp luật; các lĩnh vực điều chỉnh pháp luật, vấn đề lợi ích của các chủ thể pháp luật, mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân )

191. Tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 1980, so sánh với tổ chức BMNN theo Hiến pháp 1946, 1959

192. Những thay đổi chính trong nội dung của Hiến pháp năm 1980 để phù hợp với nhiệm vụ lịch sử

193. Hiến pháp 1992, tổ chức bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 1992 (so sánh với tổ chức BMNN theo Hiến pháp 1946, 1959, 1980)

194. Nêu những nội dung kế thừa của Hiến pháp năm 1946 trong Hiến pháp năm 2013

195. Khái quát thành tựu và hạn chế về hoạt động lập pháp của nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1986 đến hiện nay

196. Nêu nhận xét về đặc điểm và tính chất của nhà nước trong giai đoạn 1945-1954

197. Phân tích chức năng vai trò của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và những thành quả lập pháp chủ yếu trong thời kỳ 1945-1975

198. Nêu và đánh giá những thành quả cơ bản trong công cuộc đổi mới nhà nước và pháp luật từ 1986 đến nay

199. Hiến pháp 2013: bối cảnh ra đời và những điểm mới cơ bản

200. Trình bày những điểm mới về quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button