Đề thi

1000 câu trắc nghiệm Sinh học 12 có đáp án hay nhất – VietJack.com

Đánh giá bài viết

Trong bài viết này truonghocao.edu.vn sẽ chia sẻ chuyên sâu kiến thức của 730 câu trắc nghiệm sinh học 12 có đáp án dành cho bạn.

Để học tốt Sinh học lớp 12, loạt bài 1000 câu hỏi trắc nghiệm Sinh 12 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sgk Sinh học 12 với các câu hỏi & bài tập trắc nghiệm đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập để đạt điểm cao trong bài thi Sinh 12 và ôn thi THPT Quốc gia môn Sinh.

Mục lục Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12

(mới) Bộ 500 câu trắc nghiệm Sinh học 12 năm 2022

 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 1 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 2 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 3 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 4 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 5 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 6 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Chương 1 (có đáp án năm 2022): Cơ chế di truyền và biến dị
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 8 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 9 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 10 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 11 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 12 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 13 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Chương 2 (có đáp án năm 2022): Tính quy luật của hiện tượng di truyền
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 16 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 17 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 18 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 19 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 20 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Chương 3, 4 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 21 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 22 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 24 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 25 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 26 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 27 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 28 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 29 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 30 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 31 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Chương 6: Tiến hóa có đáp án năm 2022
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 32 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 33 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 34 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 35 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 36 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 37 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 38 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 39 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 40 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 41 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 42 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 43 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 44 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 45 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 46 có đáp án năm 2022 mới nhất
 • Trắc nghiệm Sinh thái học lớp 12 có đáp án năm 2022 mới nhất

Phần 5: Di truyền học

Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

 • Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
 • Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (Phần 2)
 • Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (Phần 3)
 • Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN (Phần 4)
 • Bài 2: Phiên mã và dịch mã
 • Bài 2: Phiên mã và dịch mã (Phần 2)
 • Bài 2: Phiên mã và dịch mã (Phần 3)
 • Bài 3: Điều hòa hoạt động gen
 • Bài 3: Điều hòa hoạt động gen (phần 2)
 • Bài 4: Đột biến gen
 • Bài 4: Đột biến gen (Phần 2)
 • Bài 4: Đột biến gen (Phần 3)
 • Bài 4: Đột biến gen (Phần 4)
 • Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
 • Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (phần 2)
 • Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (phần 3)
 • Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (Phần 2)
 • Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (Phần 3)
 • Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (Phần 4)
 • Trắc nghiệm tổng hợp Sinh 12 Chương 1
 • Trắc nghiệm tổng hợp Sinh 12 Chương 1 (Phần 2)

Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

 • Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li
 • Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li (Phần 2)
 • Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li (Phần 3)
 • Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li (Phần 4)
 • Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập
 • Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập (Phần 2)
 • Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập (Phần 3)
 • Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập (Phần 4)
 • Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
 • Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen (Phần 2)
 • Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen (Phần 3)
 • Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen (Phần 4)
 • Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
 • Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen (Phần 2)
 • Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen (Phần 3)
 • Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen (Phần 4)
 • Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
 • Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân (Phần 2)
 • Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân (Phần 3)
 • Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân (Phần 4)
 • Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
 • Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen (Phần 2)
 • Trắc nghiệm tổng hợp Sinh 12 Chương 2
 • Trắc nghiệm tổng hợp Sinh 12 Chương 2 (Phần 2)
 • Đề kiểm tra Sinh 12 Học kì 1

Chương 3: Di truyền học quần thể

 • Bài 16 – 17: Cấu trúc di truyền của quần thể
 • Bài 16 – 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (Phần 2)
 • Bài 16 – 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (Phần 3)
 • Bài 16 – 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (Phần 4)

Chương 4: Ứng dụng di truyền học

 • Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
 • Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp (Phần 2)
 • Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
 • Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào (Phần 2)
 • Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào (Phần 3)
 • Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen
 • Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen (Phần 2)
 • Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen (Phần 3)
 • Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen (Phần 4)

Chương 5: Di truyền học người

 • Bài 21: Di truyền y học
 • Bài 21: Di truyền y học (Phần 2)
 • Bài 21: Di truyền y học (Phần 3)
 • Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
 • Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học (Phần 2)
 • Trắc nghiệm tổng hợp Sinh 12 Chương 3,4,5
 • Trắc nghiệm tổng hợp Sinh 12 Chương 3,4,5 (Phần 2)

Phần 6: Tiến hóa

Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

 • Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
 • Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa (Phần 2)
 • Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa (Phần 3)
 • Bài 25 – 26: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn – Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
 • Bài 25 – 26: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn – Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại (Phần 2)
 • Bài 25 – 26: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn – Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại (Phần 3)
 • Bài 28: Loài
 • Bài 28: Loài (Phần 2)
 • Bài 29 – 30 : Quá trình hình thành loài
 • Bài 29 – 30 : Quá trình hình thành loài (Phần 2)
 • Bài 29 – 30 : Quá trình hình thành loài (Phần 3)

Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

 • Bài 32 – 33 – 34: Nguồn gốc sự sống – Sự phát triển của sinh giới các đại địa chất
 • Bài 32 – 33 – 34: Nguồn gốc sự sống – Sự phát triển của sinh giới các đại địa chất (Phần 2)
 • Bài 32 – 33 – 34: Nguồn gốc sự sống – Sự phát triển của sinh giới các đại địa chất (Phần 3)
 • Bài 32 – 33 – 34: Nguồn gốc sự sống – Sự phát triển của sinh giới các đại địa chất (Phần 4)
 • Trắc nghiệm tổng hợp Sinh 12 Chương 1,2

Phần 7: Sinh thái học

Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật

 • Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
 • Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (Phần 2)
 • Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (Phần 3)
 • Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (Phần 4)
 • Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
 • Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể (Phần 2)
 • Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể (Phần 3)
 • Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
 • Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (Phần 2)
 • Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (Phần 3)
 • Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (Phần 4)
 • Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
 • Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) (Phần 2)
 • Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) (Phần 3)
 • Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
 • Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật (Phần 2)
 • Trắc nghiệm tổng hợp Sinh 12 Chương 1

Chương 2: Quần xã sinh vật

 • Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
 • Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã (Phần 2)
 • Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã (Phần 3)
 • Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã (Phần 4)
 • Bài 41: Diễn thế sinh thái
 • Bài 41: Diễn thế sinh thái (Phần 2)
 • Trắc nghiệm tổng hợp Sinh 12 Chương 2

Chương 3: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường

 • Bài 42: Hệ sinh thái
 • Bài 42: Hệ sinh thái (Phần 2)
 • Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
 • Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái (Phần 2)
 • Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái (Phần 3)
 • Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái (Phần 4)
 • Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
 • Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
 • Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái (Phần 2)
 • Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
 • Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên (Phần 2)
 • Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học
 • Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học (Phần 2)
 • Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học (Phần 3)
 • Đề kiểm tra Sinh 12 học kì 2

Xem thêm:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác
Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại website: truonghocao.edu.vn
Back to top button